Vi ferierte mer utenlands

Publisert:

Nordmenn gjennomførte 23,6 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i 2019. Det er 3,5 millioner færre enn året før. Vi ferierte likevel mer utenlands.

Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på 18,5 millioner feriereiser i 2019, og 7,4 millioner av disse var utenlandsferier. Dette er det høyeste antallet utenlands feriereiser på mange år, og man må tilbake til 2013 for å finne tall på tilsvarende nivå.

Nordmenn dro på flest feriereiser til Sverige – omtrent 1,6 millioner feriereiser ble langt dit i fjor. Deretter fulgte Spania og Danmark med henholdsvis 1,1 og 0,8 millioner feriereiser. Ser en på utviklingen over tid, foretok nordmenn nesten dobbelt så mange utenlands feriereiser i 2019 enn femten år tidligere.

Langt færre på Norgesferie

I 2019 var nordmenn på 11,1 millioner feriereiser i Norge. Dette var en kraftig nedgang på omtrent 30 prosent sammenliknet med året før. Sommeren 2018 var imidlertid usedvanlig fin, og nordmenn tok langt flere innenlandske feriereiser dette året enn det som har vært vanlig tidligere år. I 2019 var antall innenlandske ferier tilbake til det mer normale nivået vi har hatt de siste 15 årene.

Figur 1. Innen- og utenlandske feriereiser i millioner

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Feriereiser innenlands 12.88 13.99 11.59 11.74 11.94 10.01 10.91 11.31 11.51 10.61 9.59 11.60 11.65 10.67 10.8 11.4 15.7 11.1
Feriereiser utenlands 4.24 4.09 4.82 4.64 5.37 5.78 5.90 5.52 6.03 6.71 7.40 7.59 7.48 7.22 6.5 7.0 6.6 7.41

Omtrent én av fem reiser i 2019 var yrkesrelaterte, og til sammen ble det foretatt omtrent fem millioner slike reiser. 71 prosent av yrkesreisene ble foretatt innenlands. De tre mest besøkte landene på utenlands yrkesreiser var Sverige, etterfulgt av Storbritannia så Danmark.

Mest bil hjemme, men flere flyreiser totalt

Bilen var det mest brukte transportmiddelet for nordmenn som dro på innenlands feriereise i 2019. På sju av ti feriereiser i Norge ble bilen brukt til transport, deretter fulgte fly og jernbane. Når vi reiste utenlands ble fly mest brukt, etterfulgt av bil.

Figur 2. Transport ved innenlandsferier. 2019. Prosent

Prosent
Bil 7.85
Fly 1.6
Jernbane 0.71
Buss 0.58
Båt, ferge, cruiseskip og fritidsbåt 0.28
Annet (til fots, på ski, sykkel osv.) 0.07

Figur 3. Transport ved utenlandsferier. 2019. Prosent

Prosent
Bil 1.73
Fly 5.01
Jernbane 0.14
Buss 0.07
Båt, ferge, cruiseskip og fritidsbåt 0.46
Annet (til fots, på ski, sykkel osv.) 0

Ettersom fly er det mest brukte transportmiddelet på utenlandsferier, og nordmenn foretok flere utenlandsferier i 2019 enn året før, øker også antall reiser med fly totalt. Mens det i 2018 ble foretatt 9,3 millioner reiser med fly, var antallet økt til 9,8 millioner i fjor. Den samme effekten ser vi for reiser der bil ble benyttet: færre innenlandske ferier ga færre reiser med bil som transportmiddel.

Ni av ti nordmenn på ferie

Tall fra Eurostat viser at nordmenn var i ferietoppen i Europa i 2018. Norge hadde størst andel av befolkningen som dro på feriereiser. Da var 92,5 prosent av nordmenn over 16 år på en eller flere feriereiser i løpet av året. Dette var langt over EU-gjennomsnittet på 64 prosent. I reiseundersøkelsen for 2019 hadde andelen sunket noe og lå på et nivå som har vært vanlig tidligere år, da 90,3 prosent oppga at de hadde vært på ferie i løpet av 2019.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 4. kvartal 2019

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2019 [jhw1] viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 5,4 millioner. Intervall: 5 millioner til 5,9 millioner
  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 23,2 millioner. Intervall: 22,2 millioner til 24,1 millioner
  • Forbruk på reisen: Publisert verdi på 32,5 milliarder. Intervall: 29,3 milliarder til 35,7 milliarder.

 

Kontakt