Flere fulgte med på nyheter i 2020

Publisert:

Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på radio holdt seg stabil i 2020, etter mange års nedgang. Flere så og hørte direktesendte nyheter på TV og radio, og flere har også lest nettaviser.

Presentasjon av Norsk mediebarometer 2020

Hele publikasjonen Norsk Mediebarometer 2020 finner du her. Over kan du se videopresentasjon av hovedfunnene presentert av Emma Schiro.

2020 var et annerledes år hvor skoler, universiteter og arbeidsplasser var stengt i perioder. Barn og studenter måtte ha nettbasert undervisning hjemme og mange voksne jobbet fra hjemmekontor. Befolkningen har i større grad måttet oppholde seg hjemme og adskilt fra hverandre.

– Folk blir mer opptatt av nyheter når det skjer store ting i verden. Samtidig holder folk også fast ved sine medievaner over tid, sier Emma Schiro, statistikkansvarlig for Norsk mediebarometer.

Figur 1. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag. Prosent

Papiravis Radio TV Internett Video-/filmmedier Lydmedier Bøker Ukeblad Tegneserieblad Tidsskrift Digitale spill
1994 85 67 82 11 44 18 22 9 16
1995 84 66 84 8 38 19 20 11 16
1996 82 59 82 9 37 19 18 10 16
1997 84 61 84 7 9 41 17 17 9 15
1998 81 59 83 10 8 42 18 16 9 14
1999 81 60 84 18 9 44 19 15 9 15
2000 77 57 82 27 10 50 20 17 9 14
2001 78 56 85 35 9 47 22 14 8 13
2002 77 58 85 35 10 49 23 16 7 14
2003 77 58 84 42 9 45 23 16 7 13
2004 75 58 83 44 10 47 23 17 8 12
2005 74 55 85 55 9 45 25 16 7 11
2006 74 54 83 60 10 43 24 16 7 11
2007 72 53 82 66 11 43 23 14 7 11
2008 68 54 80 71 12 42 23 13 6 14
2009 65 53 80 73 13 41 27 13 5 12
2010 64 56 82 77 13 42 24 12 6 13
2011 63 55 81 80 14 38 27 12 5 12
2012 55 60 77 80 12 40 25 10 4 9
2013 51 59 74 85 15 41 25 8 4 9
2014 49 64 74 88 22 39 25 8 4 9
2015 42 59 67 87 21 38 23 7 3 8 36
2016 39 59 67 89 26 37 25 5 3 8 35
2017 32 54 62 90 37 50 25 5 3 6 33
2018 30 50 60 91 37 51 24 5 3 6 35
2019 27 48 48 90 43 55 25 4 3 7 35
2020 24 49 48 92 51 57 23 4 3 5 35

TV og radio flatet ut

Det siste tiåret har det vært en bratt nedgang i andelen av befolkningen som ser på lineær-TV en gjennomsnittsdag. I 2012 lå andelen for første gang under 80 prosent, og 2019 var det første året da under halvparten av befolkningen så på TV, med 48 prosent. I 2020 var det fortsatt 48 prosent som så på lineær-TV, slik at andelen har holdt seg stabil.

– Her ser vi en tydelig sammenheng med koronapandemien. I årets første kvartal, hvor målingen i hovedsak skjedde før Norge stengte ned, fortsatte nedgangen slik den har gjort i flere år for lineær-TV. I de tre påfølgende kvartalene flatet dette ut. Altså var det ikke flere som droppet lineær-TV utover året, sier Emma Schiro.

En større andel av de som så på TV en gjennomsnittsdag valgte å se på direktesendte nyheter i fjor. Andelen økte fra 53 prosent i 2019 til 62 prosent i 2020. En kikk på alders- og kjønnsfordelingen blant TV-titterne viser at det særlig var flere unge kvinner som så mer på direktesendte nyheter i 2020.

– Også flere av radiolytterne hørte på nyheter i 2020. 47 prosent av de som hørte på radio gjorde dette, som er en liten økning fra 2019, sier Schiro.

Oppslutningen om radio har falt helt siden 2014. I 2020 flatet også denne trenden ut, da 49 prosent oppga å ha hørt på radio en gjennomsnittsdag.

Figur 2. Andel fjernsynsseere en gjennomsnittsdag, etter alder og utdanning

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9-15 år 93 90 88 95 92 90 90 91 93 93 86 91 90 87 88 86 82 89 83 82 70 67 67 67 61 46 37
16-24 år 74 82 82 79 81 82 81 87 85 80 82 78 81 81 77 75 79 74 67 60 56 53 54 42 40 34 26
25-44 år 80 80 77 82 81 83 78 82 82 81 79 82 81 77 76 78 80 76 71 70 71 63 62 54 49 35 36
45-66 år 84 86 83 82 82 83 81 85 84 82 84 87 81 84 82 81 84 83 80 79 80 74 73 69 70 60 63
67-79 år 88 88 90 86 86 88 86 91 86 92 86 89 86 88 85 86 90 91 88 86 91 86 81 83 86 72 75

Økt nyhetslesing på nett veier opp for papiravis-fall

Papiravisene har som kjent vært i hardt vær lenge. Andelen som leser papiravis har gradvis falt fra år til år siden 1994, da andelen var på 85 prosent. I 2020 var det 24 prosent av befolkningen som leste papiravis en gjennomsnittsdag – en nedgang på 3 prosentpoeng fra året før.

Samtidig er det stadig flere som leser nyheter på nett. Dette mer enn veide opp for nedgangen i papiravislesing i 2020. Den samlede andelen som leser aviser på enten papir eller nett en gjennomsnittsdag økte fra 73 prosent i 2019 til 77 prosent i 2020.

– Det er helt tydelig at folk har vært opptatt av å få med seg nyheter i 2020. Andelen som har tilgang til betalt nettavisabonnement har også økt til 29 prosent fra 26. Det var også færre som oppga at de ikke fulgte med på nyheter på tvers av ulike plattformer, sier Emma Schiro.

Figur 3. Andel av befolkningen som leser papiravis, nettavis og aviser totalt en gjennomsnittsdag. 2020

Papiraviser Nettaviser Aviser totalt
Universitet/ høgskole, lang 40 85 93
Universitet/ høgskole, kort 28 85 91
Videregående skole 29 73 83
Grunnskole 14 64 69
67-79 år 61 59 86
45-66 år 33 79 87
25-44 år 14 82 83
16-24 år 7 70 71
9-15 år 9 24 29
Kvinner 26 67 77
Menn 23 72 77
I alt 24 70 77

Mer nyheter via sosiale medier

Av de som bruker internett (92 prosent) er det nesten halvparten – 44 prosent – som finner og leser nyheter på sosiale medier.

– Det er i størst grad ungdommene som leser eller ser på nyheter på sosiale medier. I alderen 16-19 år er det 69 prosent som gjør dette, sier Emma Schiro.

Snapchat og Facebook er de plattformene hvor flest leser nyheter, og andelen som leser nyheter på hver plattform følger i stor grad hvor mange som bruker de i utgangspunktet. Facebook er klart mest populært blant de i alderen 20 år og oppover, og er generelt den sosiale kanalen flest voksne leser nyheter fra. Snapchat er det sosiale mediet hvor flest under 20 år finner sine nyheter.

Kontakt