Uendra industriproduksjonen frå 2. til 3. kvartal

Publisert:

Norsk industriproduksjon gjekk ned med marginale 0,1 prosent i 3. kvartal 2019 samanlikna med 2. kvartal, viser sesongjusterte tal. Frå august til september var det ein vekst på 0,8 prosent, men tal for den langsiktige trenden viser no ei utflating i industriproduksjonen.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 119,7 (2005=100) i 3. kvartal 2019 mot 119,8 i 2. kvartal. Den langsiktige trenden viser at etter ein jamn auke sidan mai 2018, indikerer no dei seinaste månadene at industriproduksjonen flatar ut (sjå figur 1).

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2014 121.0 121.7
Feb. 2014 121.5 121.5
Mar. 2014 122.0 122.4
Apr. 2014 122.5 121.8
Mai 2014 123.1 122.3
Juni 2014 123.8 125.0
Juli 2014 124.6 123.6
Aug. 2014 125.2 127.1
Sep. 2014 125.6 122.7
Okt. 2014 125.5 126.3
Nov. 2014 125.2 124.8
Des. 2014 124.5 125.2
Jan. 2015 123.7 122.4
Feb. 2015 122.7 122.7
Mar. 2015 121.8 126.9
Apr. 2015 121.0 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.2
Juli 2015 118.9 115.2
Aug. 2015 118.2 118.1
Sep. 2015 117.6 118.8
Okt. 2015 116.9 115.8
Nov. 2015 116.3 116.9
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.4
Mar. 2016 114.8 117.9
Apr. 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.8
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.9
Aug. 2016 112.6 109.9
Sep. 2016 112.4 112.4
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.1
Des. 2016 113.0 112.7
Jan. 2017 113.5 114.3
Feb. 2017 113.9 114.2
Mar. 2017 114.2 114.2
Apr. 2017 114.4 114.2
Mai 2017 114.4 114.3
Juni 2017 114.4 114.4
Juli 2017 114.3 114.8
Aug. 2017 114.4 110.6
Sep. 2017 114.5 114.1
Okt. 2017 114.5 114.3
Nov. 2017 114.6 114.7
Des. 2017 114.7 115.9
Jan. 2018 114.7 113.9
Feb. 2018 114.8 114.5
Mar. 2018 114.8 115.1
Apr. 2018 114.9 115.3
Mai 2018 115.2 114.7
Juni 2018 115.5 115.4
Juli 2018 115.9 116.0
Aug. 2018 116.4 116.7
Sep. 2018 116.9 116.2
Okt. 2018 117.4 117.8
Nov. 2018 117.8 117.8
Des. 2018 118.1 118.5
Jan. 2019 118.4 118.4
Feb. 2019 118.7 118.1
Mar. 2019 119.0 117.0
Apr. 2019 119.3 119.9
Mai 2019 119.6 120.3
Juni 2019 119.7 119.1
Juli 2019 119.7 120.3
Aug. 2019 119.7 118.9
Sep. 2019 119.8 119.8

Tremånadersendring: høg produksjon av oljeplattformer, men låg aktivitet i annan leverandørindustri

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein marginal nedgang på 0,1 prosent i 3. kvartal 2019 samanlikna med 2. kvartal. Sjølv om den samla industriproduksjonen var tilnærma uendra, var det derimot store skilnadar på næringsnivå. Kjemiske råvarer hadde ein sterk vekst på 8,4 prosent i 3.kvartal grunna mykje stans for vedlikehald blant viktige produsentar i kvartalet før. Næringa bygging av skip og oljeplattformer hadde òg ein klår vekst i dette kvartalet som heng saman med høg aktivitet blant produsentar av oljeplattformer.

