Marginal nedgang i industriproduksjonen

Publisert:

Norsk industriproduksjon gjekk ned med marginale 0,3 prosent i perioden august-oktober 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå september til oktober, var industriproduksjonen uendra.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 119,5 (2005=100) i perioden august-oktober 2019 mot 119,9 i føregåande tremånadersperiode. Den langsiktige trenden visar at etter ein jamn auke sidan mai 2018, indikerer no dei seinaste månadene at industriproduksjonen flatar ut (sjå figur 1).

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2014 121.0 121.7
Feb. 2014 121.5 121.5
Mars 2014 122.0 122.4
April 2014 122.5 121.8
Mai 2014 123.1 122.3
Juni 2014 123.8 125.0
Juli 2014 124.6 123.6
Aug. 2014 125.2 127.1
Sep. 2014 125.6 122.7
Okt. 2014 125.5 126.3
Nov. 2014 125.2 124.8
Des. 2014 124.5 125.2
Jan. 2015 123.7 122.4
Feb. 2015 122.7 122.7
Mars 2015 121.8 126.9
April 2015 121.0 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.2
Juli 2015 118.9 115.2
Aug. 2015 118.2 118.1
Sep. 2015 117.6 118.8
Okt. 2015 116.9 115.8
Nov. 2015 116.3 116.9
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.4
Mars 2016 114.8 117.9
April 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.8
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.9
Aug. 2016 112.7 109.9
Sep. 2016 112.4 112.3
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.1
Des. 2016 113.0 112.7
Jan. 2017 113.5 114.3
Feb. 2017 113.9 114.2
Mars 2017 114.2 114.1
April 2017 114.4 114.2
Mai 2017 114.4 114.3
Juni 2017 114.4 114.4
Juli 2017 114.3 114.7
Aug. 2017 114.4 110.6
Sep. 2017 114.5 114.1
Okt. 2017 114.5 114.3
Nov. 2017 114.6 114.7
Des. 2017 114.7 115.9
Jan. 2018 114.7 113.9
Feb. 2018 114.8 114.5
Mars 2018 114.8 115.1
April 2018 114.9 115.3
Mai 2018 115.2 114.7
Juni 2018 115.5 115.4
Juli 2018 115.9 116.0
Aug. 2018 116.4 116.7
Sep. 2018 116.9 116.1
Okt. 2018 117.4 117.8
Nov. 2018 117.8 117.9
Des. 2018 118.1 118.5
Jan. 2019 118.4 118.4
Feb. 2019 118.7 118.1
Mars 2019 119.0 117.0
April 2019 119.3 119.9
Mai 2019 119.6 120.3
Juni 2019 119.7 119.1
Juli 2019 119.7 120.3
Aug. 2019 119.7 118.9
Sep. 2019 119.7 119.8
Okt. 2019 119.8 119.8

Tremånadersendring: bransjevise skilnader

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein marginal nedgang på 0,3 prosent i perioden august-oktober 2019 samanlikna med førre tremånadersperiode. Sjølv om den samla industriproduksjonen var tilnærma uendra, var det derimot klåre skilnader på næringsnivå. 

Kjemiske råvarer hadde ein klår vekst på 5,3 prosent i denne perioden grunna mykje stans for vedlikehald blant viktige produsentar i tremånadersperioden før. I tillegg bidrog òg næringsmiddelindustrien positivt grunna høg produksjon innanfor foredling og konservering av fisk. 

På den motsette sida var det mellom anna låg aktivitet i følgjande industrinæringar:

  • maskinindustrien
  • metallindustrien
  • gummi, plast og mineralsk industri 

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157.0 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91.0
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92.0
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96.0
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.6 94.3
Mar. 2014 196.2 199.7 94.1
Apr. 2014 195.8 199.7 94.3
Mai. 2014 197.2 200.0 94.6
Juni. 2014 200.0 203.2 95.2
Juli. 2014 199.2 207.6 95.0
Aug. 2014 201.7 213.5 95.1
Sep. 2014 201.4 213.7 94.1
Okt. 2014 206.7 214.5 94.3
Nov. 2014 204.6 212.8 93.9
Des. 2014 203.7 214.9 94.4
Jan. 2015 200.0 212.9 93.6
Feb. 2015 197.2 210.1 93.5
Mar. 2015 195.4 207.3 94.4
Apr. 2015 193.7 204.4 94.7
Mai. 2015 188.8 201.2 94.4
Juni. 2015 184.5 195.7 93.8
Juli. 2015 180.5 192.4 92.7
Aug. 2015 179.3 189.7 93.1
Sep. 2015 177.9 188.2 93.0
Okt. 2015 174.3 185.4 93.8
Nov. 2015 172.2 182.7 94.1
Des. 2015 168.3 178.3 93.9
Jan. 2016 165.7 176.8 94.1
Feb. 2016 165.0 174.3 94.2
Mar. 2016 165.1 174.3 95.0
Apr. 2016 163.5 172.4 95.2
Mai. 2016 160.3 170.9 95.5
Juni. 2016 156.9 167.2 94.8
Juli. 2016 157.5 167.0 94.9
Aug. 2016 153.4 160.6 94.8
Sep. 2016 152.3 159.4 95.0
Okt. 2016 149.9 156.9 94.8
Nov. 2016 151.5 160.1 94.9
Des. 2016 151.7 161.1 95.0
Jan. 2017 151.3 159.2 96.5
Feb. 2017 150.0 158.5 97.6
Mar. 2017 146.4 154.5 98.9
Apr. 2017 146.7 155.6 98.6
Mai. 2017 147.3 155.9 98.5
Juni. 2017 149.5 157.9 98.2
Juli. 2017 149.3 156.3 98.9
Aug. 2017 147.3 154.2 97.9
Sep. 2017 147.6 154.8 97.7
Okt. 2017 146.7 156.0 97.1
Nov. 2017 149.7 158.8 98.1
Des. 2017 150.6 159.5 98.9
Jan. 2018 151.0 159.2 98.8
Feb. 2018 150.9 159.6 98.5
Mar. 2018 151.7 161.4 97.4
Apr. 2018 152.2 162.1 97.8
Mai. 2018 153.4 161.5 98.0
Juni. 2018 154.0 160.4 98.6
Juli. 2018 153.5 160.7 98.7
Aug. 2018 154.8 162.7 99.0
Sep. 2018 154.7 164.8 98.6
Okt. 2018 158.6 166.6 98.8
Nov. 2018 160.3 168.8 98.8
Des. 2018 162.3 171.1 99.4
Jan. 2019 164.6 174.3 99.0
Feb. 2019 167.0 176.4 98.6
Mar. 2019 168.7 177.5 97.7
Apr. 2019 171.4 180.0 97.7
Mai. 2019 173.3 182.8 97.9
Juni. 2019 175.6 185.2 98.1
Juli. 2019 175.1 186.3 97.8
Aug. 2019 174.0 185.1 97.5
Sep. 2019 175.6 185.0 97.8
Okt. 2019 176.4 184.2 97.9

Månadsendring: uendra industriproduksjon frå september til oktober

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen var uendra frå september til oktober 2019. Det var høg produksjon innanfor næringsmiddelindustrien i oktober grunna høg utslakting av laks. På motsett side, hadde kjemiske råvarer eit produksjonsfall i denne perioden.

Produksjonsvekst både i eurosona og i Noreg i september 

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samla industriproduksjonen i land i eurosona auka med 0,3 prosent frå august til september 2019. I den same perioden hadde industriproduksjonen i Noreg ein vekst på 0,8 prosent.

Sverige hadde eit fall i denne perioden på 0,8 prosent, medan Danmark opplevde ein klår auke på 1,5 prosent.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2014 96.7 101.9
Feb. 2014 97.6 101.8
Mar. 2014 97.1 102.5
Apr. 2014 98.5 102.1
Mai 2014 97.3 102.5
Juni 2014 96.8 104.7
Juli 2014 98.0 103.5
Aug. 2014 95.9 106.4
Sep. 2014 97.0 102.8
Okt. 2014 96.9 105.8
Nov. 2014 96.7 104.6
Des. 2014 98.0 104.9
Jan. 2015 97.5 102.5
Feb. 2015 99.7 102.7
Mar. 2015 100.6 106.3
Apr. 2015 99.9 101.7
Mai 2015 100.3 99.7
Juni 2015 100.7 100.6
Juli 2015 100.7 96.5
Aug. 2015 99.8 98.9
Sep. 2015 100.2 99.5
Okt. 2015 99.9 97.0
Nov. 2015 100.0 97.9
Des. 2015 100.8 96.6
Jan. 2016 103.9 96.4
Feb. 2016 101.5 96.7
Mar. 2016 100.4 98.8
Apr. 2016 101.7 95.8
Mai 2016 100.3 96.2
Juni 2016 101.6 94.4
Juli 2016 101.3 95.4
Aug. 2016 101.7 92.0
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.7 93.9
Nov. 2016 103.2 93.9
Des. 2016 102.6 94.4
Jan. 2017 102.0 95.8
Feb. 2017 103.1 95.6
Mar. 2017 103.4 95.6
Apr. 2017 104.0 95.7
Mai 2017 104.2 95.7
Juni 2017 103.9 95.8
Juli 2017 105.6 96.1
Aug. 2017 106.2 92.6
Sep. 2017 106.0 95.6
Okt. 2017 105.6 95.7
Nov. 2017 108.5 96.1
Des. 2017 108.3 97.0
Jan. 2018 107.8 95.4
Feb. 2018 105.6 95.9
Mar. 2018 105.8 96.4
Apr. 2018 106.2 96.6
Mai 2018 107.3 96.1
Juni 2018 107.1 96.7
Juli 2018 106.1 97.2
Aug. 2018 107.3 97.8
Sep. 2018 106.6 97.3
Okt. 2018 106.8 98.6
Nov. 2018 105.4 98.7
Des. 2018 104.5 99.2
Jan. 2019 105.9 99.1
Feb. 2019 106.3 98.9
Mar. 2019 106.1 98.0
Apr. 2019 105.3 100.5
Mai 2019 106.1 100.8
Juni 2019 104.6 99.8
Juli 2019 104.1 100.8
Aug. 2019 104.5 99.6
Sep. 2019 104.8 100.3

