Innenlandsreiser økte kraftig i 3. kvartal

Publisert:

Reiserestriksjonene knyttet til utenlandsreiser som ble innført etter koronautbruddet førte til at nordmenn la ferien til Norge i 3. kvartal 2020. Reiser utenlands falt dramatisk, mens innenlandsreiser ble mer enn doblet sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Reiseundersøkelsen for 3. kvartal 2020 viser en forventet endring i reisemønster sammenlignet med samme kvartal året før. 95 prosent av alle reiser i 3. kvartal var innenlandsreiser. Denne andelen har vanligvis vært på omtrent 60 prosent for kvartalet som inkluderer feriemånedene juli og august.

Tidenes norgesferie

Vi foretok 6,2 millioner feriereiser i perioden juli til september i år. Dette er noe høyere enn 3. kvartal i fjor, da antall feriereiser var 5,4 millioner. Det var imidlertid store endringer i hvor ferien ble lagt. Som en konsekvens av reiserestriksjonene ble ferien som vanligvis ville gått til utlandet, gjennomført i Norge.

Rundt 300 000 feriereiser ble foretatt utenlands, et fall på hele 88 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019. Bortfallet av utenlandsferier ble mer enn kompensert av at antallet innenlands ferier økte fra 2,6 millioner til 5,8 millioner i samme periode.

Figur 1. Innen- og utenlandske feriereiser i millioner, 3. kvartal

3. kv. 2008 3. kv. 2009 3. kv. 2010 3. kv. 2011 3. kv. 2012 3. kv. 2013 3. kv. 2014 3. kv. 2015 3. kv. 2016 3. kv. 2017 3. kv. 2018 3. kv. 2019 3. kv. 2020
Ferie utenlands 2.17 2.06 2.25 2.54 2.73 2.72 2.71 2.55 2.43 2.51 2.32 2.78 0.33
Ferie innenlands 3.84 3.84 3.76 3.88 2.81 3.73 3.90 3.59 3.91 3.50 5.21 2.62 5.83

Høyere forbruksutgifter hjemme, men lavere totalt

I 3. kvartal i år brukte nordmenn 33,6 milliarder kroner i forbruksutgifter på reise. Av dette ble 30 milliarder kroner brukt på innenlandsreiser. Til sammenligning var forbruksutgiftene på innenlandsreiser 12 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2019.

Til tross for en kraftig økning av forbruksutgifter for reiser innenlands, falt de totale forbruksutgiftene med hele 32 prosent. Dette skyldes et stort fall i forbruksutgifter på utenlandsreiser fra 37 til 4 milliarder kroner. Kostbare reiser til hoteller i utlandet ble erstattet med camping og egne hytter her hjemme, og dermed lavere samlede forbruksutgifter.

På yrkesreiser innenlands og utenlands gikk forbruksutgiftene ned med henholdsvis 27 og 93 prosent. På innenlandske feriereiser brukte nordmenn 27 milliarder kroner, nesten en tredobling sammenlignet med 3. kvartal 2019.

Figur 2. Forbruksutgifter på reiser i mrd. kroner, 3. kvartal

3. kv. 2008 3. kv. 2009 3. kv. 2010 3. kv. 2011 3. kv. 2012 3. kv. 2013 3. kv. 2014 3. kv. 2015 3. kv. 2016 3. kv. 2017 3. kv. 2018 3. kv. 2019 3. kv. 2020
Yrkesreiser (innland og utland) 5.89 5.31 7.02 5.58 6.78 6.29 7.86 6.76 6.54 9.58 7.20 7.89 2.79
Feriereiser innland 9.90 10.57 9.37 10.03 8.97 13.65 14.33 13.62 16.54 16.80 17.18 8.90 27.43
Feriereiser utland 21.54 20.20 20.21 23.62 28.03 35.86 37.28 38.55 34.86 41.91 35.24 32.97 3.40

Enda mer populær med bil

I 3. kvartal 2019 ble bilen brukt som transportmiddel på om lag halvparten av reisene som ble foretatt. I år hadde denne andelen økt til 80 prosent. Historisk sett er bilen det mest brukte transportmiddelet for nordmenn som drar på innenlands feriereise. Dette, i tillegg til rådene om å unngå folkemengder og offentlig transport, bidro til økt bilbruk.

Fly har vært det mest brukte transportmiddel på utenlandsreiser, og de langt færre utenlandsreisene reduserte reiser med fly betydelig. Antall utenlandsreiser med fly falt med hele 91 prosent. Det var også en betydelig økning i de som opplevde landet til fots og på sykkel.

Figur 3. Transportmåte på innenlandsreiser, 3. kvartal

3. kv. 2008 3. kv. 2009 3. kv. 2010 3. kv. 2011 3. kv. 2012 3. kv. 2013 3. kv. 2014 3. kv. 2015 3. kv. 2016 3. kv. 2017 3. kv. 2018 3. kv. 2019 3. kv. 2020
Fly 0.65 0.60 0.65 0.60 0.63 0.65 0.91 0.66 0.77 0.76 0.74 0.64 0.59
Båt, ferge, cruiseskip og fritidsbåt 0.27 0.24 0.28 0.11 0.09 0.16 0.20 0.11 0.15 0.14 0.14 0.10 0.36
Jernbane 0.16 0.20 0.15 0.19 0.13 0.15 0.21 0.18 0.20 0.27 0.25 0.13 0.06
Buss (turbuss og rutebuss) 0.15 0.18 0.15 0.17 0.13 0.26 0.21 0.24 0.17 0.15 0.18 0.13 0.02
Personbil, motorsykkel, campingbil osv. 3.03 3.18 2.97 3.25 2.36 3.03 3.15 2.89 3.15 2.95 4.41 2.11 5.29
Annet (til fots, på ski, sykkel osv.) 0.17 0.06 0.08 0.12 0.08 0.06 0.08 0.06 0.05 0.10 0.13 0.01 0.05

Beregning av utvalgsusikkerhet i 3. kvartal 2020

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 3. kvartal 2020 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 6,7 millioner. Intervall: 6,1 millioner til 7,3 millioner

- Antall overnattinger: Publisert verdi på 35,2 millioner. Intervall: 34,2 millioner til 36,1 millioner

- Forbruk på reisen: Publisert verdi på 33,6 milliarder. Intervall: 28,2 milliarder til 39,1 milliarder

Kontakt