På den motsette sida var det låg aktivitet i andre delar av petroleumsretta leverandørindustri. Dette gjeld mellom anna dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, og maskinindustrien som gjekk ned med høvesvis 3,1 og 3,3 prosent.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157.0 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91.0
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92.0
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96.0
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.6 94.3
Mar. 2014 196.2 199.7 94.1
Apr. 2014 195.8 199.7 94.3
Mai. 2014 197.2 200.0 94.6
Juni. 2014 200.0 203.2 95.2
Juli. 2014 199.2 207.7 95.0
Aug. 2014 201.7 213.6 95.1
Sep. 2014 201.4 213.7 94.1
Okt. 2014 206.6 214.5 94.3
Nov. 2014 204.5 212.8 93.9
Des. 2014 203.7 214.9 94.4
Jan. 2015 200.0 212.9 93.6
Feb. 2015 197.2 210.0 93.5
Mar. 2015 195.4 207.3 94.4
Apr. 2015 193.8 204.4 94.7
Mai. 2015 188.9 201.2 94.4
Juni. 2015 184.6 195.8 93.8
Juli. 2015 180.6 192.4 92.7
Aug. 2015 179.3 189.7 93.1
Sep. 2015 177.9 188.2 93.0
Okt. 2015 174.2 185.4 93.8
Nov. 2015 172.1 182.7 94.1
Des. 2015 168.2 178.3 93.9
Jan. 2016 165.6 176.8 94.1
Feb. 2016 165.0 174.4 94.2
Mar. 2016 165.1 174.3 95.0
Apr. 2016 163.6 172.5 95.2
Mai. 2016 160.5 170.9 95.5
Juni. 2016 157.0 167.3 94.8
Juli. 2016 157.6 167.1 94.9
Aug. 2016 153.4 160.7 94.8
Sep. 2016 152.3 159.4 95.0
Okt. 2016 149.8 156.9 94.9
Nov. 2016 151.4 160.1 94.9
Des. 2016 151.6 161.1 95.0
Jan. 2017 151.2 159.2 96.5
Feb. 2017 149.9 158.5 97.6
Mar. 2017 146.5 154.5 98.9
Apr. 2017 146.8 155.6 98.6
Mai. 2017 147.5 156.0 98.5
Juni. 2017 149.6 158.0 98.2
Juli. 2017 149.4 156.4 98.9
Aug. 2017 147.3 154.3 97.9
Sep. 2017 147.6 154.8 97.7
Okt. 2017 146.7 156.0 97.1
Nov. 2017 149.6 158.8 98.1
Des. 2017 150.5 159.4 98.9
Jan. 2018 151.0 159.2 98.8
Feb. 2018 150.9 159.6 98.5
Mar. 2018 151.8 161.4 97.4
Apr. 2018 152.4 162.2 97.8
Mai. 2018 153.6 161.7 98.0
Juni. 2018 154.1 160.5 98.5
Juli. 2018 153.6 160.8 98.7
Aug. 2018 154.8 162.8 98.9
Sep. 2018 154.6 164.8 98.6
Okt. 2018 158.5 166.5 98.8
Nov. 2018 160.2 168.7 98.8
Des. 2018 162.1 171.0 99.5
Jan. 2019 164.4 174.3 99.0
Feb. 2019 166.9 176.5 98.6
Mar. 2019 168.8 177.6 97.7
Apr. 2019 171.5 180.0 97.7
Mai. 2019 173.5 182.9 97.9
Juni. 2019 175.7 185.4 98.0
Juli. 2019 175.2 186.5 97.8
Aug. 2019 174.0 185.3 97.4
Sep. 2019 175.5 185.1 97.6

Månadsendring: oppgang frå august til september

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein oppgang på 0,8 prosent frå august til september 2019. Det var særleg kjemiske råvarer og møbel og annan industri som bidrog til auken i denne perioden.

Liten auke i eurosona mot tydeleg fall i Noreg i august

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samla industriproduksjonen i land i eurosona auka med 0,4 prosent frå juli til august 2019. I den same perioden hadde industriproduksjonen i Noreg ein tydeleg nedgang på 1,2 prosent.

Sverige hadde uendra industriproduksjon i denne perioden, medan Danmark opplevde eit tydeleg fall på 1,1 prosent.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2014 96.7 101.9
Feb. 2014 97.6 101.8
Mar. 2014 97.1 102.5
Apr. 2014 98.5 102.1
Mai 2014 97.3 102.5
Juni 2014 96.8 104.7
Juli 2014 98.0 103.5
Aug. 2014 95.9 106.5
Sep. 2014 97.0 102.8
Okt. 2014 96.9 105.8
Nov. 2014 96.7 104.6
Des. 2014 98.0 104.9
Jan. 2015 97.5 102.5
Feb. 2015 99.7 102.7
Mar. 2015 100.6 106.3
Apr. 2015 99.9 101.7
Mai 2015 100.3 99.7
Juni 2015 100.7 100.6
Juli 2015 100.7 96.5
Aug. 2015 99.9 98.9
Sep. 2015 100.2 99.5
Okt. 2015 99.9 97.0
Nov. 2015 100.0 97.9
Des. 2015 100.7 96.6
Jan. 2016 103.9 96.4
Feb. 2016 101.5 96.7
Mar. 2016 100.4 98.8
Apr. 2016 101.7 95.8
Mai 2016 100.3 96.2
Juni 2016 101.6 94.4
Juli 2016 101.3 95.4
Aug. 2016 101.7 92.1
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.7 93.9
Nov. 2016 103.2 93.9
Des. 2016 102.6 94.4
Jan. 2017 102.0 95.7
Feb. 2017 103.1 95.6
Mar. 2017 103.4 95.6
Apr. 2017 104.0 95.7
Mai 2017 104.2 95.7
Juni 2017 103.9 95.8
Juli 2017 105.6 96.1
Aug. 2017 106.2 92.7
Sep. 2017 106.1 95.6
Okt. 2017 105.6 95.7
Nov. 2017 108.5 96.1
Des. 2017 108.3 97.0
Jan. 2018 107.8 95.4
Feb. 2018 105.6 95.9
Mar. 2018 105.8 96.4
Apr. 2018 106.1 96.6
Mai 2018 107.2 96.1
Juni 2018 107.0 96.7
Juli 2018 106.1 97.2
Aug. 2018 107.3 97.8
Sep. 2018 106.9 97.2
Okt. 2018 106.8 98.6
Nov. 2018 105.4 98.7
Des. 2018 104.4 99.2
Jan. 2019 105.8 99.1
Feb. 2019 106.3 98.9
Mar. 2019 106.1 98.1
Apr. 2019 105.3 100.5
Mai 2019 106.1 100.8
Juni 2019 104.5 99.8
Juli 2019 104.1 100.8
Aug. 2019 104.5 99.6

