Uendra utvikling i industriproduksjonen

Publisert:

Norsk industriproduksjon var uendra i perioden november 2019-januar 2020 samanlikna med førre tremånadersperiode viser sesongjusterte tal. Den langsiktige trenden viser at utviklinga i industriproduksjonen har vore tilnærma flat sidan juni 2019.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 119,4 (2005=100) både i perioden november 2019-januar 2020 og i føregåande tremånadersperiode. Den langsiktige trenden viser at etter ein jamn auke sidan mai 2018, har industriproduksjonen flata ut gjennom andre halvdel av 2019 og inn i januar 2020 (sjå figur 1).

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2015 123.7 122.4
Feb. 2015 122.7 122.7
Mar. 2015 121.8 126.9
Apr. 2015 121.0 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.1
Juli 2015 118.9 115.2
Aug. 2015 118.3 118.1
Sep. 2015 117.6 118.8
Okt. 2015 116.9 115.8
Nov. 2015 116.3 116.9
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.4
Mar. 2016 114.8 117.9
Apr. 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.8
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.8
Aug. 2016 112.6 109.9
Sep. 2016 112.4 112.3
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.2
Des. 2016 113.0 112.8
Jan. 2017 113.5 114.4
Feb. 2017 113.9 114.2
Mar. 2017 114.2 114.1
Apr. 2017 114.3 114.2
Mai 2017 114.4 114.3
Juni 2017 114.3 114.3
Juli 2017 114.3 114.7
Aug. 2017 114.4 110.6
Sep. 2017 114.5 114.1
Okt. 2017 114.5 114.3
Nov. 2017 114.7 114.8
Des. 2017 114.7 116.0
Jan. 2018 114.8 113.9
Feb. 2018 114.8 114.5
Mar. 2018 114.8 115.0
Apr. 2018 114.9 115.3
Mai 2018 115.1 114.7
Juni 2018 115.4 115.4
Juli 2018 115.8 115.9
Aug. 2018 116.3 116.7
Sep. 2018 116.9 116.1
Okt. 2018 117.4 117.7
Nov. 2018 117.8 118.0
Des. 2018 118.2 118.6
Jan. 2019 118.5 118.5
Feb. 2019 118.9 118.1
Mar. 2019 119.2 116.9
Apr. 2019 119.4 119.9
Mai 2019 119.6 120.3
Juni 2019 119.7 119.1
Juli 2019 119.7 120.2
Aug. 2019 119.6 118.9
Sep. 2019 119.5 119.7
Okt. 2019 119.4 119.7
Nov. 2019 119.4 119.2
Des. 2019 119.5 119.3
Jan. 2020 119.6 119.8

Tremånadersendring: sterk vekst innan bygging av skip og oljeplattformer

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen var heilt uendra i perioden november 2019-januar 2020 samanlikna med førre tremånaderspriode. Næringsmiddelindustrien bidrog mest til å dempe den samla utviklinga, med ein nedgang på 2,3 prosent, medan bygging av skip og oljeplattformer bidrog til å trekke den samla utviklinga i positiv retning, med ein solid auke på heile 9,7 prosent. Auken innan bygging av skip og oljeplattformer heng saman med vekst hos den delen av næringa som bygger oljeplattformar. Den høge aktiviteten kan knytast til høgare investeringsaktivitet i den norske olje- og gassnæringa.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96.0
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.7 94.4
Mar. 2014 196.3 199.8 94.1
Apr. 2014 195.9 199.8 94.2
Mai. 2014 197.3 200.1 94.5
Juni. 2014 199.9 203.2 95.2
Juli. 2014 199.1 207.7 95.0
Aug. 2014 201.7 213.6 95.1
Sep. 2014 201.4 213.8 94.1
Okt. 2014 206.5 214.5 94.4
Nov. 2014 204.4 212.8 93.9
Des. 2014 203.6 214.9 94.5
Jan. 2015 199.8 212.9 93.6
Feb. 2015 197.0 210.0 93.6
Mar. 2015 195.6 207.3 94.3
Apr. 2015 194.1 204.5 94.6
Mai. 2015 189.1 201.3 94.3
Juni. 2015 184.5 195.8 93.8
Juli. 2015 180.4 192.4 92.7
Aug. 2015 179.2 189.7 93.1
Sep. 2015 177.8 188.2 93.0
Okt. 2015 174.1 185.4 93.9
Nov. 2015 172.0 182.7 94.1
Des. 2015 168.1 178.3 94.0
Jan. 2016 165.5 176.7 94.2
Feb. 2016 164.8 174.3 94.4
Mar. 2016 165.3 174.3 94.9
Apr. 2016 163.7 172.4 95.1
Mai. 2016 160.6 170.9 95.3
Juni. 2016 156.7 167.2 94.9
Juli. 2016 157.3 167.1 94.9
Aug. 2016 153.3 160.7 94.8
Sep. 2016 152.2 159.5 95.0
Okt. 2016 149.8 157.0 94.8
Nov. 2016 151.4 160.1 94.9
Des. 2016 151.6 161.1 95.1
Jan. 2017 151.2 159.2 96.7
Feb. 2017 149.9 158.5 97.8
Mar. 2017 146.7 154.5 98.8
Apr. 2017 147.0 155.6 98.4
Mai. 2017 147.6 155.9 98.3
Juni. 2017 149.4 157.9 98.3
Juli. 2017 149.1 156.4 98.9
Aug. 2017 147.2 154.3 98.0
Sep. 2017 147.6 154.9 97.7
Okt. 2017 146.8 156.2 97.1
Nov. 2017 149.6 158.8 98.1
Des. 2017 150.5 159.4 99.0
Jan. 2018 150.8 159.1 99.0
Feb. 2018 150.8 159.6 98.7
Mar. 2018 152.1 161.4 97.2
Apr. 2018 152.6 162.1 97.6
Mai. 2018 153.6 161.5 97.8
Juni. 2018 153.7 160.4 98.6
Juli. 2018 153.1 160.7 98.8
Aug. 2018 154.6 162.8 99.0
Sep. 2018 154.7 165.0 98.5
Okt. 2018 158.8 166.9 98.7
Nov. 2018 160.3 168.8 98.8
Des. 2018 162.1 171.0 99.6
Jan. 2019 164.2 174.1 99.2
Feb. 2019 166.8 176.5 98.8
Mar. 2019 169.1 177.6 97.5
Apr. 2019 171.7 179.9 97.5
Mai. 2019 173.6 182.7 97.7
Juni. 2019 175.3 185.2 98.1
Juli. 2019 174.8 186.3 97.8
Aug. 2019 173.8 185.2 97.5
Sep. 2019 175.5 185.2 97.7
Okt. 2019 176.8 184.7 97.7
Nov. 2019 180.1 186.9 97.4
Des. 2019 181.7 188.2 97.3
Jan. 2020 183.5 189.6 97.0

Månadsendring: liten auke frå desember 2019 til januar 2020

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen auka med 0,4 prosent frå desember 2019 til januar 2020. Det var næringsmiddel- og drikkevareindustrien saman med maskinindustrien som bidrog mest til auken, medan metallvareindustrien var den næringa som opplevde størst nedgang i perioden og bidrog såleis til å dempe den samla utviklinga.

Betydeleg nedgang i produksjonsutviklinga i Eurosona i desember

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samla industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein nedgang på heile 2,3 prosent frå november til desember 2019. I den same perioden var industriproduksjonen i Noreg tilnærma uendra. Sverige hadde ein produksjonsnedgang på 1,6 prosent, medan Danmark hadde ein oppgang på heile 6,6 prosent. Oppgangen i Danmark må sjåast i lys av ein nedgang på 5,2 prosent frå oktober til november.

