Vi reiste mer utenlands

Publisert:

Nordmenn gjennomførte færre reiser med overnatting for perioden fra januar til og med september i 2019 sammenliknet med samme periode året før. Vi reiste på noen flere utenlandsreiser, mens langt færre innenlandsreiser bidro til en samlet nedgang i antall reiser totalt.

Reiseundersøkelsen viser at nordmenn samlet foretok 18,2 millioner reiser med overnatting i de tre første kvartalene i 2019. Dette var en nedgang på 3,6 millioner reiser sammenliknet med samme periode året før. Omtrent fire av fem reiser var feriereiser og det var færre innenlands feriereiser som bidro til nedgangen. 

Det ble avviklet en million færre lange feriereiser innenlands og for de korte feriereisene var det en nedgang på hele 3,8 millioner reiser. Den tørre og varme sommeren sist år kan ha vært en medvirkende årsak til at rekordmange nordmenn valgte å ta flere korte feriereiser innenlands i fjor enn det som har vært vanlig andre år.  

Flere utenlandsferier

Det ble foretatt nesten 6 millioner feriereiser til utlandet i årets ni første måneder. Både de korte og de lange feriereisene hadde en vekst på omkring 400 000 flere reiser. Fly er det vanligste transportmidlet på utenlandsreiser og en økning i utenlandsreiser ga en økning i antall reiser med fly de ni første månedene i 2019 sammenliknet med samme periode i 2019.

Figur 1. Andel innen- og utenlands feriereiser januar til og med september 2018 og 2019

2018 2019
Ferie innenlands 72 59
Ferie utenlands 28 41

Beregning av utvalgsusikkerhet i 3. kvartal 2019

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 3. kvartal 2019 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 6,3 millioner. Intervall: 5,9 millioner til 6,8 millioner.

- Antall overnattinger: Publisert verdi på 36,1 millioner. Intervall: 35,2 millioner til 36,9 millioner.

- Forbruk på reisen: Publisert verdi på 49,8 milliarder. Intervall: 45,3 milliarder til 54,2 milliarder.

Kontakt