Mer tid til strømming og spill i koronaåret

Publisert:

De økende trendene for bruken av lydmedier, videomedier og internett forsterket seg i 2020. Vi brukte mer tid på alle digitale medier som måles i Norsk mediebarometer i det første koronaåret.

Presentasjon av Norsk mediebarometer 2020

Hele publikasjonen Norsk mediebarometer 2020 finner du her. Over kan du se videopresentasjon av hovedfunnene presentert av Emma Schiro.

Ni av ti nordmenn bruker internett omtrent hver dag, og andelen har holdt seg stabil de siste årene. Hvor mye tid vi bruker på internett, derimot, endret seg en god del i 2020.

– Tiden brukt på internett daglig økte langt mer de tre siste kvartalene i 2020 enn det har gjort i årene før. I mars 2020 ble det brukt 5 minutter mer på internett en gjennomsnittsdag enn året før. I juni ble det brukt 32 minutter mer og i desember hele 42 minutter mer enn i samme måned i 2019, sier ansvarlig for Norsk mediebarometer i SSB, Emma Schiro.

For året samlet brukte befolkningen i snitt 3 timer og 22 minutter på internett en gjennomsnittsdag. De i alderen 20-24 år var lengst på nettet, med 5 timer og 18 minutter en gjennomsnittsdag. 76 prosent av internettbrukere er på sosiale medier, der Facebook, Snap og Instagram fremdeles er mest populært.

Figur 1. Minutter brukt på internett i befolkningen en gjennomsnittsdag etter aldersgrupper

År. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9-15 år 10 10 10 19 21 40 45 72 61 60 66 75 80 102 102 119 116 137 132 152 180
16-24 år 32 39 38 51 52 73 89 104 104 128 162 150 163 196 204 213 243 252 264 270 318
25-44 år 23 26 29 42 43 49 71 78 88 97 104 108 122 134 143 151 175 203 211 228 245
45-66 år 11 16 16 21 25 35 34 39 43 49 59 62 67 88 95 88 107 124 132 137 170
67-79 år 1 3 2 1 3 9 10 12 17 19 25 29 33 28 35 37 41 39 57 50 58

Økt bruk av videomedier både i ukedager og i helgene

51 prosent av befolkningen så på video- eller filmmedier i løpet av en gjennomsnittsdag i 2020. Det er en økning fra 43 prosent i 2019.

– Dette er en stor økning på bare ett år. Vi har alle vært mer hjemme i pandemien, og i tillegg ble flere nye strømmetjenester tilgjengelige i Norge i 2020, sier Emma Schiro.

Sammenlignet med 2019 er det flere som har sett på videomedier i alle kvartaler gjennom året. Økningen var særlig markant i desember, med hele 17 prosentpoeng flere brukere sammenlignet med desember året før.

– Vi brukte også mer tid på video og film jo lenger ut i pandemien vi kom. I snitt ble det brukt 15 minutter mer på videomedier i desember enn i september i 2020. For desember er det også 20 minutter mer enn året før, sier Emma Schiro.

Det er som vanlig flere som ser på video- og filmmedier i helgene. 10 prosent flere så på videomedier på lørdager. I snitt brukte befolkningen 61 minutter på dette, som er 16 minutter mer enn lørdager året før. I 2020 var det imidlertid en kraftig økning også resten av uka. Mandag til torsdag økte gjennomsnittlig tid brukt til video- og filmmedier fra 41 til 54 minutter daglig sammenlignet med året før.

Figur 2. Brukere av videomedier en gjennomsnittsdag etter alder. Prosent

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9-15 år 22 18 20 18 17 18 19 18 17 21 22 19 20 21 16 16 18 17 12 22 30 24 35 47 54 59 59
16-24 år 18 12 17 17 16 18 19 19 19 19 17 17 21 22 27 29 22 28 24 25 37 41 44 56 59 65 69
25-44 år 10 7 9 9 8 7 9 8 11 9 9 9 11 12 12 15 16 18 16 19 28 23 33 46 43 52 59
45-66 år 5 4 4 5 2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 7 5 8 7 6 7 11 11 15 24 26 28 43
67-79 år 1 3 1 1 1 5 3 4 3 2 4 2 1 2 3 3 3 3 0 5 3 5 7 11 12 14 22

7 av 10 har tilgang til strømmeabonnement

Strømming er den mest utbredte måten å se på film- og videoinnhold. 83 prosent av de som ser video- og filmmedier daglig, strømmer dette. 53 prosent ser gratis strømming, som innhold fra NRKTV, og 48 prosent har sett på betalt strømming.

