Statistiske analyser 164

Norsk mediebarometer 2019

Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til medier i husholdningen. Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle ukedager og ulike årstider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert år. I 2019 ble det gjort intervjuer med 1 660 personer, som gir en svarprosent på 55,7.

Resultatene fra undersøkelsen viser at 27 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2019, mot 30 prosent i 2018. Det er en nedgang i andelen som leser papiraviser men en økning i andelen som leser papiravisenes nettsider. For aviser sett under ett, veier økningen blant dem som leser papiraviser på nett og andre nettaviser opp for nedgangen i papiravislesere. Det er derfor en liten økning i befolkningens samlede aviskonsum.

I 2019 var det 48 prosent som lyttet til radio eller nettradio daglig, noe som er en svak nedgang fra året før. 38 prosent hørte på DAB radio i 2019, som er samme nivå som i 2018. Det er 48 prosent som ser på TV hvis vi regner med direktesendt TV på nett og det er en nedgang på hele 12 prosentpoeng fra 2018. I gjennomsnitt bruker befolkningen 1 time og 18 minutter på TV-seing daglig og denne tiden inkluderer også direktesendt nett-TV. 

43 prosent så på video-/filmmedier en gjennomsnittsdag i 2019. Både DVD/Blu-ray, harddiskopptak, nedlastede filer, eller strømmede nettfiler er inkludert i denne statistikken. De senere årene har det vært en nedgang i andelen som ser på DVD/Blu-ray og nedlastede nettfiler, mens strømming av videoinnhold har økt. Over halvparten av befolkningen lytter til lydmedier daglig. Dette omfatter vinylplater, CD-er, MP3-filer, nedlastede lydfiler fra internett og strømmede nettfiler. Sju av ti lyttere strømmer lydfiler og åtte av ti lyttere bruker mobiltelefonen til å høre på lydfiler.

Ni av ti personer i alderen 9-79 år brukte internett en gjennomsnittsdag. Blant de i alderen 13 til 44 år er nær sagt alle innom internett en gjennomsnittsdag, mens andelen blant de mellom 67-79 år er 61 prosent. Gjennomsnittstiden befolkningen bruker på internett fortsetter å øke.

35 prosent av befolkningen spiller digitale spill hver dag og det spilles i snitt en halvtime. Barn i aldersgruppen 9-15 år bruker mest tid på slike spill. Menn bruker mer tid på digitale spill enn kvinner, men kvinner i aldersgruppen 45-66 bruker lengre tid på spilling enn menn i samme aldersgruppe.

Andelen av befolkningen som leser papirbøker har holdt seg stabil de siste årene og i 2019 var andelen 25 prosent. En større andel kvinner enn menn leser bøker på fritiden og andelen boklesere er høyest blant den eldste og den yngste aldersgruppen.

4 prosent av befolkningen leste ukeblad på papir en gjennomsnittsdag i 2019 og antall lesere av ukeblad har hatt en nedgang helt fra 1990-årene. Kvinner og eldre er de som i størst grad leser ukeblad. 3 prosent av befolkningen leser tegneserier på papir daglig og det er i hovedsak barn som leser disse. Lesing av tidsskrift holder seg stabilt og i 2019 var det 7 prosent som leste tidsskrift en gjennomsnittsdag. Størst andel tidsskriftlesere finnes blant voksne med høy utdanning. Andelen som går på kino holder seg stabilt. Tre av fire var en eller flere ganger på kino i siste 12 måneder. Gjennomsnittlig antall kinobesøk var 3,2.

72 prosent har tilgang til DAB-radio hjemme i 2019. Tilgang til internett ligger på samme nivå som i 2018 med en andel på 98 prosent. Andelen som har en smarttelefon holder seg også stabil med 95 prosent og det samme gjelder for andelen som har egen mobiltelefon, der andelen er 99 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2019

Ansvarlig

Emma Castillo Schiro

Serie og -nummer

Statistiske analyser 164

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Medietilsynet

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1131-2

ISBN (trykt)

978-82-587-1130-5

ISSN

0804-3221

Antall sider

102

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt