294384_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384
Foreløpige tall for 2016
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Foreløpige tall for 2016

Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2016.

Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler. Tallene finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

Kvartalstallene omtales i egen artikkel. 

Siste revisjon av 2015 vil bli publisert i august 2017.