Tilnærma uendra utvikling i industriproduksjonen

Publisert:

Norsk industriproduksjon var tilnærma uendra i perioden desember 2019-februar 2020 samanlikna med førre tremånadersperiode viser sesongjusterte tal. Frå januar til februar var det ein liten nedgang på 0,5 prosent.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 119,3 (2005=100) i perioden desember 2019-februar 2020 mot 119,5 i føregåande tremånadersperiode. Den langsiktige trenden visar at etter ein jamn auke sidan mai 2018, har industriproduksjonen flata ut gjennom andre halvdel av 2019 og inn i 2020 (sjå figur 1). Denne utflatinga blir sannsynligvis midlertidig ettersom effektane av koronaviruset ventes å trekke ned produksjonstala de komande månadene.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2015 123.7 122.4
Feb. 2015 122.7 122.6
Mar. 2015 121.8 126.8
Apr. 2015 120.9 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.1
Juli 2015 118.9 115.2
Aug. 2015 118.2 118.1
Sep. 2015 117.6 118.8
Okt. 2015 116.9 115.8
Nov. 2015 116.3 116.8
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.5
Mar. 2016 114.8 117.9
Apr. 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.8
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.8
Aug. 2016 112.6 109.9
Sep. 2016 112.4 112.3
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.2
Des. 2016 113.0 112.7
Jan. 2017 113.5 114.3
Feb. 2017 113.9 114.2
Mar. 2017 114.2 114.1
Apr. 2017 114.4 114.2
Mai 2017 114.4 114.3
Juni 2017 114.3 114.3
Juli 2017 114.3 114.7
Aug. 2017 114.4 110.6
Sep. 2017 114.4 114.1
Okt. 2017 114.5 114.2
Nov. 2017 114.6 114.8
Des. 2017 114.7 115.9
Jan. 2018 114.8 113.9
Feb. 2018 114.8 114.6
Mar. 2018 114.8 115.0
Apr. 2018 114.9 115.3
Mai 2018 115.1 114.7
Juni 2018 115.5 115.4
Juli 2018 115.8 115.9
Aug. 2018 116.3 116.6
Sep. 2018 116.8 116.1
Okt. 2018 117.4 117.7
Nov. 2018 117.8 118.0
Des. 2018 118.2 118.6
Jan. 2019 118.5 118.4
Feb. 2019 118.9 118.3
Mar. 2019 119.2 116.8
Apr. 2019 119.5 119.9
Mai 2019 119.7 120.3
Juni 2019 119.7 119.1
Juli 2019 119.7 120.2
Aug. 2019 119.6 118.9
Sep. 2019 119.5 119.7
Okt. 2019 119.4 119.7
Nov. 2019 119.4 119.1
Des. 2019 119.3 119.2
Jan. 2020 119.3 119.7
Feb. 2020 119.3 119.1

Tremånadersendring: nedgang i næringsmiddel, auke i bygging av oljeplattformer

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen var tilnærma uendra i perioden desember 2019-februar 2020 samanlikna med førre tremånaderspriode, med ein marginal nedgang på 0,2 prosent. Næringsmiddelindustrien var den næringa som bidrog mest til å dempe den samla utviklinga i perioden, med ein nedgang på 2 prosent. Denne utviklinga skuldast særleg ein nedgang hos produsentane av tilverka og konservert fisk. I tillegg bidrog også metallindustrien negativt med eit fall på 2,7 prosent grunna mellom anna lågare etterspørsel frå utlandet.

På den motsette sida bidrog bygging av skip og oljeplattformer i positiv retning, med ein auke på 5,4 prosent. Her var det den delen av næringa som bygger oljeplattformer som opplevde størst vekst. Den høge aktiviteten kan knytast til høgare investeringsaktivitet i den norske olje- og gassnæringa.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96.0
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.6 94.4
Mar. 2014 196.3 199.7 94.1
Apr. 2014 196.0 199.7 94.2
Mai. 2014 197.3 200.0 94.5
Juni. 2014 199.9 203.2 95.2
Juli. 2014 199.1 207.7 95.0
Aug. 2014 201.7 213.6 95.1
Sep. 2014 201.4 213.7 94.1
Okt. 2014 206.5 214.5 94.4
Nov. 2014 204.5 212.8 93.9
Des. 2014 203.6 214.8 94.5
Jan. 2015 199.8 212.8 93.6
Feb. 2015 197.0 209.9 93.6
Mar. 2015 195.6 207.2 94.3
Apr. 2015 194.0 204.4 94.6
Mai. 2015 189.1 201.2 94.3
Juni. 2015 184.4 195.8 93.8
Juli. 2015 180.4 192.4 92.7
Aug. 2015 179.2 189.7 93.1
Sep. 2015 177.8 188.2 93.0
Okt. 2015 174.2 185.4 93.9
Nov. 2015 172.1 182.7 94.1
Des. 2015 168.1 178.3 94.0
Jan. 2016 165.5 176.7 94.2
Feb. 2016 164.8 174.3 94.4
Mar. 2016 165.3 174.3 94.9
Apr. 2016 163.7 172.5 95.1
Mai. 2016 160.6 170.9 95.3
Juni. 2016 156.7 167.3 94.9
Juli. 2016 157.4 167.1 94.9
Aug. 2016 153.4 160.7 94.8
Sep. 2016 152.3 159.5 95.0
Okt. 2016 149.9 156.9 94.8
Nov. 2016 151.4 160.0 94.9
Des. 2016 151.6 160.9 95.1
Jan. 2017 151.2 159.0 96.7
Feb. 2017 149.9 158.5 97.8
Mar. 2017 146.6 154.5 98.8
Apr. 2017 147.0 155.7 98.4
Mai. 2017 147.5 156.0 98.3
Juni. 2017 149.3 158.0 98.3
Juli. 2017 149.1 156.4 98.9
Aug. 2017 147.2 154.3 98.0
Sep. 2017 147.6 154.9 97.7
Okt. 2017 146.9 156.1 97.1
Nov. 2017 149.6 158.8 98.1
Des. 2017 150.5 159.3 99.0
Jan. 2018 150.8 158.9 99.0
Feb. 2018 150.8 159.6 98.7
Mar. 2018 152.0 161.5 97.2
Apr. 2018 152.5 162.3 97.6
Mai. 2018 153.5 161.6 97.7
Juni. 2018 153.6 160.5 98.6
Juli. 2018 153.1 160.8 98.8
Aug. 2018 154.6 162.8 99.0
Sep. 2018 154.8 165.0 98.5
Okt. 2018 158.9 166.9 98.7
Nov. 2018 160.3 168.7 98.8
Des. 2018 162.0 170.7 99.6
Jan. 2019 164.2 173.7 99.2
Feb. 2019 166.7 176.4 98.8
Mar. 2019 169.0 177.6 97.5
Apr. 2019 171.6 180.2 97.5
Mai. 2019 173.5 182.9 97.6
Juni. 2019 175.2 185.3 98.1
Juli. 2019 174.8 186.4 97.8
Aug. 2019 173.9 185.3 97.5
Sep. 2019 175.6 185.2 97.7
Okt. 2019 176.9 184.6 97.7
Nov. 2019 180.2 186.7 97.4
Des. 2019 181.7 187.8 97.2
Jan. 2020 183.4 189.1 97.0
Feb. 2020 184.6 188.4 97.1

Månadsendring: liten nedgang frå januar til februar 2020

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen gjekk ned med 0,5 prosent frå januar til februar 2020. Det var bygging av skip og oljeplattformer som bidrog mest til den samla nedgangen på månadsbasis, medan næringa trelast og trevareindustri bidrog mest til å motverke den samla nedgangen.

Auke i produksjonsutviklinga i Eurosona i januar

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samla industriproduksjonen i land i eurosona viste ein auke på 2,3 prosent frå desember 2019 til januar 2020. I den same perioden hadde industriproduksjonen i Noreg ein liten auke på 0,4 prosent. Sverige hadde òg ein produksjonsauke, på 1,3 prosent, medan Danmark på si side hadde ein nedgang på 2,6 prosent.

For fleire nøkkeltal om europeisk næringsliv, sjå Eurostats informasjonsside om europeisk økonomisk statistikk.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2015 97.5 102.5
Feb. 2015 99.7 102.7
Mar. 2015 100.5 106.3
Apr. 2015 99.9 101.7
Mai. 2015 100.2 99.7
Juni. 2015 100.7 100.6
Juli. 2015 100.7 96.5
Aug. 2015 99.7 99.0
Sep. 2015 100.2 99.5
Okt. 2015 99.9 97.0
Nov. 2015 100.1 97.9
Des. 2015 100.8 96.6
Jan. 2016 104.0 96.4
Feb. 2016 101.5 96.7
Mar. 2016 100.5 98.7
Apr. 2016 101.8 95.8
Mai. 2016 100.3 96.2
Juni. 2016 101.5 94.3
Juli. 2016 101.3 95.3
Aug. 2016 101.5 92.1
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.6 93.9
Nov. 2016 103.2 94.0
Des. 2016 102.7 94.4
Jan. 2017 102.1 95.8
Feb. 2017 103.2 95.7
Mar. 2017 103.4 95.5
Apr. 2017 104.0 95.7
Mai. 2017 104.3 95.7
Juni. 2017 103.8 95.8
Juli. 2017 105.6 96.1
Aug. 2017 106.2 92.6
Sep. 2017 105.8 95.6
Okt. 2017 105.5 95.7
Nov. 2017 108.6 96.2
Des. 2017 108.8 97.1
Jan. 2018 107.5 95.4
Feb. 2018 105.3 95.9
Mar. 2018 105.6 96.3
Apr. 2018 105.9 96.6
Mai. 2018 107.2 96.1
Juni. 2018 106.9 96.7
Juli. 2018 105.6 97.1
Aug. 2018 106.8 97.7
Sep. 2018 106.3 97.2
Okt. 2018 106.3 98.6
Nov. 2018 105.3 98.9
Des. 2018 105.1 99.4
Jan. 2019 105.5 99.2
Feb. 2019 106.0 99.0
Mar. 2019 105.8 97.9
Apr. 2019 104.9 100.5
Mai. 2019 105.4 100.7
Juni. 2019 104.2 99.7
Juli. 2019 104.1 100.7
Aug. 2019 104.4 99.6
Sep. 2019 104.5 100.3
Okt. 2019 104.2 100.3
Nov. 2019 103.5 99.9
Des. 2019 101.7 99.9
Jan. 2020 104.0 100.4

Tremånadersendring: auke i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein oppgang på heile 3,6 prosent i perioden desember 2019-februar 2020 samanlikna med førre tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde ein klår auke på 9,8 prosent, som mellom anna kan knytast til produksjonsstart ved eit nytt oljefelt. Utvinning av naturgass hadde også ein auke, på om lag 13 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i denne tremånadersperioden, sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Utvinningstenester hadde ein auke på 2,7 prosent i perioden desember 2019-februar 2020 samanlikna med førre tremånadersperiode.

