53359_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
53359
Solgte oppdrettsfisk for over 30 milliarder
statistikk
2011-12-01T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2010, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Solgte oppdrettsfisk for over 30 milliarder

Endelige tall for produksjon av oppdrettsfisk bekrefter at 2010 ble et år med rekordomsetning. Førstehåndsverdien endte på 30,7 milliarder kroner, som tilsvarer over 1 million tonn fisk i rund vekt.

Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks. 1997-2010

Solgt mengde og førstehåndsverdi av regnbueørret. 1997-2010

Solgt mengde andre fiskearter. 1997-2010. Tonn

Det er små endringer i matfisk-, settefisk- og skalldyrproduksjonen, sammenliknet med foreløpige tall. Ved utgangen av 2010 sto det 370 millioner oppdrettsfisk i merdene. Dette er en økning i beholdningen på 5,4 prosent siden 2009, og viser velfylte lagre til tross for et toppår i produksjon og salg.

Antall ansatte tilknyttet oppdrett av laks og ørret økte med 16,4 prosent fra 2009 til 2010. Totalt var det 450 flere ansatte i akvakulturnæringa i 2010, sammenlignet med året før.

Tabeller: