Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2006

Innhold

Arkiv for Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. september 2002 3. kvartal 2002 Noe reduserte anslag for 2002
3. juni 2002 2. kvartal 2002 Noe lavere investeringsnivå neste år
1. mars 2002 1. kvartal 2002 Forventer økte investeringer i 2002
3. desember 2001 4. kvartal 2001 Høge overslag for investeringar i 2002
3. september 2001 3. kvartal 2001 Høye investeringer i metallindustrien
1. juni 2001 2. kvartal 2001 Sterk vekst i investeringene neste år
2. mars 2001 1. kvartal 2001 Investeringsnivået øker i 2001
1. desember 2000 4. kvartal 2000 Økt investeringsnivå i 2001
1. september 2000 3. kvartal 2000 Lågare investeringar i 2001
2. juni 2000 2. kvartal 2000 Lave anslag for investeringene i 2000
2. mars 2000 1. kvartal 2000 Kraftig nedgang i 1999-investeringene
2. desember 1999 4. kvartal 1999 Lavere investeringer neste år
2. september 1999 3. kvartal 1999 Lavere investeringsaktivitet

For tidligere publiseringer se også: Olje- og gassvirksomhet, investeringer.