Rekordfå utenlandsreiser i 2. kvartal

Publisert:

Utbruddet av koronaviruset og innføring av reiserestriksjoner førte til at nordmenn reiste svært lite i 2. kvartal. Det var en økning i feriereiser innenlands, mens antall feriereiser utenlands og yrkesreiser falt dramatisk.

Nye tall fra Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på 3,6 millioner ferie- og yrkesreiser i 2. kvartal 2020.

– Det er hele 2 millioner færre reiser enn i samme kvartal året før, og er helt klart det laveste antall reiser som har blitt målt for 2. kvartal siden SSB startet med reiseundersøkelsen tilbake i 2002, sier Guro Henriksen i SSB.

Kraftig økning i feriereiser innenlands

Nesten ni av ti reiser som ble foretatt i 2. kvartal var innenlands feriereiser.

Vi dro på 3,2 millioner slike reiser, en økning på 39 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2019.

– Økningen kom til tross for at begynnelsen av kvartalet var preget av reiserestriksjoner, noe som førte til at blant annet ferieturen til påskefjellet ble spolert for mange, sier Henriksen.

96 prosent fall i feriereiser utenlands

– For utenlandsferier var det en dramatisk tilbakegang. Det ble foretatt omkring 80 000 feriereiser utenlands, et fall på hele 96 prosent sammenliknet med 2. kvartal året før, sier Henriksen.

Nedgangen kommer som en følge av at det ble innført reiserestriksjoner og karantenekrav i forbindelse med reiser til svært mange utenlandske destinasjoner.

Figur 1. Innen- og utenlandske feriereiser i millioner. 2. kvartal

2. kv. 2002 2. kv. 2003 2. kv. 2004 2. kv. 2005 2. kv. 2006 2. kv. 2007 2. kv. 2008 2. kv. 2009 2. kv. 2010 2. kv. 2011 2. kv. 2012 2. kv. 2013 2. kv. 2014 2. kv. 2015 2. kv. 2016 2. kv. 2017 2. kv. 2018 2. kv. 2019 2. kv. 2020
Ferie innenlands 3.06 3.75 2.89 2.83 2.96 2.90 2.55 3.01 2.89 2.48 2.54 2.60 3.08 2.39 3.03 2.94 4.36 2.33 3.23
Ferie utenlands 1.13 1.20 1.25 1.29 1.40 1.49 1.45 1.42 1.63 1.66 1.80 1.99 2.07 1.89 1.73 1.89 1.52 2.15 0.08

Svært få yrkesreiser

For yrkesreiser var det også et dramatisk fall. Tallene for 2. kvartal 2020 viser 290 000 yrkesreiser i perioden. Til sammenligning ble det i tilsvarende periode i 2019 foretatt 1,15 millioner yrkesreiser.

– For de innenlandske yrkesreisene tilsvarer det et fall på 65 prosent. Mer bruk av hjemmekontor og digitale løsninger for møtevirksomhet er sannsynligvis en stor bidragsyter til fallet, sier Henriksen.

For de utenlandske yrkesreisene var nedgangen på hele 94 prosent.

Figur 2. Innen- og utenlandske yrkesreiser i millioner. 2. kvartal

2. kv. 2002 2. kv. 2003 2. kv. 2004 2. kv. 2005 2. kv. 2006 2. kv. 2007 2. kv. 2008 2. kv. 2009 2. kv. 2010 2. kv. 2011 2. kv. 2012 2. kv. 2013 2. kv. 2014 2. kv. 2015 2. kv. 2016 2. kv. 2017 2. kv. 2018 2. kv. 2019 2. kv. 2020
Innenlands 0.97 0.82 0.88 0.85 0.66 0.95 0.93 0.72 0.98 0.87 0.93 0.96 0.97 0.88 0.90 0.89 0.84 0.80 0.28
Utenlands 0.32 0.30 0.31 0.44 0.37 0.38 0.66 0.31 0.48 0.38 0.48 0.49 0.59 0.46 0.41 0.36 0.41 0.36 0.02

Rekordlave forbruksutgifter

I 2. kvartal i år brukte nordmenn rekordlave 9,5 milliarder kroner i forbruksutgifter på reise. SSB har aldri målt lavere forbruk på reiser i årets andre kvartal, og det er rundt en fjerdedel av hva som ble brukt for tilsvarende kvartal året før.

På utenlands feriereiser og samlet sett på yrkesreiser innen- og utenlands gikk forbruksutgiftene ned med henholdsvis 98 og 84 prosent.

På innenlandske feriereiser brukte nordmenn 7,4 milliarder kroner, som gir en økning på 8 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Figur 3. Forbruksutgifter på reiser i mrd. kroner. 2. kvartal

2. kv. 2002 2. kv. 2003 2. kv. 2004 2. kv. 2005 2. kv. 2006 2. kv. 2007 2. kv. 2008 2. kv. 2009 2. kv. 2010 2. kv. 2011 2. kv. 2012 2. kv. 2013 2. kv. 2014 2. kv. 2015 2. kv. 2016 2. kv. 2017 2. kv. 2018 2. kv. 2019 2. kv. 2020
Yrkesreiser 6.27 5.20 7.14 7.20 5.94 8.50 10.57 6.76 8.85 10.50 9.62 6.44 8.22 6.80 9.81 8.26 9.03 10.44 1.71
Feriereiser utland 8.74 8.41 9.57 11.34 12.18 11.35 11.36 12.02 14.41 14.90 16.89 20.72 24.49 22.86 21.24 30.93 18.84 26.17 0.42
Feriereiser innland 4.66 6.00 5.05 5.57 6.35 5.02 5.42 5.59 5.33 5.34 5.90 6.13 7.58 7.18 8.38 8.99 10.28 6.84 7.38

Beregning av utvalgsusikkerhet i 2. kvartal 2020

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 2. kvartal 2020 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 3,6 millioner. Intervall: 3,2 millioner til 4 millioner

- Antall overnattinger: Publisert verdi på 13,8 millioner. Intervall: 12,1 millioner til 15,5 millioner

- Forbruk på reisen: Publisert verdi på 9,5 milliarder. Intervall: 8,1 milliarder til 10,9 milliarder

Kontakt