Moderat vekst i industriproduksjonen i oktober

Publisert:

Norsk industriproduksjon hadde en økning på 0,6 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. I perioden august-oktober 2020 hadde industriproduksjon en sterk vekst på 4,2 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Til tross for denne økningen var det samlede aktivitetsnivået fremdeles betydelig lavere enn før koronapandemien.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 115,9 (2005=100) i perioden august-oktober 2020 mot 111,2 i foregående tremånedersperiode. På månedsbasis viser figur 1 at industriproduksjonen falt kraftig fra mars til mai og snudde til positiv utvikling frem til august. Etter en liten nedgang i september økte produksjonen igjen i oktober, men nivået er fremdeles langt lavere enn ved inngangen til 2020.

1 Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de siste månedene.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glattet sesongjusterte tall. 2005=100

Glattet sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2015 123.7 122.4
Feb. 2015 122.7 122.6
Mar. 2015 121.8 126.8
Apr. 2015 120.9 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.1
Juli 2015 118.9 115.2
Aug. 2015 118.2 118.1
Sep. 2015 117.6 118.8
Okt. 2015 116.9 115.8
Nov. 2015 116.3 116.8
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.5
Mar. 2016 114.8 117.9
Apr. 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.8
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.8
Aug. 2016 112.6 109.9
Sep. 2016 112.4 112.3
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.2
Des. 2016 113.0 112.7
Jan. 2017 113.5 114.3
Feb. 2017 113.9 114.2
Mar. 2017 114.2 114.1
Apr. 2017 114.4 114.2
Mai 2017 114.4 114.3
Juni 2017 114.3 114.3
Juli 2017 114.3 114.7
Aug. 2017 114.4 110.6
Sep. 2017 114.4 114.1
Okt. 2017 114.5 114.2
Nov. 2017 114.6 114.8
Des. 2017 114.7 115.9
Jan. 2018 114.8 113.9
Feb. 2018 114.8 114.6
Mar. 2018 114.8 115.0
Apr. 2018 114.9 115.3
Mai 2018 115.1 114.7
Juni 2018 115.5 115.4
Juli 2018 115.8 115.9
Aug. 2018 116.3 116.6
Sep. 2018 116.8 116.1
Okt. 2018 117.4 117.7
Nov. 2018 117.8 118.0
Des. 2018 118.2 118.6
Jan. 2019 118.4 118.2
Feb. 2019 118.8 118.3
Mar. 2019 119.1 117.0
Apr. 2019 119.3 119.8
Mai 2019 119.5 120.1
Juni 2019 119.6 119.0
Juli 2019 119.6 120.1
Aug. 2019 119.5 118.8
Sep. 2019 119.4 119.6
Okt. 2019 119.3 119.5
Nov. 2019 119.3 119.1
Des. 2019 119.3 119.1
Jan. 2020 119.2 119.6
Feb. 2020 119.3 119.1
Mar. 2020 115.5
Apr. 2020 113.5
Mai 2020 110.4
Juni 2020 110.6
Juli 2020 112.7
Aug. 2020 116.1
Sep. 2020 115.5
Okt. 2020 116.2

Månedsendring: Liten økning i produksjon i oktober

Sesongjusterte tall viser at den totale industriproduksjonen hadde en liten oppgang på 0,6 prosent fra september til oktober.

Det var dataindustri og elektrisk utstyrsindustri som bidro mest til økningen med en vekst på 8,6 prosent. Næringsmiddelindustrien hadde en produksjonsvekst i oktober på 2,2 prosent, og det var bearbeiding og konservering av fisk og fiskprodukter som bidro mest til den økningen.

På den motsatte siden bidro næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri til å dempe den samlede økningen mest, med en nedgang på 2,6 prosent.

Tremånedersendring: Sterk vekst i industriproduksjon

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen hadde en vekst på 4,2 prosent i perioden august-oktober sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Bygging av skip og oljeplattformer ga det største bidraget til økningen, med en vekst på på 17 prosent i perioden august-oktober. Møbelindustri og annen industri hadde også kraftig vekst i samme periode. Flere arbeidsintensive næringer opplevde en vekst i produksjonen i denne perioden. Oppgangen kan knyttes til bedre rutiner for å håndtere smitteverntiltak og bedre mulighet for å kunne bruke utenlandsk arbeidskraft, etter det kraftige produksjonsfallet under den tidlige fasen av koronapandemien.

