220605_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
220605
Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Utvikling i norsk akvakultur og oversikt over fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr. Det ble omsatt oppdrettsfisk for 44,3 milliarder i 2014.

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2014, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen

Det ble omsatt 1,33 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 44,3 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2014. Sammenlignet med året før er dette en økning på 7 prosent for mengde og 10 prosent for verdi.

Akvakultur
Matfisk (tonn)AndelProsentFørstehåndsverdiProsent
2013 - 2014(Millioner kr)2013 - 2014
2014
I alt1 332 497100,06,844 3349,5
Laks1 258 35694,47,741 82310,3
Regnbueørret68 9865,2-3,62 3050,7
Røye:::::
Torsk1 3860,1-63,244-63,6
Kveite1 2570,1-9,21146,7
Skalldyr2 0160,2-14,71410,1
Andre fiskearter:::::

De endelige tallene for akvakultur 2014 viser små endringer sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i juni 2015. 

Nye omregningsfaktorer fra og med 2012 kan påvirke sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Mengde er oppgitt i rund vekt, og ved omregning av solgt mengde fra sløyd vekt til rundvekt er det brukt omregningsfaktorer. Fra og med 2012 benyttes omregningsfaktorer fra NS 9417. De nye faktorene, med de gamle i parentes, er: laks omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,125 (1,125), laks omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857), regnbueørret omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,135 (1,125) og regnbueørret omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857).