Færre innenlandsreiser

Publisert:

Nordmenn gjennomførte færre reiser med overnatting i andre kvartal i 2019 sammenliknet med samme kvartal året før. Vi reiste på flere utenlandsreiser, men reduksjon i innenlandsreiser bidro til en samlet nedgang i antall reiser totalt.

Reiseundersøkelsen viser at nordmenn samlet foretok 5,6 millioner reiser med overnatting i 2. kvartal 2019. Dette var en kraftig reduksjon fra året før og det var de korte feriereisene innenlands som bidro til nedgangen. Nordmenn foretok under halvparten så mange korte feriereiser i andre kvartal 2019 som for tilsvarende periode i 2018. Den tørre og varme sommeren sist år kan ha vært en medvirkende årsak til at rekordmange nordmenn valgte å ta flere korte feriereiser innenlands i fjor enn det som har vært vanlig andre år.

Figur 1. Innen- og utenlandsreiser med overnattinger, 2. kvartal

2.kv. 2016 2.kv. 2017 2.kv. 2018 2.kv. 2019
Reiser innenlands 3.93 3.84 5.20 3.13
Reiser utenlands 2.14 2.25 1.92 2.51

Vi flyr utenlands

Det ble foretatt 2,5 millioner utenlandsreiser i andre kvartal i år. Dette var en økning på omtrent 30 prosent. Fly er det vanligste transportmidlet på utenlandsreiser og en økning i utenlandsreiser ga en økning i antall reiser med fly fra andre kvartal 2018 til andre kvartal 2019. Tall fra Avinor viser også en økning i utenlands-passasjerer.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 2. kvartal 2019

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 2. kvartal 2019 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 5,6 millioner. Intervall: 5,2 millioner til 6,1 millioner

- Antall overnattinger: Publisert verdi på 25,7 millioner. Intervall: 24,8 millioner til 26,6 millioner

- Forbruk på reisen: Publisert verdi på 43,5 milliarder. Intervall: 38 milliarder til 48,9 milliarder

 

Kontakt