Liten nedgang i industriproduksjonen i september

Publisert:

Norsk industriproduksjon hadde ein liten nedgang på 0,5 prosent frå august til september, viser sesongjusterte tal. I 3. kvartal steg derimot industriproduksjonen med heile 3 prosent samanlikna med føregåande kvartal. Oppgangen i kvartalet kjem etter at industrien vart hardt råka av koronapandemien i 2. kvartal.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 114,8 (2005=100) i 3. kvartal 2020 mot 111,5 i føregåande kvartal. Figur 1 viser at etter eit kraftig fall i industriproduksjonen frå mars til mai, steig produksjonen igjen fram til august før han hadde ein liten nedgang i september.

1 Mars 2020 og følgjande månader er behandla som ekstremverdiar i sesongjusteringa. Trenden har difor blitt tatt ut frå figuren for dei seinaste månadene.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glattet sesongjusterte tall. 2005=100

Glattet sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2015 123.7 122.4
Feb. 2015 122.7 122.6
Mars 2015 121.8 126.8
April 2015 120.9 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.1
Juli 2015 118.9 115.2
Aug. 2015 118.2 118.1
Sep. 2015 117.6 118.8
Okt. 2015 116.9 115.8
Nov. 2015 116.3 116.8
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.5
Mars 2016 114.8 117.9
April 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.8
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.8
Aug. 2016 112.6 109.9
Sep. 2016 112.4 112.3
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.2
Des. 2016 113.0 112.7
Jan. 2017 113.5 114.3
Feb. 2017 113.9 114.2
Mars 2017 114.2 114.1
April 2017 114.4 114.2
Mai 2017 114.4 114.3
Juni 2017 114.3 114.3
Juli 2017 114.3 114.7
Aug. 2017 114.4 110.6
Sep. 2017 114.4 114.1
Okt. 2017 114.5 114.2
Nov. 2017 114.6 114.8
Des. 2017 114.7 115.9
Jan. 2018 114.8 113.9
Feb. 2018 114.8 114.6
Mars 2018 114.8 115.0
April 2018 114.9 115.3
Mai 2018 115.1 114.7
Juni 2018 115.5 115.4
Juli 2018 115.8 115.9
Aug. 2018 116.3 116.6
Sep. 2018 116.8 116.1
Okt. 2018 117.4 117.7
Nov. 2018 117.8 118.0
Des. 2018 118.2 118.6
Jan. 2019 118.4 118.2
Feb. 2019 118.8 118.3
Mars 2019 119.1 117.0
April 2019 119.3 119.8
Mai 2019 119.5 120.1
Juni 2019 119.6 118.9
Juli 2019 119.6 120.1
Aug. 2019 119.5 118.8
Sep. 2019 119.4 119.6
Okt. 2019 119.3 119.5
Nov. 2019 119.3 119.1
Des. 2019 119.3 119.1
Jan. 2020 119.2 119.6
Feb. 2020 119.3 119.1
Mars 2020 115.5
April 2020 113.5
Mai 2020 110.4
Juni 2020 110.6
Juli 2020 112.7
Aug. 2020 116.1
Sep. 2020 115.5

Månadsendring: metallvarar og  næringsmiddel trekte ned samla produksjon

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen samla sett hadde ein nedgang på 0,5 prosent frå august til september. Det var ein nedgang i næringa metallvareindustri på nærare 11 prosent som bidrog mest til den samla nedgangen. Næringsmiddelindustrien opplevde også ein produksjonsnedgang i same periode, noko som mellom anna kan knytast til ein nedgang i tilverking og konservering av kjøt og fisk.

På den motsette sida bidrog næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri til å dempe den samla nedgangen i industrien, med produksjonsauke på 4,8 prosent.  Produksjon av ikkje-jernhaldege metallar bidrog også til å dempe nedgangen, med ein auke på 6,5 prosent.  