Figur 2 viser utviklingen i den analytiske grupperingen petroleumsrettet leverandørindustri på tremånedersbasis. Indikatoren hadde en kraftig vekst på 6,7 prosent i perioden august-oktober, sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tall. Tremånaders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsrettet leverandørindustri og utv.tjenester Petroleumsrettet leverandørindustri Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96.0
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.6 94.4
Mar. 2014 196.3 199.7 94.1
Apr. 2014 196.0 199.7 94.2
Mai. 2014 197.3 200.0 94.5
Juni. 2014 199.9 203.2 95.2
Juli. 2014 199.1 207.7 95.0
Aug. 2014 201.7 213.6 95.1
Sep. 2014 201.4 213.7 94.1
Okt. 2014 206.5 214.5 94.4
Nov. 2014 204.5 212.8 93.9
Des. 2014 203.6 214.8 94.5
Jan. 2015 199.8 212.8 93.6
Feb. 2015 197.0 209.9 93.6
Mar. 2015 195.6 207.2 94.3
Apr. 2015 194.0 204.4 94.6
Mai. 2015 189.1 201.2 94.3
Juni. 2015 184.4 195.8 93.8
Juli. 2015 180.4 192.4 92.7
Aug. 2015 179.2 189.7 93.1
Sep. 2015 177.8 188.2 93.0
Okt. 2015 174.2 185.4 93.9
Nov. 2015 172.1 182.7 94.1
Des. 2015 168.1 178.3 94.0
Jan. 2016 165.5 176.7 94.2
Feb. 2016 164.8 174.3 94.4
Mar. 2016 165.3 174.3 94.9
Apr. 2016 163.7 172.5 95.1
Mai. 2016 160.6 170.9 95.3
Juni. 2016 156.7 167.3 94.9
Juli. 2016 157.4 167.1 94.9
Aug. 2016 153.4 160.7 94.8
Sep. 2016 152.3 159.5 95.0
Okt. 2016 149.9 156.9 94.8
Nov. 2016 151.4 160.0 94.9
Des. 2016 151.6 160.9 95.1
Jan. 2017 151.2 159.0 96.7
Feb. 2017 149.9 158.5 97.8
Mar. 2017 146.6 154.5 98.8
Apr. 2017 147.0 155.7 98.4
Mai. 2017 147.5 156.0 98.3
Juni. 2017 149.3 158.0 98.3
Juli. 2017 149.1 156.4 98.9
Aug. 2017 147.2 154.3 98.0
Sep. 2017 147.6 154.9 97.7
Okt. 2017 146.9 156.1 97.1
Nov. 2017 149.6 158.8 98.1
Des. 2017 150.5 159.3 99.0
Jan. 2018 150.8 158.9 99.0
Feb. 2018 150.8 159.6 98.7
Mar. 2018 152.0 161.5 97.2
Apr. 2018 152.5 162.3 97.6
Mai. 2018 153.5 161.6 97.7
Juni. 2018 153.6 160.5 98.6
Juli. 2018 153.1 160.8 98.8
Aug. 2018 154.6 162.8 99.0
Sep. 2018 154.8 165.0 98.5
Okt. 2018 158.9 166.9 98.7
Nov. 2018 160.3 168.7 98.8
Des. 2018 162.0 170.7 99.6
Jan. 2019 164.0 173.7 99.2
Feb. 2019 166.4 176.4 98.8
Mar. 2019 168.7 177.5 97.6
Apr. 2019 171.1 180.0 97.6
Mai. 2019 173.2 182.7 97.7
Juni. 2019 174.8 185.3 98.1
Juli. 2019 175.6 186.4 97.8
Aug. 2019 174.9 185.4 97.5
Sep. 2019 176.9 185.4 97.6
Okt. 2019 177.1 184.8 97.7
Nov. 2019 180.3 186.9 97.4
Des. 2019 181.5 187.9 97.2
Jan. 2020 183.1 189.2 96.9
Feb. 2020 184.0 188.5 97.0
Mar. 2020 178.0 182.6 96.8
Apr. 2020 170.6 174.6 96.1
Mai. 2020 157.9 166.4 94.5
Juni. 2020 154.4 163.3 93.3
Juli. 2020 151.6 160.8 93.1
Aug. 2020 156.2 163.9 94.6
Sep. 2020 159.5 166.2 95.9
Okt. 2020 164.4 171.6 96.6

