90292_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
90292
Rekordproduksjon til tross for prisfall
statistikk
2012-12-03T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2011, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordproduksjon til tross for prisfall

Endelige tall bekrefter prisnedgang for oppdrettsnæringa i 2011. Til tross for dette ble det satt produksjonsrekord med 1,14 millioner tonn solgt fisk i 2011.

Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks. 1997-2011

Solgt mengde og førstehåndsverdi av regnbueørret 1997-2011

Laks utgjorde hele 93 prosent av den produsert mengden oppdrettsfisk i 2011. I alt ble det produsert i overkant av 1 million tonn laks, til en førstehåndsverdi på 27 milliarder kroner. Økningen i mengde og nedgangen i pris, ga et stort fall i gjennomsnittsprisen på laks. Prisen gikk ned fra 30,34 kroner per kilo i 2010 til 25,26 kroner per kilo i 2011. Dette utgjorde et prisfall på 17 prosent.

Større beholdning

Til tross for lavere priser ble produksjonen holdt jevnt høy i 2011, og dette vises blant annet i beholdningstallene. Antall laks i oppdrettsmerdene var nesten 9 prosent høyere ved utgangen av 2011 sammenlignet med året før. Dette tilsvarte en rekordhøy beholdning.

Solgt mengde av andre fiskearter. 1998-2011. Tonn

Prisnedgang for ørret

De endelige tallene for 2011 viser ytterligere nedgang i mengde og verdi for opprettsørret, sammenliknet med foreløpige tall. Dette førte til at gjennomsnittsprisen falt fra 31,70 kroner per kilo i 2010 til 26,20 kroner i 2011, som er et prisfall på 17 prosent. Mengden solgt fisk endte på 58 400 tonn.

Det var små endringer i de endelige tallene for produksjon av matfisk av andre arter, settefisk og skalldyr, sammenliknet med foreløpige tall. Mengden og verdien av oppdrettstorsk hadde en svak stigning, men gjennomsnittsprisen var uendret på 17,50 kroner per kilo.

Sysselsettingstallene var også stort sett uendret. Til sammen var det 5 880 ansatte i akvakulturnæringa i 2011.

Tabeller: