Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2002

Innhold

Arkiv for Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. mars 2010 1. kvartal 2010 Stort investeringsfall i 2009
2. desember 2009 4. kvartal 2009 Fallande investeringar i industrien
2. september 2009 3. kvartal 2009 Kraftig nedgang i industriinvesteringene
2. juni 2009 2. kvartal 2009 Venter høye 2010-tall for kraftforsyning
2. mars 2009 1. kvartal 2009 Svært høyt investeringsnivå i 2008
2. desember 2008 4. kvartal 2008 Ventar lågare investeringar i industrien
2. september 2008 3. kvartal 2008 Venter utflating til neste år
2. juni 2008 2. kvartal 2008 Høyt investeringsnivå også i 2009
3. mars 2008 1. kvartal 2008 Kraftig vekst i investeringene
3. desember 2007 4. kvartal 2007 Store investeringar i industrien
3. september 2007 3. kvartal 2007 Høyere investeringsanslag for 2007
4. juni 2007 2. kvartal 2007 Venter vedvarende vekst i investeringene
2. mars 2007 1. kvartal 2007 Historisk høyt investeringsnivå i 2006
1. desember 2006 4. kvartal 2006 Ventar høgare investeringar i 2007
1. september 2006 3. kvartal 2006 Forventer vekst i investeringene

For tidligere publiseringer se også: Olje- og gassvirksomhet, investeringer.