Tre av fire reiser var innenlands

Publisert:

Nordmenn gjennomførte 4,8 millioner innenlandsreiser og 1,4 millioner utenlandsreiser med overnatting i første kvartal i 2019. Vi reiste på flere yrkesreiser og færre feriereiser sammenliknet med samme kvartal året før.

Reiseundersøkelsen viser at nordmenn samlet foretok 6,2 millioner reiser med overnatting i 1. kvartal 2019, nesten det samme antall reiser som i første kvartal året før.

Figur 1. Innen- og utenlandsreiser med overnattinger, 1. kvartal

1. kv. 2016 1. kv. 2017 1. kv. 2018 1. kv. 2019
Reiser innenlands 2.94 3.49 4.44 4.8
Reiser utenlands 1.56 1.45 1.76 1.4

For yrkesreiser var det en vekst på nesten en halv million reiser, samtidig ble antall feriereiser redusert tilsvarende med en halv million reiser. I 2018 ble de fleste påskedagene avviklet i mars, mens i 2019 var påsken i april. Færre feriedager i mars 2019 sammenliknet med i mars 2018 bidro til utviklingen med flere yrkesreiser og mindre feriereiser.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 1. kvartal 2019

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 1. kvartal 2019 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 6,2 millioner. Intervall: 5,6 millioner til 6,8 millioner
  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 23,4 millioner. Intervall: 22,3 millioner til 24,4 millioner
  • Forbruk på reisen: Publisert verdi på 34,7 milliarder. Intervall: 29,9 milliarder til 39,5 milliarder

Kontakt