150483_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
150483
Oppdrettsfisk til 40 milliarder
statistikk
2014-10-30T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser utvikling i norsk akvakultur, og gir oversikt over fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr. Det ble omsatt oppdrettsfisk for 40 milliarder i 2013.

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2013, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdrettsfisk til 40 milliarder

Det ble omsatt fisk og skalldyr for over 40 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2013. Dette er en økning på 35 prosent fra året før. Produsert mengde gikk likevel ned med 6 prosent, til 1,25 millioner tonn solgt fisk i 2013.

Akvakultur
Matfisk (tonn)AndelProsentFørstehåndsverdiProsent
2012 - 2013(Millioner kr)2012 - 2013
2013
I alt1 247 865100,0-5,540 48034,8
Laks1 168 32493,6-5,237 92235,7
Regnbueørret71 5525,7-4,22 29035,0
Røye:::::
Torsk3 7700,3-62,4120-42,8
Kveite1 3850,1-20,4107-19,5
Skalldyr2 3630,218,11319,7
Andre fiskearter:::::

De endelige tallene for akvakultur 2013 viser små endringer sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i juni 2014.

Nye omregningsfaktorer fra og med 2012 kan påvirke sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Mengde er oppgitt i rund vekt, og ved omregning av solgt mengde fra sløyd vekt til rundvekt er det brukt omregningsfaktorer. Fra og med 2012 benyttes omregningsfaktorer fra NS 9417. De nye faktorene, med de gamle i parentes, er: laks omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,125 (1,125), laks omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857), regnbueørret omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,135 (1,125) og regnbueørret omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857).