95611_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
95611
Rekordstor fiskeoppdrett i 2012
statistikk
2013-11-20T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2012, endelige tall

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordstor fiskeoppdrett i 2012

Det ble satt produksjonsrekord med 1,3 millioner tonn solgt fisk i 2012. Det er en stigning på 15 prosent fra året før. Førstehåndsverdien endte på 30 milliarder kroner.

Akvakultur
Matfisk (tonn)AndelProsentFørstehåndsverdiProsent
2011 - 2012(Millioner kr)2011 - 2012
2012
I alt1 321 128100,015,430 0393,8
Laks1 232 09493,315,627 9553,8
Regnbueørret74 6785,728,01 69610,8
Røye3090,012,0175,3
Torsk10 0330,8-34,3210-21,5
Kveite1 7400,1-37,1133-22,6
Skalldyr2 0010,23,911-56,8
Andre fiskearter2730,015,2185,0

Laks utgjorde hele 93 prosent av den produserte mengden oppdrettsfisk. I alt ble det produsert i overkant av 1,2 millioner tonn laks til en førstehåndsverdi av 28 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for laks falt fra 25,26 kroner per kilo i 2011 til 22,69 kroner i 2012.

Større beholdning

Det stod litt over 400 millioner fisk i oppdrettsmerdene ved utgangen av 2012. Det er en økning på 7 prosent fra samme tidspunkt året før og den største beholdningen som noensinne er registrert.

Prisnedgang for ørret

I alt ble det produsert 74 700 tonn 1 regnbueørret i 2012, en økning på 28 prosent fra 2011. Gjennomsnittsprisen falt fra 26,20 kroner per kilo i 2011 til 22,71 kroner i 2012, som er et prisfall på 13 prosent.

Produksjonsnedgang for torsk og kveite

Oppdrett av torsk og kveite gikk tilbake med henholdsvis 34 og 37 prosent sammenliknet med 2011. I alt ble det produsert 10 000 tonn 1 torsk og 1 700 tonn 1 kveite.

Sysselsettingstallene holdt seg relativt stabile. I overkant av 5900 var i arbeid i akvakulturnæringen i 2012.

 

1 Tallene ble rettet, 30. mai 2014.

Nye omregningsfaktorer fra og med 2012 kan påvirke sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Mengde er oppgitt i rund vekt, og ved omregning av solgt mengde fra sløyd vekt til rundvekt er det brukt omregningsfaktorer. Fra og med 2012 benyttes omregningsfaktorer fra NS 9417. De nye faktorene, med de gamle i parentes, er: laks omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,125 (1,125), laks omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857), regnbueørret omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,135 (1,125) og regnbueørret omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857).