Reiseaktiviteten kraftig redusert etter koronautbruddet

Publisert:

Etter utbruddet av krononaviruset ble det fra midten av mars innført restriksjoner både på innen- og utenlandsreiser. Som følge av dette var det en kraftig nedgang i antall reiser nordmenn foretok i 1. kvartal 2020.

Nordmenn dro på 4,1 millioner reiser i 1. kvartal 2020, ifølge nye tall fra Reiseundersøkelsen. Det er hele 2,1 millioner færre reiser enn i samme kvartal året før. Dette er det laveste antall reiser som er målt for 1. kvartal siden SSB startet med reiseundersøkelsen tilbake i 2002, og det var nedgang for alle typer reiser.

Det ble foretatt om lag 1,1 millioner utenlandsreiser i 1. kvartal i år. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 gir det en nedgang på 19 prosent. For innenlandsreiser var det en mer dramatisk tilbakegang, der det ble foretatt om lag 3 millioner reiser, en nedgang på hele 38 prosent.

Figur 1. Innen- og utenlandske reiser, 1. kvartal

1.kv 2002 1.kv 2003 1.kv 2004 1.kv 2005 1.kv 2006 1.kv 2007 1.kv 2008 1.kv 2009 1.kv 2010 1.kv 2011 1.kv 2012 1.kv 2013 1.kv 2014 1.kv 2015 1.kv 2016 1.kv 2017 1.kv 2018 1.kv 2019 1.kv 2020
Reiser innenlands 4.04 3.54 3.42 3.71 3.35 2.86 3.61 3.49 3.59 2.99 3.10 3.86 3.65 3.89 2.94 3.48 4.44 4.80 2.96
Reiser utenlands 1.04 1.02 1.08 1.15 1.16 1.36 1.59 1.29 1.35 1.58 1.83 1.89 1.53 1.84 1.56 1.45 1.76 1.40 1.14

Yrkesreiser nesten halvert

Antall yrkesreiser ble nesten halvert fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Det var for de innenlandske yrkesreisene reduksjonen var størst. Mer bruk av hjemmekontor og digitale løsninger for møtevirksomhet har antageligvis bidratt til at antall yrkesreiser falt såpass mye.

For feriereiser var det en nedgang på nesten 30 prosent i samme periode. Dette tilsvarer 1,3 millioner færre reiser enn i 1. kvartal i 2019. Forbud mot å reise på hytta dersom den lå i en annen kommune samt regionale karanteneregler fra midten av mars var medvirkende årsaker til denne nedgangen.

Det har aldri vært målt lavere tall i 1. kvartal for yrkesreiser i Reiseundersøkelsen. For feriereiser må vi tilbake til 1. kvartal 2016 for å finne lignende tall.

Figur 2. Yrkes- og feriereiser, 1. kvartal

1.kv 2002 1.kv 2003 1.kv 2004 1.kv 2005 1.kv 2006 1.kv 2007 1.kv 2008 1.kv 2009 1.kv 2010 1.kv 2011 1.kv 2012 1.kv 2013 1.kv 2014 1.kv 2015 1.kv 2016 1.kv 2017 1.kv 2018 1.kv 2019 1.kv 2020
Feriereiser 3.74 3.16 3.26 3.53 3.13 2.85 3.84 3.48 3.59 3.14 3.38 4.31 3.80 4.21 3.2 3.7 5.0 4.5 3.2
Yrkesreiser 1.34 1.41 1.25 1.32 1.38 1.37 1.36 1.30 1.35 1.43 1.55 1.43 1.38 1.52 1.3 1.2 1.2 1.7 0.9

Beregning av utvalgsusikkerhet i 1. kvartal 2020

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 1. kvartal 2020 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 4,1 millioner. Intervall: 3,7 millioner til 4,5 millioner

- Antall overnattinger: Publisert verdi på 18 millioner. Intervall: 17 millioner til 18,9 millioner

- Forbruk på reisen: Publisert verdi på 24,9 milliarder. Intervall: 22 milliarder til 27,8 milliarder

Kontakt