Tremånadersendring: gassproduksjonen trekte ned den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein nedgang på 1,2 prosent i perioden august- oktober 2019 samanlikna med førre tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde ein klår auke på om lag 15 prosent, medan utvinning av naturgass gjekk ned med så mykje som 20 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i denne tremånadersperioden sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Utvinningstenester på si side hadde ein klår auke på 3,1 prosent i perioden august-oktober 2019 samanlikna med tremånadersperioden før. Veksten heng mellom anna saman med høgare investeringsaktivitet i den norske olje- og gassnæringa.

Bergverksdrift og norsk kraftforsyning hadde begge ein produksjonsauke i denne perioden med ein vekst på høvesvis 1,2 og 3,4 prosent. 

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96.0 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87.0
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mar. 2014 121.9 85.2 72.3
Apr. 2014 121.9 85.4 72.3
Mai. 2014 122.2 84.2 70.2
Juni. 2014 123.0 84.0 69.4
Juli. 2014 123.6 83.6 68.9
Aug. 2014 125.2 84.8 70.3
Sep. 2014 124.5 85.6 71.7
Okt. 2014 125.4 87.0 73.3
Nov. 2014 124.6 87.6 74.2
Des. 2014 125.4 87.4 73.7
Jan. 2015 124.1 86.1 72.5
Feb. 2015 123.4 86.1 72.8
Mar. 2015 124.0 86.3 73.0
Apr. 2015 123.7 85.4 71.8
Mai. 2015 122.4 85.0 71.4
Juni. 2015 120.2 85.1 72.2
Juli. 2015 118.1 86.2 74.3
Aug. 2015 117.8 87.1 75.5
Sep. 2015 117.4 87.7 76.5
Okt. 2015 117.6 87.8 76.7
Nov. 2015 117.2 87.0 75.9
Des. 2015 116.0 85.4 74.2
Jan. 2016 115.8 85.3 73.9
Feb. 2016 115.3 85.5 74.1
Mar. 2016 116.1 85.9 73.9
Apr. 2016 115.9 86.2 74.4
Mai. 2016 115.7 86.5 74.9
Juni. 2016 113.9 85.4 74.0
Juli. 2016 113.8 85.0 73.6
Aug. 2016 112.1 83.3 71.8
Sep. 2016 112.0 81.7 69.7
Okt. 2016 111.4 82.1 70.4
Nov. 2016 112.2 83.7 72.6
Des. 2016 112.3 85.8 75.5
Jan. 2017 113.0 85.9 74.6
Feb. 2017 113.7 86.0 73.7
Mar. 2017 114.2 87.0 74.2
Apr. 2017 114.2 87.3 74.6
Mai. 2017 114.2 87.3 74.5
Juni. 2017 114.3 87.3 74.1
Juli. 2017 114.5 87.0 73.6
Aug. 2017 113.2 87.0 73.9
Sep. 2017 113.1 87.1 74.2
Okt. 2017 113.0 86.4 73.2
Nov. 2017 114.4 85.8 72.0
Des. 2017 115.0 85.0 70.6
Jan. 2018 114.8 86.1 71.2
Feb. 2018 114.8 87.1 71.3
Mar. 2018 114.5 87.9 71.2
Apr. 2018 115.0 87.5 70.5
Mai. 2018 115.0 86.5 69.6
Juni. 2018 115.1 87.1 71.2
Juli. 2018 115.4 87.3 71.7
Aug. 2018 116.0 88.5 73.2
Sep. 2018 116.3 87.9 71.7
Okt. 2018 116.9 88.2 71.2
Nov. 2018 117.3 87.6 69.9
Des. 2018 118.1 87.4 69.3
Jan. 2019 118.3 86.2 68.8
Feb. 2019 118.3 85.0 68.1
Mar. 2019 117.8 83.6 67.1
Apr. 2019 118.3 82.8 66.0
Mai. 2019 119.1 82.7 65.5
Juni. 2019 119.8 82.5 64.8
Juli. 2019 119.9 82.3 64.2
Aug. 2019 119.4 81.4 62.9
Sep. 2019 119.7 81.0 61.8
Okt. 2019 119.5 81.3 62.4

Kontakt