For fleire nøkkeltal om europeisk næringsliv, sjå Eurostats informasjonsside om europeisk økonomisk statistikk.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2014 96.7 101.9
Feb. 2014 97.6 101.8
Mar. 2014 97.1 102.5
Apr. 2014 98.5 102.1
Mai. 2014 97.3 102.5
Juni. 2014 96.8 104.7
Juli. 2014 98.0 103.5
Aug. 2014 95.9 106.5
Sep. 2014 97.0 102.7
Okt. 2014 96.9 105.8
Nov. 2014 96.7 104.6
Des. 2014 98.0 104.9
Jan. 2015 97.5 102.5
Feb. 2015 99.7 102.7
Mar. 2015 100.5 106.3
Apr. 2015 99.9 101.7
Mai. 2015 100.3 99.7
Juni. 2015 100.7 100.6
Juli. 2015 100.7 96.5
Aug. 2015 99.8 99.0
Sep. 2015 100.2 99.5
Okt. 2015 99.9 97.0
Nov. 2015 100.1 97.9
Des. 2015 100.9 96.6
Jan. 2016 103.9 96.4
Feb. 2016 101.5 96.7
Mar. 2016 100.4 98.7
Apr. 2016 101.7 95.8
Mai. 2016 100.2 96.2
Juni. 2016 101.6 94.3
Juli. 2016 101.3 95.3
Aug. 2016 101.6 92.1
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.7 93.9
Nov. 2016 103.2 94.0
Des. 2016 102.8 94.4
Jan. 2017 102.0 95.8
Feb. 2017 103.1 95.6
Mar. 2017 103.3 95.5
Apr. 2017 104.0 95.7
Mai. 2017 104.2 95.7
Juni. 2017 103.9 95.8
Juli. 2017 105.6 96.1
Aug. 2017 106.2 92.6
Sep. 2017 105.9 95.6
Okt. 2017 105.6 95.7
Nov. 2017 108.6 96.2
Des. 2017 108.7 97.1
Jan. 2018 107.9 95.4
Feb. 2018 105.6 95.9
Mar. 2018 105.8 96.3
Apr. 2018 106.1 96.6
Mai. 2018 107.2 96.1
Juni. 2018 107.0 96.7
Juli. 2018 106.0 97.1
Aug. 2018 107.1 97.7
Sep. 2018 106.5 97.2
Okt. 2018 106.7 98.6
Nov. 2018 105.5 98.9
Des. 2018 105.2 99.3
Jan. 2019 105.9 99.2
Feb. 2019 106.3 99.0
Mar. 2019 106.1 97.9
Apr. 2019 105.2 100.5
Mai. 2019 105.9 100.7
Juni. 2019 104.3 99.7
Juli. 2019 103.9 100.7
Aug. 2019 104.3 99.6
Sep. 2019 104.5 100.3
Okt. 2019 103.5 100.3
Nov. 2019 103.5 99.8
Des. 2019 101.1 99.9

Tremånadersendring: olje- og gassutvinning bidrog til klår auke i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein oppgang på heile 5,1 prosent i perioden november 2019-januar 2020 samanlikna med førre tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde ein klår auke på om lag 12 prosent, som mellom anna kan knytast til produksjonsstart ved eit nytt oljefelt. Utvinning av naturgass hadde også ein auke på om lag 12 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i denne tremånadersperioden, sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Utvinningstenester hadde ein auke på 2,4 prosent i perioden november 2019-januar 2020 samanlikna med førre tremånadersperiode.

Bergverksdrift hadde ein nedgang på 1,3 prosent, medan norsk kraftforsyning hadde ein nedgang på 6,6 prosent i denne perioden.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mar. 2014 121.9 85.2 72.3
Apr. 2014 121.9 85.4 72.2
Mai. 2014 122.2 84.2 70.2
Juni. 2014 123.0 84.0 69.4
Juli. 2014 123.6 83.6 68.8
Aug. 2014 125.2 84.7 70.2
Sep. 2014 124.5 85.6 71.8
Okt. 2014 125.4 87.1 73.5
Nov. 2014 124.6 87.7 74.4
Des. 2014 125.4 87.4 73.7
Jan. 2015 124.1 86.1 72.4
Feb. 2015 123.4 86.1 72.7
Mar. 2015 124.0 86.3 72.9
Apr. 2015 123.7 85.4 71.7
Mai. 2015 122.4 85.0 71.3
Juni. 2015 120.2 85.1 72.0
Juli. 2015 118.1 86.2 74.2
Aug. 2015 117.8 87.0 75.4
Sep. 2015 117.4 87.8 76.7
Okt. 2015 117.6 88.1 77.1
Nov. 2015 117.2 87.3 76.1
Des. 2015 116.0 85.4 74.2
Jan. 2016 115.8 85.2 73.8
Feb. 2016 115.3 85.5 74.0
Mar. 2016 116.1 85.9 73.8
Apr. 2016 115.9 86.2 74.3
Mai. 2016 115.7 86.4 74.8
Juni. 2016 113.9 85.3 73.9
Juli. 2016 113.7 84.9 73.5
Aug. 2016 112.1 83.2 71.7
Sep. 2016 112.0 81.9 70.0
Okt. 2016 111.4 82.3 70.9
Nov. 2016 112.2 83.9 72.9
Des. 2016 112.4 85.8 75.3
Jan. 2017 113.1 85.7 74.3
Feb. 2017 113.8 85.9 73.5
Mar. 2017 114.2 87.0 74.2
Apr. 2017 114.2 87.3 74.5
Mai. 2017 114.2 87.3 74.4
Juni. 2017 114.3 87.2 73.9
Juli. 2017 114.4 86.9 73.4
Aug. 2017 113.2 86.9 73.9
Sep. 2017 113.1 87.4 74.7
Okt. 2017 113.0 86.8 74.0
Nov. 2017 114.4 86.0 72.4
Des. 2017 115.0 84.9 70.4
Jan. 2018 114.9 85.8 70.8
Feb. 2018 114.8 87.0 71.1
Mar. 2018 114.5 87.9 71.2
Apr. 2018 114.9 87.4 70.5
Mai. 2018 115.0 86.4 69.6
Juni. 2018 115.1 86.9 71.0
Juli. 2018 115.3 87.2 71.5
Aug. 2018 116.0 88.5 73.1
Sep. 2018 116.2 88.2 72.3
Okt. 2018 116.8 88.7 72.1
Nov. 2018 117.3 87.9 70.5
Des. 2018 118.1 87.2 69.1
Jan. 2019 118.4 85.9 68.3
Feb. 2019 118.4 84.9 67.8
Mar. 2019 117.8 83.5 67.0
Apr. 2019 118.3 82.8 65.9
Mai. 2019 119.0 82.6 65.4
Juni. 2019 119.8 82.4 64.6
Juli. 2019 119.9 82.2 64.0
Aug. 2019 119.4 81.4 62.8
Sep. 2019 119.6 81.4 62.4
Okt. 2019 119.4 81.8 63.3
Nov. 2019 119.5 83.6 65.9
Des. 2019 119.4 85.6 69.4
Jan. 2020 119.4 86.0 71.0

Oppdaterte vekter for PII i 2020

Vekter i produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PII) er oppdaterte no ved overgangen til nytt år. Grunnlaget for vektene er tilverkingsverdi til faktorpris frå årleg strukturstatistikk for olje- og gassutvinning, industri, elektrisitet og fjernvarme for 2018. Desse blir framskrivne til situasjonen ved utgangen av 2019 med endringstal frå kvartalsvis nasjonalrekneskap og kvantumsopplysningar frå Oljedirektoratet.

For industrinæringane var det vektene til maskinindustrien, og maskinreparasjon og- installasjon som gjekk mest opp frå 2019 til 2020. Vektene for metallindustrien, og bygging av skip og oljeplattformer gjekk mest ned frå 2019 til 2020. Samla sett for totalaggregatet ( PII) fall industrien si vekt, medan vekta for utvinning og utvinningstenester auka.

Produktivitetsfaktorar

Oppdaterte produktivitetsfaktorar for produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PII) blir tekne i bruk frå og med januar 2020. Desse opplysningane er henta frå årleg nasjonalrekneskap. Faktorane bygger på årleg volumendring i bruttoprodukt per utført timeverk for dei næringane der ein nyttar timeverk som indikator, og er eit gjennomsnitt for dei 5 siste åra.

Kontakt