Halvparten av befolkningen dropper TV

Publisert:

Andelen som så på lineær-TV, inkludert direktesendt nett-TV i 2019, falt med 12 prosentpoeng fra året før. Kun 48 prosent ser dermed på direktesendt TV en gjennomsnittsdag.

Trenden fortsetter, siden 2010 har andelen TV-seere i befolkningen falt med hele 34 prosentpoeng i perioden fram til 2019, viser tall fra Norsk mediebarometer 2019.

- I begynnelsen av tiåret var andelen fjernsynsseere på 82 prosent, mens i 2019 var den 48 prosent, sier Emma Castillo Schiro, som er ansvarlig for Norsk mediebarometer 2019

Det ble også registrert en markant nedgang i andel fjernsynsseere i 2015 da det var 7 prosentpoeng lavere andel enn året før. Fra 2018 til 2019 ser vi nok en kraftig nedgang på andel TV-seere, med hele 12 prosentpoeng fra 60 prosent.

Figur 1. Andel fjernsynsseere en gjennomsnittsdag

Prosent
2010 82
2011 81
2012 77
2013 74
2014 74
2015 67
2016 67
2017 62
2018 60
2019 48

Nedgangen i andel fjernsynsseere bør sees i sammenheng med utviklingen av ulike typer nettbaserte video- og filmmedier, og oppgangen i andelen som benytter seg av disse.

NRK1 fortsatt på topp

NRK1 er fortsatt den mest populære TV-kanalen i Norge.

- 28 prosent av de som så på TV i 2019, så på NRK1 fremfor andre kanaler, sier Schiro.

Totalt var det 30 prosent som så på NRK sine kanaler (NRK1, NRK2, NRK3/Super). TV2 var sett av 22 prosent, mens kun 2 prosent så på TV2 Nyhetskanalen.

Både NRK-kanalene og TV2 hadde en nedgang på henholdsvis 2 og 4 prosentpoeng i andel fjernsynsseere i 2019 sammenlignet med året før. Likevel var det TVNorge som opplevde den største nedgangen, 6 prosentpoeng, i andel fjernsynsseere. 

Ser fortsatt like lenge på TV

- De som så på TV i 2019 brukte i gjennomsnitt 2 timer og 45 minutter foran TV-skjermen, like lenge som året før, sier Schiro.

I 2010 brukte TV-seere i gjennomsnitt 3 timer og 5 minutter foran skjermen.   

Nedgangen i andel TV-seere trekker ned antall minutter befolkningen i gjennomsnitt ser på TV.

- I 2019 brukte befolkningen i snitt 1 time og 18 minutter til å se på TV en gjennomsnittsdag mot 1 time og 38 minutter i 2018. Til sammenligning brukte vi i snitt 2,5 timer på å se TV i 2010, sier Schiro.

Figur 2. Antall minutter fjernsynsseing i hele befolkningen og blant seere en gjennomsnittsdag

Alle Seere
2010 152 185
2011 157 195
2012 134 177
2013 132 180
2014 132 181
2015 107 160
2016 112 167
2017 104 169
2018 98 165
2019 78 165

Nyheter på TV holder stand

Som tidligere år, hadde størst andel av TV-seere sett på nyheter i 2019. Over halvparten av de som hadde sett på TV, oppga at de hadde sett på nyheter. En av fire TV-seere hadde sett på sport, som er den mest populære programkategorien etter nyheter.

Sju av ti TV-seere har sett nyheter på NRK1, mens fem av ti har sett nyheter på TV2. Dette var på omtrent samme nivå som året før. 36 prosent av TV-seerne oppga at de så på nyheter på NRK2, en nedgang på 11 prosentpoeng fra 2018. Disse andelene er ikke utelukkende, det vil si at samme person kan ha sett nyheter på flere TV-kanaler.

Figur 3. Andeler som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag

Papiravis Radio Fjernsyn Internett Video/film-medier Lydmedier Bøker
1991 84 71 81 10 43 24
1994 85 67 82 11 44 18
1996 82 59 82 9 37 19
1998 81 59 83 10 8 42 18
2000 77 57 82 27 10 50 20
2002 77 58 85 35 10 49 23
2004 75 58 83 44 10 47 23
2006 74 54 83 60 10 43 24
2008 68 54 80 71 12 42 23
2009 65 53 80 73 13 41 27
2010 64 56 82 77 13 42 24
2011 63 55 81 80 14 38 27
2012 55 60 77 80 12 40 25
2013 51 59 74 85 15 41 25
2014 49 64 74 88 22 39 25
2015 42 59 67 87 21 38 23
2016 39 59 67 89 26 37 25
2017 32 54 62 90 37 50 25
2018 30 50 60 91 37 51 24
2019 27 48 48 90 43 55 25

Stabil avislesing

For første gang på mange år ser vi at den totale andelen som leser aviser i Norge, enten på papir eller nett, ikke faller. Færre leser papiraviser, mens flere leser aviser på nett.

Andelen som leser papiravis har gått ned fra år til år siden 1994 da andelen var 85 prosent. Tall fra Norsk mediebarometer viser at i 2019 var det 27 prosent, en nedgang fra 30 prosent i 2018. Det vil si hele 58 prosentpoeng lavere andel enn i 1994, som fortsatt leste papiravis en gjennomsnittsdag.

Andelen som leste nettsidene til papiraviser derimot, har økt noe, fra 51 til 55 prosent fra 2018 til 2019, så andelen lesere av papiravisenes nettsider er nå dobbelt så stor som andelen som leste papiraviser, 55 mot 27 prosent.

- Vi ser også en økning blant dem som leser andre nettaviser, altså de nettavisene som ikke utgir papirversjoner. Det er spesielt NRK.no som trekker opp, sier Schiro.

Vi er online enda lenger

Nesten alle i aldersgruppen 9-79 år i Norge har tilgang til internett. I 1997, som var første gang internett ble målt i mediebruksundersøkelsen, hadde 13 prosent tilgang til internett.

Ni av ti brukte internett, og for disse var bruken i snitt 3 timer og 23 minutter en gjennomsnittsdag i 2019, noe som er 13 minutter mer enn året før.

- Større andel menn enn kvinner var på internett og av brukerne, var mennene i snitt om lag 15 minutter mer enn kvinnene på nettet, sier Schiro.

 

Kontakt