Tremånadersendring: gassproduksjonen trekte ned den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein klår nedgang på 2,1 prosent i 3. kvartal 2019 samanlikna med førre kvartal, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde ein auke på om lag 11 prosent, medan utvinning av naturgass gjekk ned med så mykje som 19  prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i dette kvartalet sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Utvinningstenester på si side hadde ein klår auke på 4,1 prosent i 3. kvartal 2019 samanlikna med 2. kvartal. Det var særleg høg aktivitet blant verksemder som driv med boretenester. Veksten heng mellom anna saman med høgare investeringsaktivitet i den norske olje- og gassnæringa.

Bergverksdrift og norsk kraftforsyning hadde begge ein sterk produksjonsoppgang i denne perioden med ein vekst på høvesvis 16,4 og 6,3 prosent.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96.0 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87.0
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mar. 2014 121.9 85.3 72.4
Apr. 2014 121.9 85.4 72.3
Mai. 2014 122.2 84.2 70.3
Juni. 2014 123.0 84.0 69.5
Juli. 2014 123.6 83.7 69.0
Aug. 2014 125.2 84.9 70.4
Sep. 2014 124.5 85.3 71.3
Okt. 2014 125.4 86.7 73.0
Nov. 2014 124.6 87.4 74.0
Des. 2014 125.4 87.5 73.9
Jan. 2015 124.1 86.2 72.6
Feb. 2015 123.4 86.1 72.8
Mar. 2015 124.0 86.4 73.0
Apr. 2015 123.7 85.5 71.8
Mai. 2015 122.4 85.0 71.4
Juni. 2015 120.2 85.1 72.2
Juli. 2015 118.1 86.3 74.3
Aug. 2015 117.8 87.1 75.5
Sep. 2015 117.4 87.4 76.0
Okt. 2015 117.6 87.6 76.4
Nov. 2015 117.2 86.9 75.7
Des. 2015 116.0 85.6 74.5
Jan. 2016 115.8 85.5 74.1
Feb. 2016 115.3 85.5 74.1
Mar. 2016 116.1 85.9 73.9
Apr. 2016 115.9 86.2 74.4
Mai. 2016 115.7 86.5 74.8
Juni. 2016 113.9 85.4 74.0
Juli. 2016 113.8 85.0 73.6
Aug. 2016 112.1 83.3 71.9
Sep. 2016 112.1 81.4 69.3
Okt. 2016 111.5 81.9 70.3
Nov. 2016 112.2 83.7 72.6
Des. 2016 112.3 86.1 75.9
Jan. 2017 113.0 86.0 74.7
Feb. 2017 113.7 86.0 73.7
Mar. 2017 114.2 87.0 74.2
Apr. 2017 114.2 87.3 74.6
Mai. 2017 114.2 87.3 74.4
Juni. 2017 114.3 87.3 74.1
Juli. 2017 114.5 87.0 73.5
Aug. 2017 113.3 87.0 73.9
Sep. 2017 113.2 86.8 73.7
Okt. 2017 113.0 86.3 73.1
Nov. 2017 114.4 85.8 72.1
Des. 2017 115.0 85.3 71.1
Jan. 2018 114.8 86.2 71.4
Feb. 2018 114.8 87.0 71.2
Mar. 2018 114.5 87.9 71.2
Apr. 2018 115.0 87.4 70.4
Mai. 2018 115.0 86.4 69.5
Juni. 2018 115.1 87.0 71.1
Juli. 2018 115.4 87.3 71.6
Aug. 2018 116.0 88.5 73.1
Sep. 2018 116.3 87.6 71.3
Okt. 2018 116.9 88.2 71.2
Nov. 2018 117.3 87.8 70.2
Des. 2018 118.0 87.7 69.8
Jan. 2019 118.2 86.3 69.0
Feb. 2019 118.3 85.0 68.0
Mar. 2019 117.8 83.5 67.0
Apr. 2019 118.3 82.8 65.9
Mai. 2019 119.1 82.6 65.4
Juni. 2019 119.8 82.5 64.8
Juli. 2019 119.9 82.3 64.2
Aug. 2019 119.4 81.4 62.8
Sep. 2019 119.7 80.8 61.5

 

Kontakt