Industriproduksjonen litt ned i desember

Publisert:

Norsk industriproduksjon gikk ned 0,2 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall. Samlet endte nedgangen i 2020 på 3 prosent. Etter et kraftig fall i begynnelsen av koronapandemien hentet industrien seg mye inn igjen i høst.

– Det var særlig de arbeidsintensive næringene hvor det er utstrakt bruk av innleid arbeidskraft fra utlandet som bidro til den kraftige produksjonsnedgangen vi så i de første månedene med smitteverntiltak, sier rådgiver i Statistisk sentralbyrå, Marte Claussen.

– Samtidig har vi sett at disse næringene har hatt en god produksjonsvekst i andre halvdel av året selv om aktivitetsnivået fremdeles ligger på et lavere nivå enn det vi så ved inngangen til 2020.

Indeksnivået for industriproduksjonen i 4. kvartal 2020 var på 117,3 (2005=100) mot 114,7 i foregående kvartal. Figur 1 viser at industriproduksjonen hadde en økende utvikling i andre halvdelen av 2020 etter det kraftige fallet i mars, men fremdeles er nivået lavere enn i begynnelsen av 2020.

1 Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de siste månedene.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glattet sesongjusterte tall.¹ 2005=100

Glattet sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2015 123.6 122.4
Feb. 2015 122.6 122.6
Mars 2015 121.7 126.8
April 2015 120.9 121.2
Mai 2015 120.2 119.1
Juni 2015 119.5 120.1
Juli 2015 118.9 115.1
Aug. 2015 118.2 118.1
Sep. 2015 117.6 118.7
Okt. 2015 116.9 115.7
Nov. 2015 116.3 116.8
Des. 2015 115.7 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.4
Mars 2016 114.8 117.9
April 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.9
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.8
Aug. 2016 112.6 109.9
Sep. 2016 112.3 112.2
Okt. 2016 112.3 112.0
Nov. 2016 112.6 112.2
Des. 2016 113.0 112.7
Jan. 2017 113.5 114.3
Feb. 2017 113.9 114.1
Mars 2017 114.2 114.0
April 2017 114.3 114.2
Mai 2017 114.3 114.2
Juni 2017 114.2 114.2
Juli 2017 114.2 114.6
Aug. 2017 114.3 110.5
Sep. 2017 114.4 114.0
Okt. 2017 114.5 114.2
Nov. 2017 114.6 114.6
Des. 2017 114.7 115.9
Jan. 2018 114.7 113.9
Feb. 2018 114.7 114.6
Mars 2018 114.8 115.0
April 2018 114.9 115.2
Mai 2018 115.1 114.5
Juni 2018 115.4 115.5
Juli 2018 115.8 115.9
Aug. 2018 116.3 116.6
Sep. 2018 116.8 116.0
Okt. 2018 117.3 117.6
Nov. 2018 117.7 117.9
Des. 2018 118.1 118.4
Jan. 2019 118.4 118.2
Feb. 2019 118.7 118.3
Mars 2019 119.0 117.0
April 2019 119.2 119.9
Mai 2019 119.4 120.1
Juni 2019 119.5 118.9
Juli 2019 119.5 120.1
Aug. 2019 119.4 118.8
Sep. 2019 119.4 119.5
Okt. 2019 119.3 119.5
Nov. 2019 119.3 119.1
Des. 2019 119.3 119.2
Jan. 2020 119.2 119.6
Feb. 2020 119.3 119.1
Mars 2020 115.5
April 2020 113.5
Mai 2020 110.4
Juni 2020 110.5
Juli 2020 112.6
Aug. 2020 116.0
Sep. 2020 115.4
Okt. 2020 116.2
Nov. 2020 117.9
Des. 2020 117.7

Månedsendring: liten nedgang i samlet industriproduksjon, men god vekst i næringsmiddelindustri

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen samlet sett hadde en liten nedgang på 0,2 prosent fra november til desember. Det var næringene maskinreparasjon og -installasjon og metallvareindustri som bidro mest til nedgangen. De to næringene hadde produksjonsfall på henholdsvis 5,3 og 4,6 prosent.

På den motsatte siden hadde næringsmiddelindustrien en solid vekst i produksjonen i desember med en økning på 3,5 prosent. Det var fisk- og kjøttproduksjonen som bidro mest til denne veksten.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsrettet leverandørindustri og utv.tjenester Petroleumsrettet leverandørindustri Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mars 2010 144.9 151.4 95.9
April 2010 145.8 151.9 96.5
Mai 2010 143.4 151.6 96.0
Juni 2010 143.1 152.3 96.7
Juli 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mars 2011 147.3 153.3 99.6
April 2011 148.9 151.8 99.6
Mai 2011 150.6 152.7 99.4
Juni 2011 152.3 151.9 97.8
Juli 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mars 2012 167.6 168.0 95.5
April 2012 164.7 166.2 95.6
Mai 2012 164.7 167.9 95.9
Juni 2012 168.2 169.3 95.9
Juli 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mars 2013 186.7 188.2 93.8
April 2013 187.8 191.5 93.4
Mai 2013 189.3 193.5 93.0
Juni 2013 190.8 197.6 93.4
Juli 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.6 94.3
Mars 2014 196.3 199.6 94.1
April 2014 195.8 199.6 94.2
Mai 2014 197.2 199.9 94.5
Juni 2014 199.8 203.2 95.2
Juli 2014 199.1 207.7 95.0
Aug. 2014 201.9 213.6 95.1
Sep. 2014 201.5 213.7 94.1
Okt. 2014 206.6 214.5 94.3
Nov. 2014 204.4 212.8 93.9
Des. 2014 203.5 214.9 94.5
Jan. 2015 199.7 212.9 93.6
Feb. 2015 196.9 210.0 93.5
Mars 2015 195.5 207.1 94.3
April 2015 193.9 204.3 94.6
Mai 2015 189.0 201.1 94.3
Juni 2015 184.3 195.9 93.9
Juli 2015 180.5 192.5 92.7
Aug. 2015 179.5 189.8 93.1
Sep. 2015 178.1 188.2 93.0
Okt. 2015 174.3 185.4 93.9
Nov. 2015 172.0 182.7 94.1
Des. 2015 168.1 178.3 94.0
Jan. 2016 165.4 176.7 94.2
Feb. 2016 164.7 174.4 94.4
Mars 2016 165.2 174.2 95.0
April 2016 163.5 172.4 95.1
Mai 2016 160.4 170.8 95.4
Juni 2016 156.6 167.4 94.9
Juli 2016 157.5 167.2 94.9
Aug. 2016 153.7 160.8 94.8
Sep. 2016 152.6 159.5 94.9
Okt. 2016 150.0 157.0 94.8
Nov. 2016 151.3 160.1 94.9
Des. 2016 151.5 161.0 95.1
Jan. 2017 151.1 159.1 96.6
Feb. 2017 149.7 158.5 97.8
Mars 2017 146.5 154.4 98.8
April 2017 146.7 155.6 98.5
Mai 2017 147.4 155.9 98.3
Juni 2017 149.2 158.0 98.3
Juli 2017 149.5 156.5 99.0
Aug. 2017 147.8 154.4 98.0
Sep. 2017 148.2 155.0 97.7
Okt. 2017 147.1 156.2 97.0
Nov. 2017 149.6 158.8 98.1
Des. 2017 150.4 159.3 99.0
Jan. 2018 150.6 158.9 99.0
Feb. 2018 150.5 159.6 98.7
Mars 2018 151.8 161.3 97.3
April 2018 152.2 162.2 97.7
Mai 2018 153.4 161.5 97.8
Juni 2018 153.4 160.5 98.6
Juli 2018 153.7 160.8 98.8
Aug. 2018 155.3 162.9 99.0
Sep. 2018 155.6 165.0 98.5
Okt. 2018 159.0 166.9 98.7
Nov. 2018 160.4 168.7 98.8
Des. 2018 161.9 170.7 99.6
Jan. 2019 163.9 173.7 99.2
Feb. 2019 166.3 176.5 98.8
Mars 2019 168.7 177.4 97.6
April 2019 171.2 179.9 97.6
Mai 2019 173.3 182.6 97.7
Juni 2019 174.8 185.3 98.1
Juli 2019 175.6 186.4 97.8
Aug. 2019 174.8 185.4 97.5
Sep. 2019 176.7 185.3 97.6
Okt. 2019 176.9 184.7 97.7
Nov. 2019 180.1 186.9 97.4
Des. 2019 181.7 187.9 97.2
Jan. 2020 183.3 189.2 96.9
Feb. 2020 184.3 188.5 97.0
Mars 2020 178.0 182.5 96.8
April 2020 170.6 174.5 96.1
Mai 2020 158.0 166.4 94.5
Juni 2020 154.4 163.4 93.3
Juli 2020 151.6 160.9 93.1
Aug. 2020 156.1 164.0 94.5
Sep. 2020 159.3 166.2 95.9
Okt. 2020 164.2 171.6 96.6
Nov. 2020 166.4 172.1 97.4
Des. 2020 167.2 171.9 98.4

Tremånedersendring: nesten alle næringer økte produksjonen i 4. kvartal

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen hadde en vekst på 2,3 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før. Mange næringer hadde produksjonsvekst i dette kvartalet. Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri og bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til den samlede økningen med produksjonsvekst på henholdsvis 10,6 og 11,5 prosent.

Figur 2 viser utviklingen i den analytiske grupperingen petroleumsrettet leverandørindustri på tremånedersbasis. Indikatoren hadde en solid vekst på 3,4 prosent i 4. kvartal, sammenlignet med kvartalet før.

Årsendring: industriproduksjonen falt med 3 prosent i koronaåret 2020

Samlet sett hadde norsk industriproduksjon en negativ årsendring på 3 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Produksjonen i norsk industri falt kraftig i mars, april og mai 2020 grunnet koronapandemien. Smitteverntiltak og mindre tilgang på utenlandsk arbeidskraft var blant faktorene som medvirket mest til nedgangen i disse månedene. Lavere etterspørsel på det globale markedet bidro også til redusert produksjon. Gjennom andre halvdel av 2020 økte industriproduksjonen samlet sett betydelig, men nivået til flere næringer var fremdeles lavere enn det var i 2019. Bygging av skip og oljeplattformer, metallvareindustri, maskinindustri samt maskinreparasjon og -installasjon var blant de næringene med stor nedgang i 2020 sammenlignet med 2019.

På den motsatte siden hadde næringsmiddelindustrien en god produksjonsvekst i 2020 og bidro mest til å dempe fallet under koronapandemien. 

– Veksten i denne delen av industrien kan blant annet knyttes til økt etterspørsel fra dagligvarebutikkene på grunn av redusert grensehandel og et noe endret forbruksmønster som følge av at folk var mer hjemme, forklarer Claussen.

Månedsendring: solid vekst i Eurosonen i november 2020

Estimerte tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samlet industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 3,3 prosent fra oktober til november 2020. Dermed var produksjonsnivået tilnærmet nivået før det kraftige fallet i mars 2020 grunnet koronapandemien.

I samme periode økte industriproduksjonen i Norge med 1,5 prosent. Danmark og Sverige hadde også produksjonsvekst i industri i november 2020 på henholdsvis på 5,9 og 1,2 prosent.

For mer informasjon om utviklingen i europeisk industriproduksjon, se denne artikkelen fra Eurostat.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Jan. 2015 97.4 102.5
Feb. 2015 99.8 102.7
Mars 2015 100.6 106.3
April 2015 99.8 101.7
Mai 2015 100.1 99.7
Juni 2015 100.3 100.6
Juli 2015 100.7 96.5
Aug. 2015 100.3 99.0
Sep. 2015 100.3 99.5
Okt. 2015 100.2 97.0
Nov. 2015 100.0 97.9
Des. 2015 100.5 96.6
Jan. 2016 103.3 96.4
Feb. 2016 101.2 96.7
Mars 2016 100.4 98.8
April 2016 101.7 95.8
Mai 2016 100.3 96.2
Juni 2016 101.3 94.3
Juli 2016 101.4 95.4
Aug. 2016 101.7 92.1
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.6 93.9
Nov. 2016 102.8 94.0
Des. 2016 102.5 94.4
Jan. 2017 101.8 95.8
Feb. 2017 103.1 95.7
Mars 2017 103.3 95.5
April 2017 104.1 95.7
Mai 2017 104.3 95.7
Juni 2017 103.6 95.8
Juli 2017 105.6 96.1
Aug. 2017 106.2 92.6
Sep. 2017 105.9 95.6
Okt. 2017 105.5 95.7
Nov. 2017 108.1 96.2
Des. 2017 108.6 97.1
Jan. 2018 107.1 95.4
Feb. 2018 105.3 96.0
Mars 2018 105.3 96.3
April 2018 105.9 96.6
Mai 2018 107.1 96.1
Juni 2018 107.0 96.7
Juli 2018 105.7 97.1
Aug. 2018 106.8 97.7
Sep. 2018 106.3 97.2
Okt. 2018 106.3 98.6
Nov. 2018 105.1 98.8
Des. 2018 104.9 99.3
Jan. 2019 105.7 99.0
Feb. 2019 106.1 99.1
Mars 2019 105.8 98.0
April 2019 105.0 100.4
Mai 2019 105.8 100.6
Juni 2019 104.5 99.6
Juli 2019 104.5 100.6
Aug. 2019 104.6 99.5
Sep. 2019 104.8 100.2
Okt. 2019 104.0 100.1
Nov. 2019 103.7 99.8
Des. 2019 101.6 99.8
Jan. 2020 103.9 100.2
Feb. 2020 103.9 99.8
Mars 2020 91.5 96.8
April 2020 73.3 95.0
Mai 2020 83.4 92.5
Juni 2020 91.9 92.6
Juli 2020 97.5 94.4
Aug. 2020 97.6 97.2
Sep. 2020 97.8 96.7
Okt. 2020 99.9 97.4
Nov. 2020 103.2 98.8

Tremånedersendring: nedgang i samlet produksjonsindeks

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samlet (PII) hadde en nedgang på 1,8 prosent i 4.kvartal sammenlignet med kvartalet før, viser sesongjusterte tall. Utvinning av råolje hadde en nedgang på 3,9 prosent, og utvinning av naturgass hadde en nedgang på 7,6 prosent. For flere detaljer om olje- og gassproduksjonen i perioden, se pressemelding fra Oljedirektoratet.

Utvinningstjenester opplevde en solid økning på 5,8 prosent i 4.kvartal 2020. Bergverksdrift hadde en vekst på hele 11 prosent i same periode. Norsk kraftforsyning opplevde en liten nedgang på 1 prosent.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mars 2010 110.1 91.6 84.4
April 2010 110.8 90.9 83.8
Mai 2010 110.3 90.3 83.6
Juni 2010 111.1 89.3 82.2
Juli 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mars 2011 113.1 85.8 76.5
April 2011 112.9 84.7 74.9
Mai 2011 113.0 82.3 71.1
Juni 2011 111.7 81.7 70.0
Juli 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mars 2012 114.0 88.4 75.8
April 2012 113.7 88.4 75.5
Mai 2012 114.4 88.5 75.5
Juni 2012 114.8 88.9 76.0
Juli 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mars 2013 118.0 80.7 68.4
April 2013 118.8 81.1 68.9
Mai 2013 119.0 82.8 71.1
Juni 2013 120.4 84.0 72.4
Juli 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mars 2014 121.8 85.3 72.3
April 2014 121.8 85.4 72.3
Mai 2014 122.1 84.2 70.2
Juni 2014 123.0 84.0 69.4
Juli 2014 123.5 83.6 68.9
Aug. 2014 125.2 84.8 70.3
Sep. 2014 124.4 85.5 71.6
Okt. 2014 125.3 87.0 73.4
Nov. 2014 124.5 87.6 74.2
Des. 2014 125.4 87.4 73.7
Jan. 2015 124.1 86.1 72.4
Feb. 2015 123.4 86.1 72.8
Mars 2015 123.9 86.4 73.0
April 2015 123.5 85.4 71.8
Mai 2015 122.4 84.9 71.4
Juni 2015 120.1 85.0 72.1
Juli 2015 118.1 86.2 74.3
Aug. 2015 117.8 87.1 75.5
Sep. 2015 117.3 87.7 76.5
Okt. 2015 117.5 88.0 76.9
Nov. 2015 117.1 87.1 76.0
Des. 2015 115.9 85.5 74.3
Jan. 2016 115.7 85.3 73.8
Feb. 2016 115.3 85.3 73.9
Mars 2016 116.1 85.7 73.7
April 2016 115.9 86.1 74.2
Mai 2016 115.7 86.4 74.7
Juni 2016 113.9 85.3 73.9
Juli 2016 113.8 85.0 73.6
Aug. 2016 112.1 83.4 72.0
Sep. 2016 112.0 81.8 69.9
Okt. 2016 111.4 82.3 70.8
Nov. 2016 112.1 83.8 72.8
Des. 2016 112.3 85.8 75.5
Jan. 2017 113.1 85.7 74.3
Feb. 2017 113.7 85.8 73.4
Mars 2017 114.1 86.8 74.0
April 2017 114.1 87.2 74.4
Mai 2017 114.1 87.2 74.4
Juni 2017 114.2 87.2 74.0
Juli 2017 114.3 87.0 73.6
Aug. 2017 113.1 87.2 74.3
Sep. 2017 113.0 87.4 74.7
Okt. 2017 112.9 86.7 73.9
Nov. 2017 114.3 85.9 72.2
Des. 2017 114.9 84.9 70.5
Jan. 2018 114.8 85.8 70.7
Feb. 2018 114.8 86.8 70.7
Mars 2018 114.5 87.7 70.9
April 2018 114.9 87.3 70.3
Mai 2018 114.9 86.4 69.6
Juni 2018 115.1 87.1 71.1
Juli 2018 115.3 87.4 71.8
Aug. 2018 116.0 88.9 73.7
Sep. 2018 116.2 88.3 72.4
Okt. 2018 116.7 88.7 72.1
Nov. 2018 117.2 87.7 70.3
Des. 2018 118.0 87.2 69.2
Jan. 2019 118.2 85.8 68.1
Feb. 2019 118.3 84.6 67.3
Mars 2019 117.8 83.2 66.6
April 2019 118.4 82.6 65.8
Mai 2019 119.0 82.7 65.5
Juni 2019 119.6 82.5 64.8
Juli 2019 119.7 82.5 64.4
Aug. 2019 119.3 81.9 63.5
Sep. 2019 119.5 81.5 62.6
Okt. 2019 119.3 81.8 63.3
Nov. 2019 119.4 83.4 65.7
Des. 2019 119.3 85.5 69.3
Jan. 2020 119.3 85.8 70.7
Feb. 2020 119.3 86.2 71.7
Mars 2020 118.1 86.7 72.5
April 2020 116.0 87.6 73.5
Mai 2020 113.1 87.4 73.6
Juni 2020 111.5 86.4 72.9
Juli 2020 111.2 86.3 73.1
Aug. 2020 113.0 86.8 73.5
Sep. 2020 114.7 87.4 73.7
Okt. 2020 115.9 86.3 71.5
Nov. 2020 116.5 85.4 70.2
Des. 2020 117.3 85.8 70.2

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisa

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spreiinga av koronaviruset i Noreg. Fleire av verksemdene i industrien har blitt påverka av dette, noko som har ført til at aktivitetsmønsteret frå mars har vore annleis enn kva vi vanlegvis observerer. Sesongjusteringa under koronakrisa blir gjort på ein slik måte at tal frå og med krisa (mars) ikkje inngår i grunnlaget for berekninga av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og følgjande månader som ekstremverdiar.

Dette betyr at vanlege trendtal ikkje vil bli berekna og i staden vil trend og sesong følgje kvarandre. Eit viktig unntak er siste observasjon, der trendtalet som bereknas i sesongjusteringsrutinen berre vil være ein framskriven verdi og siste observasjon inngår ikkje. Trendtala frå og med mars 2020 vil såleis være vanskelege å tolke.

SSB si sesongjustering er i tråd med tilrådingar frå Eurostat.

Svarprosent for desember 2020

Tallene for desember ble samlet inn i perioden fra 4. januar 2021 til 3. februar 2021. Svarprosenten for desember 2020 er 97 prosent.

Kontakt