Månedsendring: Marginal produksjonsnedgang i Eurosonen i september 2020

Estimerte tall fra Eurostat, statistikk-kontoret i EU, viser at den samlede industriproduksjonen i land i eurosonen falt marginalt med 0,3 prosent fra august til september 2020. Den utflatingen som startet i august, etter en periode med kraftig produksjonsvekst fra mai til juli, fortsatt i september. Sammenlignet med september i fjor var produksjonsaktiviteten fremdeles lav i land i eurosonen.

I september hadde industriproduksjonen i Norge en liten nedgang på 0,5 prosent. Sverige hadde en produksjonsnedgang på 1,3 prosent mens Danmark hadde en oppgang på 2 prosent.

For mer informasjon om utviklingen i europeisk industriproduksjon under koronapandemien, se denne artikkelen fra Eurostat. 

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Jan. 2015 97.4 102.5
Feb. 2015 99.8 102.7
Mar. 2015 100.6 106.3
Apr. 2015 99.8 101.7
Mai. 2015 100.1 99.7
Juni. 2015 100.3 100.6
Juli. 2015 100.7 96.5
Aug. 2015 100.3 99.0
Sep. 2015 100.2 99.5
Okt. 2015 100.3 97.0
Nov. 2015 100.0 97.9
Des. 2015 100.5 96.6
Jan. 2016 103.4 96.4
Feb. 2016 101.2 96.7
Mar. 2016 100.4 98.8
Apr. 2016 101.7 95.8
Mai. 2016 100.3 96.2
Juni. 2016 101.3 94.3
Juli. 2016 101.4 95.4
Aug. 2016 101.6 92.1
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.7 93.9
Nov. 2016 102.8 94.0
Des. 2016 102.5 94.4
Jan. 2017 101.8 95.8
Feb. 2017 103.1 95.7
Mar. 2017 103.3 95.5
Apr. 2017 104.1 95.7
Mai. 2017 104.3 95.7
Juni. 2017 103.6 95.8
Juli. 2017 105.6 96.1
Aug. 2017 106.1 92.6
Sep. 2017 105.9 95.6
Okt. 2017 105.6 95.7
Nov. 2017 108.2 96.2
Des. 2017 108.5 97.1
Jan. 2018 107.1 95.4
Feb. 2018 105.3 96.0
Mar. 2018 105.3 96.3
Apr. 2018 105.9 96.6
Mai. 2018 107.1 96.1
Juni. 2018 106.9 96.7
Juli. 2018 105.7 97.1
Aug. 2018 106.8 97.7
Sep. 2018 106.3 97.2
Okt. 2018 106.3 98.6
Nov. 2018 105.1 98.8
Des. 2018 104.9 99.3
Jan. 2019 105.6 99.0
Feb. 2019 106.1 99.1
Mar. 2019 105.8 98.0
Apr. 2019 105.0 100.4
Mai. 2019 105.7 100.6
Juni. 2019 104.5 99.6
Juli. 2019 104.5 100.6
Aug. 2019 104.6 99.5
Sep. 2019 104.7 100.2
Okt. 2019 104.1 100.1
Nov. 2019 103.7 99.8
Des. 2019 101.6 99.8
Jan. 2020 104.0 100.2
Feb. 2020 104.1 99.8
Mar. 2020 90.9 96.8
Apr. 2020 73.3 95.0
Mai. 2020 83.3 92.5
Juni. 2020 91.9 92.6
Juli. 2020 97.3 94.4
Aug. 2020 97.7 97.2
Sep. 2020 97.4 96.7

Tremånedersendring: uendret samlet produksjonsindeks

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samlet (PII) var uendret i perioden august-oktober 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Utvinning av råolje hadde en nedgang på 3,4 prosent, mens utvinning av naturgass gikk opp med 1,5 prosent. For flere detaljer om olje- og gassproduksjonen i denne perioden, se pressemelding fra Oljedirektoratet.

