344467_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
344467
statistikk
2018-10-25T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2017, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Akvakultur
Matfisk (tonn)AndelEndring i prosentFørstehåndsverdi (millioner kr)Endring i prosent
2016 - 20172016 - 2017
2017
I alt1 308 487100,0-1,364 9921,5
Laks1 236 35494,50,261 6352,5
Regnbueørret66 9995,1-23,73 096-15,9
Røye3420,02,72214,0
Torsk:::::
Kveite1 6230,111,21737,0
Skalldyr2 4500,210,73333,5
Andre fiskeslag:::::