Statistikkområde

Kultur og fritid: Tids- og mediebruk

Alt innhold for delområdet tids- og mediebruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stor oppgang i innenlands feriereiser

  Til tross for mange koronarestriksjoner dro nordmenn på 1,3 millioner flere reiser innenlands i 1. kvartal 2021 enn i 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Mer tid til strømming og spill i koronaåret

  De økende trendene for bruken av lydmedier, videomedier og internett forsterket seg i 2020. Vi brukte mer tid på alle digitale medier som måles i Norsk mediebarometer i det første koronaåret.

  Artikkel
 • Flere fulgte med på nyheter i 2020

  Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på radio holdt seg stabil i 2020, etter mange års nedgang. Flere så og hørte direktesendte nyheter på TV og radio, og flere har også lest nettaviser.

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2020

  Statistiske analyser 166

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

  Publikasjon
 • Langt færre dro på ferie i 2020

  Vanligvis drar nesten 9 av 10 nordmenn på ferie i løpet av et år. Til tross for en sommer hvor flere ferierte i eget land, var andelen som ikke dro på ferie, hverken innenlands eller utenlands, doblet i 2020 sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Innenlandsreiser økte kraftig i 3. kvartal

  Reiserestriksjonene knyttet til utenlandsreiser som ble innført etter koronautbruddet førte til at nordmenn la ferien til Norge i 3. kvartal 2020. Reiser utenlands falt dramatisk, mens innenlandsreiser ble mer enn doblet sammenlignet med samme kva...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Rekordfå utenlandsreiser i 2. kvartal

  Utbruddet av koronaviruset og innføring av reiserestriksjoner førte til at nordmenn reiste svært lite i 2. kvartal. Det var en økning i feriereiser innenlands, mens antall feriereiser utenlands og yrkesreiser falt dramatisk.

  Artikkel
 • Reiseaktiviteten kraftig redusert etter koronautbruddet

  Etter utbruddet av krononaviruset ble det fra midten av mars innført restriksjoner både på innen- og utenlandsreiser. Som følge av dette var det en kraftig nedgang i antall reiser nordmenn foretok i 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Halvparten av befolkningen dropper TV

  Andelen som så på lineær-TV, inkludert direktesendt nett-TV i 2019, falt med 12 prosentpoeng fra året før. Kun 48 prosent ser dermed på direktesendt TV en gjennomsnittsdag.

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2019

  Statistiske analyser 164

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

  Publikasjon
 • Vi ferierte mer utenlands

  Nordmenn gjennomførte 23,6 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i 2019. Det er 3,5 millioner færre enn året før. Vi ferierte likevel mer utenlands.

  Artikkel
 • Vi reiste mer utenlands

  Nordmenn gjennomførte færre reiser med overnatting for perioden fra januar til og med september i 2019 sammenliknet med samme periode året før. Vi reiste på noen flere utenlandsreiser, mens langt færre innenlandsreiser bidro til en samlet nedgang ...

  Artikkel
 • Færre innenlandsreiser

  Nordmenn gjennomførte færre reiser med overnatting i andre kvartal i 2019 sammenliknet med samme kvartal året før. Vi reiste på flere utenlandsreiser, men reduksjon i innenlandsreiser bidro til en samlet nedgang i antall reiser totalt.

  Artikkel
 • Tre av fire reiser var innenlands

  Nordmenn gjennomførte 4,8 millioner innenlandsreiser og 1,4 millioner utenlandsreiser med overnatting i første kvartal i 2019

  Artikkel