Utvinningstjenester opplevde en kraftig vekst på 7,2 prosent i perioden august-oktober sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

Bergverksdrift hadde en marginal økning på 0,2 prosent mens kraftforsyning hadde en nedgang på 1,3 prosent i samme periode.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mar. 2014 121.9 85.2 72.3
Apr. 2014 121.9 85.4 72.3
Mai. 2014 122.2 84.2 70.2
Juni. 2014 123.0 83.9 69.4
Juli. 2014 123.6 83.6 68.8
Aug. 2014 125.2 84.7 70.2
Sep. 2014 124.5 85.7 71.8
Okt. 2014 125.4 87.2 73.6
Nov. 2014 124.6 87.7 74.4
Des. 2014 125.4 87.4 73.7
Jan. 2015 124.1 86.1 72.4
Feb. 2015 123.4 86.1 72.7
Mar. 2015 123.9 86.3 72.9
Apr. 2015 123.6 85.4 71.7
Mai. 2015 122.4 84.9 71.3
Juni. 2015 120.2 85.0 72.0
Juli. 2015 118.1 86.2 74.2
Aug. 2015 117.8 87.0 75.4
Sep. 2015 117.4 87.9 76.7
Okt. 2015 117.6 88.1 77.1
Nov. 2015 117.1 87.3 76.2
Des. 2015 116.0 85.4 74.1
Jan. 2016 115.7 85.2 73.7
Feb. 2016 115.3 85.3 73.9
Mar. 2016 116.2 85.7 73.7
Apr. 2016 115.9 86.1 74.2
Mai. 2016 115.7 86.4 74.7
Juni. 2016 113.9 85.3 73.8
Juli. 2016 113.7 84.9 73.5
Aug. 2016 112.1 83.2 71.8
Sep. 2016 112.0 81.9 70.1
Okt. 2016 111.4 82.4 71.0
Nov. 2016 112.2 83.9 73.0
Des. 2016 112.3 85.8 75.4
Jan. 2017 113.1 85.7 74.3
Feb. 2017 113.7 85.9 73.6
Mar. 2017 114.2 87.0 74.2
Apr. 2017 114.2 87.2 74.5
Mai. 2017 114.2 87.2 74.3
Juni. 2017 114.3 87.1 73.8
Juli. 2017 114.4 86.9 73.4
Aug. 2017 113.2 87.0 73.9
Sep. 2017 113.1 87.5 74.8
Okt. 2017 113.0 86.9 74.0
Nov. 2017 114.4 86.1 72.4
Des. 2017 115.0 84.9 70.4
Jan. 2018 114.9 85.9 70.8
Feb. 2018 114.8 86.9 71.1
Mar. 2018 114.5 87.8 71.2
Apr. 2018 115.0 87.3 70.4
Mai. 2018 115.0 86.4 69.5
Juni. 2018 115.1 86.9 70.9
Juli. 2018 115.3 87.3 71.5
Aug. 2018 116.0 88.6 73.2
Sep. 2018 116.2 88.3 72.4
Okt. 2018 116.8 88.8 72.2
Nov. 2018 117.3 87.9 70.5
Des. 2018 118.1 87.3 69.1
Jan. 2019 118.3 85.9 68.2
Feb. 2019 118.4 84.6 67.4
Mar. 2019 117.8 83.2 66.6
Apr. 2019 118.4 82.7 65.7
Mai. 2019 119.0 82.7 65.6
Juni. 2019 119.6 82.5 64.8
Juli. 2019 119.7 82.5 64.4
Aug. 2019 119.3 81.8 63.4
Sep. 2019 119.5 81.4 62.5
Okt. 2019 119.3 81.7 63.3
Nov. 2019 119.4 83.4 65.7
Des. 2019 119.2 85.5 69.4
Jan. 2020 119.3 85.9 70.8
Feb. 2020 119.3 86.2 71.7
Mar. 2020 118.1 86.6 72.5
Apr. 2020 116.0 87.6 73.5
Mai. 2020 113.1 87.4 73.7
Juni. 2020 111.5 86.4 72.9
Juli. 2020 111.2 86.3 73.1
Aug. 2020 113.1 86.8 73.4
Sep. 2020 114.8 87.4 73.6
Okt. 2020 115.9 86.3 71.5

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Svarprosent for oktober 2020

Tallene for oktober ble samlet inn i perioden fra 30. oktober til 2. desember 2020. Svarprosenten for oktober 2020 er 98 prosent.

Kontakt