20230_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
20230
Rekordmye fisk til lavere pris
statistikk
2009-05-12T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2007, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordmye fisk til lavere pris

Det ble solgt mer oppdrettsfisk i 2007 enn noen gang før. Men til tross for rekordstore mengder gikk førstehåndsverdien av oppdrettsfisken noe ned.

Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks. 1997-2007

Solgt mengde og førstehåndsverdi av ørret. 1997-2007

For oppdrettsnæringen totalt steg mengden solgt fisk med 18,4 prosent fra 2006 til 2007, og i alt ble det solgt nesten 839 000 tonn. I samme periode gikk verdien av solgt fisk ned med 0,4 prosent.

Sammenliknet med 2006 gikk salget av laks opp med 18,2 prosent til 744 220 tonn. Dette tilsvarer en førstehåndsverdi på 15,5 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 0,5 prosent fra toppåret 2006. Gjennomsnittsprisen for laks gikk ned fra 24,70 kroner i 2006 til 20,80 kroner i 2007.

Salget av ørret økte også i 2007. Totalt ble det solgt nesten 78 000 tonn, noe som tilsvarer en økning på 23,5 prosent fra 2006. Førstehåndsverdien var på nærmere 1,6 milliarder kroner, 1,6 prosent mindre enn i 2006. Gjennomsnittsprisen på ørret falt også - fra 25,20 kroner i 2006 til 20,00 kroner i 2007.

Solgt mengde av andre fiskearter. 1998-2007. Tonn

Kveitesalget doblet

Det var små endringer i mengde solgt torsk, mens det for kveite var nesten en dobling av salgsmengden fra 2006. Gjennomsnittsprisene for disse fiskeartene gikk også ned i 2007, og endte på henholdsvis 22,30 kroner per kilo for torsk og 49,50 kroner for kveite. I 2006 var tilsvarende priser henholdsvis 23,60 kroner og 60,00 kroner per kilo.

Økt sysselsetting

Det var 4 665 ansatte i oppdrettsnæringen i 2007, og 80 prosent av disse jobbet innenfor produksjon av laks og ørret. Sysselsettingen i bransjen steg med 4,4 prosent fra året før.

Varierende endring i svinn

Svinnprosenten for alle fiskearter var 9,0 i 2007 mot 8,4 i 2006. For laks var det en økning fra 7,8 til 8,7 prosent og for ørret holdt denne andelen seg tilnærmet uendret. Svinnprosenten for de øvrige fiskeartene gikk ned fra 17,1 til 14,8 prosent.

Tabeller: