Flat utvikling i industriproduksjonen held fram

Publisert:

Norsk industriproduksjon var nær uendra i 4. kvartal 2019 samanlikna med 3. kvartal viser sesongjusterte tal. Den langsiktige trenden viser no at utviklinga i industriproduksjonen har vore tilnærma flat sidan juni 2019.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 119,4 (2005=100) i 4. kvartal 2019 mot 119,6 i føregåande kvartal. Den langsiktige trenden viser at etter ein jamn auke sidan mai 2018, har industriproduksjonen flata ut i andre halvdel av 2019 (sjå figur 1).

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2014 121.0 121.7
Feb. 2014 121.5 121.5
Mar. 2014 122.0 122.4
Apr. 2014 122.5 121.8
Mai 2014 123.1 122.3
Juni 2014 123.8 125.0
Juli 2014 124.5 123.6
Aug. 2014 125.2 127.1
Sep. 2014 125.5 122.7
Okt. 2014 125.5 126.3
Nov. 2014 125.1 124.8
Des. 2014 124.5 125.2
Jan. 2015 123.7 122.4
Feb. 2015 122.7 122.7
Mar. 2015 121.8 126.9
Apr. 2015 121.0 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.1
Juli 2015 118.9 115.2
Aug. 2015 118.3 118.1
Sep. 2015 117.6 118.8
Okt. 2015 116.9 115.8
Nov. 2015 116.3 116.9
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.4
Mar. 2016 114.8 117.9
Apr. 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.8
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.8
Aug. 2016 112.6 109.9
Sep. 2016 112.4 112.3
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.2
Des. 2016 113.0 112.8
Jan. 2017 113.5 114.4
Feb. 2017 113.9 114.2
Mar. 2017 114.2 114.1
Apr. 2017 114.3 114.2
Mai 2017 114.4 114.3
Juni 2017 114.3 114.3
Juli 2017 114.3 114.7
Aug. 2017 114.4 110.6
Sep. 2017 114.5 114.1
Okt. 2017 114.5 114.3
Nov. 2017 114.6 114.8
Des. 2017 114.7 115.9
Jan. 2018 114.8 113.9
Feb. 2018 114.8 114.5
Mar. 2018 114.8 115.0
Apr. 2018 114.9 115.3
Mai 2018 115.1 114.7
Juni 2018 115.5 115.4
Juli 2018 115.9 115.9
Aug. 2018 116.3 116.7
Sep. 2018 116.9 116.1
Okt. 2018 117.4 117.7
Nov. 2018 117.8 118.0
Des. 2018 118.2 118.6
Jan. 2019 118.5 118.4
Feb. 2019 118.9 118.1
Mar. 2019 119.2 116.9
Apr. 2019 119.4 119.9
Mai 2019 119.6 120.3
Juni 2019 119.7 119.1
Juli 2019 119.7 120.2
Aug. 2019 119.6 118.9
Sep. 2019 119.5 119.7
Okt. 2019 119.4 119.7
Nov. 2019 119.4 119.2
Des. 2019 119.5 119.2

Tremånadersendring: bygging av skip og oljeplattformer mot straumen

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen var tilnærma uendra i 4. kvartal 2019 samanlikna med 3. kvartal 2019, med ein marginal nedgang på 0,2 prosent. Medan det var svak eller negativ produksjonsutvikling hos fleire av industrinæringane, opplevde bygging av skip og oljeplattformar ein sterk vekst på heile 6,5 prosent i perioden. Auken heng saman med vekst hos den delen av næringa som bygger oljeplattformer.

På den motsette sida var det metallindustrien som bidrog mest til å dempe den samla produksjonsutviklinga i perioden med ein nedgang på 4,6 prosent. Vedlikehaldsstans og svake marknadsforhold var medverkande til nedgangen. Trelast- og trevareindustrien, samt næringsgruppa gummi, plast og mineralsk industri var også blant næringane som opplevde nedgang i kvartalet.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157.0 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91.0
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92.0
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96.0
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.3 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.6 94.4
Mar. 2014 196.1 199.8 94.1
Apr. 2014 195.8 199.7 94.2
Mai. 2014 197.1 200.1 94.5
Juni. 2014 199.9 203.2 95.3
Juli. 2014 199.1 207.7 95.0
Aug. 2014 201.7 213.6 95.1
Sep. 2014 201.4 213.8 94.1
Okt. 2014 206.6 214.5 94.3
Nov. 2014 204.5 212.8 93.9
Des. 2014 203.7 214.9 94.5
Jan. 2015 199.9 212.9 93.6
Feb. 2015 197.1 210.0 93.6
Mar. 2015 195.3 207.3 94.3
Apr. 2015 193.7 204.5 94.6
Mai. 2015 188.8 201.2 94.3
Juni. 2015 184.5 195.8 93.9
Juli. 2015 180.5 192.4 92.7
Aug. 2015 179.3 189.7 93.1
Sep. 2015 177.9 188.2 92.9
Okt. 2015 174.2 185.4 93.8
Nov. 2015 172.1 182.7 94.1
Des. 2015 168.2 178.3 94.0
Jan. 2016 165.6 176.8 94.2
Feb. 2016 164.9 174.3 94.3
Mar. 2016 165.0 174.3 94.9
Apr. 2016 163.4 172.4 95.1
Mai. 2016 160.3 170.9 95.3
Juni. 2016 156.8 167.2 94.9
Juli. 2016 157.4 167.1 94.9
Aug. 2016 153.4 160.7 94.8
Sep. 2016 152.3 159.5 94.9
Okt. 2016 149.9 157.0 94.8
Nov. 2016 151.5 160.1 94.9
Des. 2016 151.7 161.1 95.1
Jan. 2017 151.4 159.1 96.6
Feb. 2017 150.1 158.5 97.8
Mar. 2017 146.4 154.4 98.8
Apr. 2017 146.7 155.5 98.4
Mai. 2017 147.3 155.8 98.3
Juni. 2017 149.5 157.9 98.3
Juli. 2017 149.2 156.4 98.9
Aug. 2017 147.3 154.3 98.0
Sep. 2017 147.7 154.9 97.7
Okt. 2017 147.0 156.2 97.1
Nov. 2017 149.8 158.9 98.1
Des. 2017 150.7 159.5 99.0
Jan. 2018 151.0 159.1 99.0
Feb. 2018 151.0 159.6 98.8
Mar. 2018 151.7 161.3 97.3
Apr. 2018 152.2 162.1 97.6
Mai. 2018 153.2 161.5 97.8
Juni. 2018 153.8 160.4 98.6
Juli. 2018 153.2 160.7 98.8
Aug. 2018 154.7 162.8 99.0
Sep. 2018 154.8 165.0 98.5
Okt. 2018 158.9 167.0 98.7
Nov. 2018 160.4 168.9 98.8
Des. 2018 162.2 171.1 99.6
Jan. 2019 164.3 174.0 99.2
Feb. 2019 167.0 176.4 98.8
Mar. 2019 168.7 177.4 97.5
Apr. 2019 171.3 179.8 97.5
Mai. 2019 173.2 182.7 97.7
Juni. 2019 175.4 185.1 98.2
Juli. 2019 174.9 186.3 97.9
Aug. 2019 173.9 185.3 97.5
Sep. 2019 175.6 185.3 97.7
Okt. 2019 176.9 184.8 97.7
Nov. 2019 180.3 187.0 97.4
Des. 2019 181.9 188.2 97.2

Månadsendring: uendra utvikling frå november til desember 2019

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen var uendra frå november til desember. Det var næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidrog mest i positiv retning, medan maskinindustri var den næringa som bidrog mest til å dempe den samla utviklinga.

Årsendring: auke i industriproduksjonen frå 2018 til 2019

Samla sett hadde norsk industriproduksjon ein årsvekst på 2,7 prosent i 2019 samanlikna med 2018. Utviklinga gjennom året viser at det var en god vekst i første halvdel av året, før veksten tok av og flata ut i andre halvdel. Det var bygging av skip og oljeplattformer som hadde den klart største auken, med ein oppgang på heile 34 prosent. Både skipsbygging og bygging av oljeplattformer opplevde ein kraftig vekst i 2019 samanlikna med 2018, men medan utviklinga til skipsbygging har flata ut i løpet av året, har auken innan bygging av oljeplattformar fortsett med kraftig styrke.  

På den motsette sida var det næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidrog mest til å dempe veksten i 2019, med ein nedgang på 3,1 prosent samanlikna med 2018.

Tilnærma flat produksjonsutvikling i Eurosona i november

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samla industriproduksjonen i land i eurosona var tilnærma uendra frå oktober til november 2019. I den same perioden hadde industriproduksjonen i Noreg ein marginal nedgang på 0,4 prosent. Sverige hadde derimot ein produksjonsauke på 1,8 prosent, medan Danmark hadde ein nedgang på heile 5,2 prosent.

For fleire nøkkeltal om europeisk næringsliv, sjå Eurostats informasjonsside om europeisk økonomisk statistikk.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2014 96.7 101.9
Feb. 2014 97.6 101.8
Mar. 2014 97.1 102.5
Apr. 2014 98.5 102.1
Mai 2014 97.4 102.5
Juni 2014 96.8 104.7
Juli 2014 98.0 103.5
Aug. 2014 95.9 106.4
Sep. 2014 97.0 102.8
Okt. 2014 96.9 105.8
Nov. 2014 96.7 104.6
Des. 2014 98.0 104.9
Jan. 2015 97.5 102.5
Feb. 2015 99.7 102.7
Mar. 2015 100.6 106.3
Apr. 2015 99.9 101.7
Mai 2015 100.3 99.7
Juni 2015 100.7 100.7
Juli 2015 100.7 96.5
Aug. 2015 99.8 98.9
Sep. 2015 100.2 99.5
Okt. 2015 99.9 97.0
Nov. 2015 100.1 97.9
Des. 2015 100.8 96.6
Jan. 2016 103.9 96.4
Feb. 2016 101.5 96.7
Mar. 2016 100.4 98.8
Apr. 2016 101.7 95.8
Mai 2016 100.3 96.2
Juni 2016 101.6 94.3
Juli 2016 101.3 95.4
Aug. 2016 101.6 92.0
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.7 93.9
Nov. 2016 103.3 94.0
Des. 2016 102.6 94.4
Jan. 2017 102.0 95.8
Feb. 2017 103.1 95.6
Mar. 2017 103.3 95.6
Apr. 2017 104.0 95.7
Mai 2017 104.2 95.7
Juni 2017 103.9 95.8
Juli 2017 105.6 96.1
Aug. 2017 106.2 92.6
Sep. 2017 106.0 95.6
Okt. 2017 105.6 95.7
Nov. 2017 108.6 96.2
Des. 2017 108.3 97.1
Jan. 2018 107.8 95.4
Feb. 2018 105.6 95.9
Mar. 2018 105.8 96.4
Apr. 2018 106.1 96.6
Mai 2018 107.2 96.1
Juni 2018 107.0 96.7
Juli 2018 106.1 97.1
Aug. 2018 107.2 97.7
Sep. 2018 106.6 97.2
Okt. 2018 106.9 98.6
Nov. 2018 105.6 98.9
Des. 2018 104.4 99.3
Jan. 2019 105.8 99.2
Feb. 2019 106.3 99.0
Mar. 2019 106.1 98.0
Apr. 2019 105.2 100.4
Mai 2019 106.0 100.7
Juni 2019 104.4 99.7
Juli 2019 104.0 100.7
Aug. 2019 104.5 99.6
Sep. 2019 104.6 100.3
Okt. 2019 103.8 100.3
Nov. 2019 104.0 99.9

Tremånadersendring: olje- og gassutvinning bidrog til klår auke i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein oppgang på heile 5,3 prosent i 4. kvartal 2019 samanlikna med førre kvartal, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde ein klår auke på om lag 14 prosent, som mellom anna kan knytast til produksjonsstart ved eit nytt oljefelt i denne perioden. Utvinning av naturgass hadde også ein auke, på 7,4 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i dette kvartalet, sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Utvinningstenester hadde ein auke på 2,6 prosent i 4. kvartal samanlikna med førre kvartal. Veksten heng mellom anna saman med høgare investeringsaktivitet i den norske olje- og gassnæringa.

Bergverksdrift hadde ein nedgang på 4,5 prosent, og norsk kraftforsyning hadde ein nedgang på 4,1 prosent i denne perioden.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstenester
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96.0 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87.0
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mar. 2014 121.9 85.2 72.3
Apr. 2014 121.9 85.4 72.2
Mai. 2014 122.2 84.2 70.2
Juni. 2014 123.0 84.0 69.4
Juli. 2014 123.6 83.6 68.8
Aug. 2014 125.2 84.7 70.2
Sep. 2014 124.5 85.6 71.8
Okt. 2014 125.4 87.1 73.5
Nov. 2014 124.6 87.7 74.4
Des. 2014 125.4 87.4 73.7
Jan. 2015 124.1 86.1 72.4
Feb. 2015 123.4 86.1 72.7
Mar. 2015 124.0 86.3 72.9
Apr. 2015 123.7 85.4 71.7
Mai. 2015 122.4 85.0 71.3
Juni. 2015 120.2 85.1 72.0
Juli. 2015 118.1 86.2 74.2
Aug. 2015 117.8 87.0 75.4
Sep. 2015 117.4 87.8 76.7
Okt. 2015 117.6 88.1 77.1
Nov. 2015 117.2 87.2 76.1
Des. 2015 116.0 85.4 74.2
Jan. 2016 115.8 85.3 73.8
Feb. 2016 115.3 85.5 74.1
Mar. 2016 116.1 85.9 73.9
Apr. 2016 115.9 86.2 74.4
Mai. 2016 115.7 86.5 74.8
Juni. 2016 113.9 85.3 73.9
Juli. 2016 113.7 84.9 73.5
Aug. 2016 112.1 83.2 71.7
Sep. 2016 112.0 81.9 70.0
Okt. 2016 111.4 82.3 70.9
Nov. 2016 112.2 83.9 72.9
Des. 2016 112.4 85.8 75.4
Jan. 2017 113.1 85.7 74.3
Feb. 2017 113.8 85.9 73.6
Mar. 2017 114.2 87.0 74.2
Apr. 2017 114.2 87.3 74.6
Mai. 2017 114.2 87.3 74.4
Juni. 2017 114.3 87.2 73.9
Juli. 2017 114.4 86.9 73.4
Aug. 2017 113.2 86.9 73.9
Sep. 2017 113.1 87.4 74.7
Okt. 2017 113.0 86.8 73.9
Nov. 2017 114.4 86.0 72.4
Des. 2017 115.0 84.9 70.4
Jan. 2018 114.9 85.8 70.8
Feb. 2018 114.8 87.0 71.0
Mar. 2018 114.5 87.9 71.2
Apr. 2018 114.9 87.5 70.5
Mai. 2018 115.0 86.5 69.6
Juni. 2018 115.1 86.9 71.0
Juli. 2018 115.3 87.2 71.5
Aug. 2018 116.0 88.5 73.1
Sep. 2018 116.2 88.2 72.3
Okt. 2018 116.8 88.7 72.1
Nov. 2018 117.3 87.9 70.5
Des. 2018 118.1 87.3 69.1
Jan. 2019 118.3 85.9 68.3
Feb. 2019 118.4 84.9 67.8
Mar. 2019 117.8 83.5 67.0
Apr. 2019 118.3 82.8 65.9
Mai. 2019 119.0 82.7 65.5
Juni. 2019 119.8 82.4 64.6
Juli. 2019 119.9 82.2 64.0
Aug. 2019 119.4 81.4 62.7
Sep. 2019 119.6 81.3 62.3
Okt. 2019 119.4 81.8 63.2
Nov. 2019 119.5 83.6 65.9
Des. 2019 119.4 85.6 69.4

 

Kontakt