Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffnovember 2011, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
16. mai 2006 April 2006 Liten auke i samla sal
26. april 2006 Mars 2006 Auke i salet av petroleumsprodukt
15. mars 2006 Februar 2006 Salet av petroleumsprodukt svakt opp
15. februar 2006 Januar 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
16. januar 2006 Desember 2005 Redusert sal av fyringsoljer
15. desember 2005 November 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2005 Oktober 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
17. oktober 2005 September 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. september 2005 August 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
15. august 2005 Juli 2005 Lågt sal av fyringsprodukt
15. juli 2005 Juni 2005 Salet av petroleum svakt ned første halvår
15. juni 2005 Mai 2005 Framleis auka sal av diesel
19. mai 2005 April 2005 Stor auke i dieselsalet
15. april 2005 Mars 2005 Mindre sal av bensin - meir diesel
15. mars 2005 Februar 2005 Framleis nedgang i salet av fyringsprodukt

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
16. mai 2006 2006 Liten auke i samla sal
26. april 2006 2006 Auke i salet av petroleumsprodukt
15. mars 2006 2006 Salet av petroleumsprodukt svakt opp
15. februar 2006 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
16. januar 2006 2005 Redusert sal av fyringsoljer
15. desember 2005 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2005 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
17. oktober 2005 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. september 2005 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
15. august 2005 2005 Lågt sal av fyringsprodukt
15. juli 2005 2005 Salet av petroleum svakt ned første halvår
15. juni 2005 2005 Framleis auka sal av diesel
19. mai 2005 2005 Stor auke i dieselsalet
15. april 2005 2005 Mindre sal av bensin - meir diesel
15. mars 2005 2005 Framleis nedgang i salet av fyringsprodukt