257006_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
257006
Toppår for oppdrettslaks
statistikk
2016-10-28T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Utvikling i norsk akvakultur og oversikt over fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr. Det ble omsatt oppdrettsfisk for 46,9 milliarder i 2015.

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2015, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Toppår for oppdrettslaks

Det ble omsatt 1,38 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 46,9 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2015. Dette er en økning fra året før på 4 prosent for mengde og 6 prosent for verdi.

Akvakultur
Matfisk (tonn)AndelProsentFørstehåndsverdiProsent
2014 - 2015(Millioner kr)2014 - 2015
2015
I alt1 380 841100,03,646 8645,7
Laks1 303 34694,43,644 4396,3
Regnbueørret73 0075,35,82 221-3,6
Røye2600,0:16:
Torsk:::::
Kveite1 2440,1-1,014325,1
Skalldyr2 7730,237,529103,2
Andre fiskearter:::::

De endelige tallene for akvakultur 2015 viser små endringer sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i juni 2016. Statistikkbanken er oppdatert med endelige tall for 2015.

Nye omregningsfaktorer fra og med 2000Åpne og lesLukk

Mengde er oppgitt i rund vekt, og ved omregning av solgt mengde fra sløyd vekt til rundvekt er det brukt omregningsfaktorer. Fra og med 2000 benyttes omregningsfaktorer fra NS 9417. De nye faktorene, med de gamle i parentes, er: laks omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,125 (1,125), laks omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857), regnbueørret omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,135 (1,125) og regnbueørret omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857).