20234_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
20234
Kraftig økning i salg av oppdrettslaks
statistikk
2008-04-24T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2006, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig økning i salg av oppdrettslaks

De endelige tallene for fiskeoppdrett i 2006 viser liten endring sammenlignet med de foreløpige tallene. Den totale førstehåndsverdien av laks og ørret fra norsk fiskeoppdrett var på 17 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 28 prosent fra året før, noe som er ny rekord.