Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2006, endelige tall

Innhold

Arkiv for Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå) - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. oktober 2020 2019 2019
24. oktober 2019 2018 2018
25. oktober 2018 2017 2017
26. oktober 2017 2016 2016
28. oktober 2016 2015 Toppår for oppdrettslaks
29. oktober 2015 2014 Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen
30. oktober 2014 2013 Oppdrettsfisk til 40 milliarder
20. november 2013 2012 Rekordstor fiskeoppdrett i 2012
3. desember 2012 2011 Rekordproduksjon til tross for prisfall
1. desember 2011 2010 Solgte oppdrettsfisk for over 30 milliarder
1. desember 2010 2009 Sterk vekst i oppdrettsnæringa
4. mars 2010 2008 Rekordsalg for oppdrettsørret
12. mai 2009 2007 Rekordmye fisk til lavere pris
24. april 2008 2006 Kraftig økning i salg av oppdrettslaks

Arkiv for Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå) - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. oktober 2020 2019 2019
24. oktober 2019 2018 2018
25. oktober 2018 2017 2017
26. oktober 2017 2016 2016
28. oktober 2016 2015 Toppår for oppdrettslaks
29. oktober 2015 2014 Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen
30. oktober 2014 2013 Oppdrettsfisk til 40 milliarder
20. november 2013 2012 Rekordstor fiskeoppdrett i 2012
3. desember 2012 2011 Rekordproduksjon til tross for prisfall
1. desember 2011 2010 Solgte oppdrettsfisk for over 30 milliarder
1. desember 2010 2009 Sterk vekst i oppdrettsnæringa
4. mars 2010 2008 Rekordsalg for oppdrettsørret
12. mai 2009 2007 Rekordmye fisk til lavere pris
24. april 2008 2006 Kraftig økning i salg av oppdrettslaks