– Strømmetjenestene har økt i antall de siste årene, og har nå blitt en svært integrert del av mediehverdagen til de fleste. Hele 7 av 10 har nå tilgang til minst én betalt strømmetjeneste, sier Emma Schiro.

Selv om de betalte strømmetjenestene tiltrekker seg stadig flere kunder er det fortsatt YouTube som er aller mest populært for å se videoklipp og filminnhold på internett.

Det er særlig ungdom og unge voksne som benytter seg av de betalte strømmetilbudene som Netflix, HBO og lignende. 82 prosent av de mellom 16-24 år har sett på dette en gjennomsnittsdag.

Hele 93 prosent av alle i alderen 9-15 år oppgir at husstanden har et abonnement på minst én strømmetjeneste.

– 63 prosent av befolkningen har tilgang til et abonnement på Netflix, og det er den desidert mest populære strømmetjenesten for videoinnhold. For de to andre mest populære tjenestene, HBO og Viaplay, har 25 prosent av befolkningen tilgang til et abonnement, sier Emma Schiro.

Mer tid til musikk og podkast

57 prosent av befolkningen lyttet til lydmedier en gjennomsnittsdag i 2020. De som lyttet gjorde det i gjennomsnitt 1 time og 47 minutter en gjennomsnittsdag. Det er en økning på 10 minutter fra året før.

– Unge voksne skiller seg dessuten ut som storforbrukere av lydmedier. Blant 20-24-åringene, hvor 87 prosent lytter til lydmedier en gjennomsnittsdag, har tidsbruken hos lytterne økt med omtrent en halvtime fra 2019 til vel 2 og en halv time i 2020, sier Emma Schiro.

Til sammenligning bruker 17 prosent i alderen 67-79 år tid på å lytte til lydmedier en gjennomsnittsdag. Lytterne i denne alderen har økt lyttertiden sin med litt over en halvtime, og brukte i snitt 1 time og 35 minutter i 2020.

Strømming av musikk er det mest utbredte blant lytterne i alle aldersgrupper, bortsett fra blant eldre, som fortsatt foretrekker CD-spiller. Andelen som strømmer musikk økte i fjor, fra å ha holdt seg stabil på rundt 70 prosent av lytterne siden 2016 til 78 prosent i 2020.

Podkast er fortsatt mest populært i alderen 25-44 år og blant de med høyere utdanning. Oppslutningen om podkast falt imidlertid litt fra 2019 til 2020, fra 25 til 21 prosent blant dem som lytter til lydmedier.

– De som hører på podkast og lydbok brukte derimot mer tid på dette i 2020. Fra å ha brukt 13 minutter på dette i 2019 gikk 23 minutter av dagen til podkast og lydbok blant lytterne i 2020, sier Emma Schiro.

Større forskjeller mellom gutter og jenter i spilletid

35 prosent av befolkningen spilte digitale spill en gjennomsnittsdag i 2020. Spilling av småspill på smarttelefoner er mest populært i alle aldersgrupper.

88 prosent av barn mellom 9-12 år spiller en gjennomsnittsdag, og 65 prosent av disse spiller på smarttelefoner. 31 prosent spiller småspill som CandyCrush, og 22 prosent av barna spiller skytespill.

– Tid brukt på spilling økte med 22 minutter fra året før, til 1 time og 48 minutter blant de som spiller en gjennomsnittsdag, sier Emma Schiro.

– Det er også store forskjeller i spillingen mellom jenter og gutter. Gutter og unge menn har spilt enda mer daglig i 2020 enn noen gang før, sier Emma Schiro.

Gutter som spiller digitale spill i alderen 9-15 år spilte i snitt 2 timer en gjennomsnittsdag, mens jentene i samme alder spilte tre kvarter mindre. Menn i alderen 16-24 år spiller absolutt lengst, med hele 2 timer og 24 minutter i snitt blant spillerne.

Figur 3. Tidsbruk blant spillerne av digitale spill, etter kjønn og alder. 2020

Menn Kvinner
9-15 år 120 73
16-24 år 144 69
25-44 år 98 51
45-66 år 56 40

Kontakt