Bergverksdrift hadde ein nedgang på 3,1 prosent, og norsk kraftforsyning ein nedgang på 6,4 prosent i denne perioden.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mar. 2014 121.9 85.2 72.3
Apr. 2014 121.9 85.4 72.3
Mai. 2014 122.2 84.2 70.2
Juni. 2014 123.0 83.9 69.4
Juli. 2014 123.6 83.6 68.8
Aug. 2014 125.2 84.7 70.2
Sep. 2014 124.5 85.7 71.8
Okt. 2014 125.4 87.2 73.6
Nov. 2014 124.6 87.7 74.4
Des. 2014 125.4 87.4 73.7
Jan. 2015 124.1 86.1 72.4
Feb. 2015 123.4 86.1 72.7
Mar. 2015 123.9 86.3 72.9
Apr. 2015 123.6 85.4 71.7
Mai. 2015 122.4 84.9 71.3
Juni. 2015 120.2 85.0 72.0
Juli. 2015 118.1 86.2 74.2
Aug. 2015 117.8 87.0 75.4
Sep. 2015 117.4 87.9 76.7
Okt. 2015 117.6 88.1 77.1
Nov. 2015 117.1 87.3 76.2
Des. 2015 116.0 85.4 74.1
Jan. 2016 115.7 85.2 73.7
Feb. 2016 115.3 85.3 73.9
Mar. 2016 116.2 85.7 73.7
Apr. 2016 115.9 86.1 74.2
Mai. 2016 115.7 86.4 74.7
Juni. 2016 113.9 85.3 73.8
Juli. 2016 113.7 84.9 73.5
Aug. 2016 112.1 83.2 71.8
Sep. 2016 112.0 81.9 70.1
Okt. 2016 111.4 82.4 71.0
Nov. 2016 112.2 83.9 73.0
Des. 2016 112.3 85.8 75.4
Jan. 2017 113.1 85.7 74.3
Feb. 2017 113.7 85.9 73.6
Mar. 2017 114.2 87.0 74.2
Apr. 2017 114.2 87.2 74.5
Mai. 2017 114.2 87.2 74.3
Juni. 2017 114.3 87.1 73.8
Juli. 2017 114.4 86.9 73.4
Aug. 2017 113.2 87.0 73.9
Sep. 2017 113.1 87.5 74.8
Okt. 2017 113.0 86.9 74.0
Nov. 2017 114.4 86.1 72.4
Des. 2017 115.0 84.9 70.4
Jan. 2018 114.9 85.9 70.8
Feb. 2018 114.8 86.9 71.1
Mar. 2018 114.5 87.8 71.2
Apr. 2018 115.0 87.3 70.4
Mai. 2018 115.0 86.4 69.5
Juni. 2018 115.1 86.9 70.9
Juli. 2018 115.3 87.3 71.5
Aug. 2018 116.0 88.6 73.2
Sep. 2018 116.2 88.3 72.4
Okt. 2018 116.8 88.8 72.2
Nov. 2018 117.3 87.9 70.5
Des. 2018 118.1 87.3 69.1
Jan. 2019 118.3 86.0 68.3
Feb. 2019 118.4 84.9 67.7
Mar. 2019 117.8 83.5 67.0
Apr. 2019 118.3 82.7 65.8
Mai. 2019 119.0 82.6 65.3
Juni. 2019 119.8 82.4 64.5
Juli. 2019 119.9 82.3 64.0
Aug. 2019 119.4 81.5 62.9
Sep. 2019 119.6 81.4 62.4
Okt. 2019 119.4 81.9 63.3
Nov. 2019 119.5 83.6 66.0
Des. 2019 119.3 85.6 69.4
Jan. 2020 119.3 86.1 71.0
Feb. 2020 119.3 86.6 72.3

Verknadene av Covid-19-viruset på PII for februar 2020

Tal for februar 2020: PII for februar 2020 målar produksjonsaktiviteten i norsk olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning for perioden 1. til 29. februar 2020. Regjeringas tiltak mot Covid-19-viruset blei sette i verk torsdag 12. mars 2020, og såleis er ikkje produksjonsnivået som målas i denne perioden påverka av desse tiltaka.

Datainngangen: Tala for februar blei samla inn i perioden frå 2. mars til 3. april 2020. Svarprosenten for februar er høg sjølv om noko av datainnsamlinga blei gjennomført etter 12. mars. Svarprosenten for februar 2020 er 94,6 prosent.

Komande publiseringar: Statistisk sentralbyrå planlegg med å oppretthalde dei oppsette publiseringsdatoane av PII. Det er derimot uvisse knyta til datainngangen for dei komande månadene. PII for mars 2020 vil publiseras 8. mai 2020.

 

Kontakt