20226_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
20226
Rekordsalg for oppdrettsørret
statistikk
2010-03-04T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2008, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordsalg for oppdrettsørret

Mens salget av laks gikk noe ned i 2008, ble det satt ny rekord for regnbueørret. Samlet salg av oppdrettsfisk økte med knapt 1 prosent fra 2007 til 2008, en svak økning sett i forhold til tidligere år.

Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks. 1997-2008

Solgt mengde og førstehåndsverdi av ørret. 1997-2007

Det ble til sammen solgt 846 353 tonn oppdrettsfisk i 2008 med en samlet førstehåndsverdi på 17,4 milliarder kroner. Oppdrettsnæringa har de siste årene hatt en formidabel vekst, men økningen fra 2007 til 2008 var i underkant av 1 prosent. Dette er svakt sammenliknet med forrige år, da økning i salgsmengde var på hele 18,4 prosent.

For laks ble salgsmengden redusert med 1 prosent fra 2007 til 2008. I verdi tilsvarer dette en nedgang på 271 millioner kroner sammenliknet med 2007. Gjennomsnittsprisen for laks endte på 20,63 kroner, som er 1 prosent lavere enn foregående år.

For regnbueørret og annen oppdrettsørret er det store endringer fra foreløpige til endelige tall. Mens foreløpige tall indikerte en nedgang på 2,7 prosent i salgsmengde fra 2007 til 2008, viser endelige tall for samme år en økning på hele 10 prosent. Dette er den største salgsmengden noensinne for oppdrettsørret. I 2008 ble salgsprisen i gjennomsnitt 19,20 kroner per kilo, en nedgang på 4 prosent fra året før.

Solgt mengde av andre fiskearter. 1998-2008. Tonn

Mer torsk - mindre kveite

Fra 2007 til 2008 var veksten for torskeoppdrett på 63 prosent. Gjennomsnittlig salgspris per kilo gikk i samme tidsrom ned fra 22,30 til 20,60 kroner.

Salg av oppdrettskveite opplevde en bølgedal etter stor økning i 2007. Salgsmengden stupte med 31 prosent, mens nedgangen i salgsverdien var på 2 prosent. Gjennomsnittlig salgspris var 70,50 kroner per kilo, noe som er en prisøkning på hele 42 prosent.

Økt sysselsetting

Antall ansatte i lakse- og ørretproduksjonen økte med 7 prosent fra 2007 til 2008. For settefiskproduksjonen var sysselsettingen stort sett uendret sammenlignet med tidligere år.

Høyere sykdomssvinn

Samlet svinn i produksjon av oppdrettsfisk var på 9,5 prosent. Laks hadde lavest svinn med 8,9 prosent, mens det gjennomsnittlige svinnet for torsk var 15 prosent. For 2008 kan mye av svinnet for laks og regnbueørret tilskrives utbrudd av pankreassykdom, PD.

Skalldyrnæringa i fritt fall

For skalldyroppdrett var blåskjell fortsatt dominerende med en produksjon på 2 035 tonn i 2008. I skalldyrnæringa generelt ser man fortsatt nedgang både i produksjon og salg, noe som har vært en trend siden 2005. Fra 2007 til 2008 var nedgangen 24 prosent i mengde og 46 prosent i salgsverdi.

Tabeller: