416472_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
416472
statistikk
2020-10-29T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2019, endelige tall

Innhold

Publisert:

Akvakulturstatistikken publiseres nå av Fiskeridirektoratet med navnet akvakulturstatistikk. Ansvaret for statistikken er overført i henhold til nasjonalt program for offisiell statistikk som gjelder fra 1. januar 2021.

Akvakultur.
Matfisk (tonn)AndelEndring i prosentFørstehåndsverdi (millioner kr)Endring i prosent
2018 - 20192018 - 2019
2019
I alt1 452 928100,07,271 7355,7
Laks1 364 04493,96,467 9905,4
Regnbueørret83 4895,722,23 47713,8
Røye5190,080,23152,0
Torsk:::::
Kveite1 5250,1-17,2155-14,9
Skalldyr2 1640,125,729-24,0
Andre fiskeslag:::::