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsrettet leverandørindustri og utv.tjenester Petroleumsrettet leverandørindustri Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mars 2010 144.9 151.4 95.9
April 2010 145.8 151.9 96.5
Mai 2010 143.4 151.6 96.0
Juni 2010 143.1 152.3 96.7
Juli 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mars 2011 147.3 153.3 99.6
April 2011 148.9 151.8 99.6
Mai 2011 150.6 152.7 99.4
Juni 2011 152.3 151.9 97.8
Juli 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mars 2012 167.6 168.0 95.5
April 2012 164.7 166.2 95.6
Mai 2012 164.7 167.9 95.9
Juni 2012 168.2 169.3 95.9
Juli 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mars 2013 186.7 188.2 93.8
April 2013 187.8 191.5 93.4
Mai 2013 189.3 193.5 93.0
Juni 2013 190.8 197.6 93.4
Juli 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.6 94.4
Mars 2014 196.3 199.7 94.1
April 2014 196.0 199.7 94.2
Mai 2014 197.3 200.0 94.5
Juni 2014 199.9 203.2 95.2
Juli 2014 199.1 207.7 95.0
Aug. 2014 201.7 213.6 95.1
Sep. 2014 201.4 213.7 94.1
Okt. 2014 206.5 214.5 94.4
Nov. 2014 204.5 212.8 93.9
Des. 2014 203.6 214.8 94.5
Jan. 2015 199.8 212.8 93.6
Feb. 2015 197.0 209.9 93.6
Mars 2015 195.6 207.2 94.3
April 2015 194.0 204.4 94.6
Mai 2015 189.1 201.2 94.3
Juni 2015 184.4 195.8 93.8
Juli 2015 180.4 192.4 92.7
Aug. 2015 179.2 189.7 93.1
Sep. 2015 177.8 188.2 93.0
Okt. 2015 174.2 185.4 93.9
Nov. 2015 172.1 182.7 94.1
Des. 2015 168.1 178.3 94.0
Jan. 2016 165.5 176.7 94.2
Feb. 2016 164.8 174.3 94.4
Mars 2016 165.3 174.3 94.9
April 2016 163.7 172.5 95.1
Mai 2016 160.6 170.9 95.3
Juni 2016 156.7 167.3 94.9
Juli 2016 157.4 167.1 94.9
Aug. 2016 153.4 160.7 94.8
Sep. 2016 152.3 159.5 95.0
Okt. 2016 149.9 156.9 94.8
Nov. 2016 151.4 160.0 94.9
Des. 2016 151.6 160.9 95.1
Jan. 2017 151.2 159.0 96.7
Feb. 2017 149.9 158.5 97.8
Mars 2017 146.6 154.5 98.8
April 2017 147.0 155.7 98.4
Mai 2017 147.5 156.0 98.3
Juni 2017 149.3 158.0 98.3
Juli 2017 149.1 156.4 98.9
Aug. 2017 147.2 154.3 98.0
Sep. 2017 147.6 154.9 97.7
Okt. 2017 146.9 156.1 97.1
Nov. 2017 149.6 158.8 98.1
Des. 2017 150.5 159.3 99.0
Jan. 2018 150.8 158.9 99.0
Feb. 2018 150.8 159.6 98.7
Mars 2018 152.0 161.5 97.2
April 2018 152.5 162.3 97.6
Mai 2018 153.5 161.6 97.7
Juni 2018 153.6 160.5 98.6
Juli 2018 153.1 160.8 98.8
Aug. 2018 154.6 162.8 99.0
Sep. 2018 154.8 165.0 98.5
Okt. 2018 158.9 166.9 98.7
Nov. 2018 160.3 168.7 98.8
Des. 2018 162.0 170.7 99.6
Jan. 2019 164.0 173.7 99.2
Feb. 2019 166.4 176.4 98.8
Mars 2019 168.7 177.5 97.6
April 2019 171.2 180.0 97.6
Mai 2019 173.3 182.7 97.7
Juni 2019 174.9 185.3 98.1
Juli 2019 175.6 186.4 97.8
Aug. 2019 174.8 185.4 97.5
Sep. 2019 176.7 185.4 97.6
Okt. 2019 177.0 184.8 97.7
Nov. 2019 180.3 186.8 97.4
Des. 2019 181.5 187.9 97.2
Jan. 2020 183.1 189.2 96.9
Feb. 2020 184.0 188.5 97.0
Mars 2020 178.0 182.7 96.7
April 2020 170.6 174.6 96.1
Mai 2020 157.9 166.5 94.5
Juni 2020 154.4 163.3 93.3
Juli 2020 151.6 160.8 93.1
Aug. 2020 156.1 163.9 94.5
Sep. 2020 159.4 166.2 95.9

Tremånadsendring: sterk auke i industriproduksjonen

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein auke på 3 prosent i 3. kvartal 2020 samanlikna med 2. kvartal. Det var næringa bygging av skip og oljeplattformar som saman med næringsgruppa møbelindustri og anna industri bidrog mest til den samla veksten. Dei to hadde ein oppgang i kvartalet på heile 16 og 39 prosent høvesvis. Auken i 3. kvartal kjem etter at desse næringane vart hardt råka av smitteverntiltaka som blei innført i slutten av 1. kvartal.

Det var òg næringar som ikkje opplevde vekst i perioden og næringsgruppa dataindustri og elektrisk utstyrsindustri bidrog mest til å dempe den samla oppgangen i industrien, med ein nedgang på 5,5 prosent.

Den analytiske grupperinga petroleumsretta leverandørindustri hadde samla sett ein auke på 1,8 prosent i 3. kvartal. 

Månadsendring: marginal auke i Eurosona i august 2020

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samla industriproduksjonen i land i eurosona auka marginalt med 0,2 prosent frå juli til august 2020. Denne utflatinga i august kjem etter ein periode med kraftig produksjonsauke frå mai til juli. Samanlikna med august i fjor er produksjonsaktiviteten likevel framleis låg.

I den same perioden hadde industriproduksjonen i Noreg ein kraftig auke på 3 prosent. Både Sverige og Danmark hadde òg kraftig vekst i industriproduksjonen i august, på 8,7 og 5,9 prosent høvesvis.  

For meir informasjon om utviklinga i europeisk industriproduksjon i august, sjå denne artikkelen frå Eurostat.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Jan. 2015 97.4 102.5
Feb. 2015 99.8 102.7
Mars 2015 100.6 106.3
April 2015 99.8 101.7
Mai 2015 100.1 99.7
Juni 2015 100.3 100.6
Juli 2015 100.7 96.5
Aug. 2015 100.2 99.0
Sep. 2015 100.2 99.5
Okt. 2015 100.3 97.0
Nov. 2015 100.0 97.9
Des. 2015 100.5 96.6
Jan. 2016 103.4 96.4
Feb. 2016 101.2 96.7
Mars 2016 100.4 98.8
April 2016 101.7 95.8
Mai 2016 100.3 96.2
Juni 2016 101.3 94.3
Juli 2016 101.4 95.4
Aug. 2016 101.6 92.1
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.7 93.9
Nov. 2016 102.8 94.0
Des. 2016 102.5 94.4
Jan. 2017 101.9 95.8
Feb. 2017 103.1 95.7
Mars 2017 103.3 95.5
April 2017 104.1 95.7
Mai 2017 104.3 95.7
Juni 2017 103.6 95.8
Juli 2017 105.6 96.1
Aug. 2017 106.1 92.6
Sep. 2017 105.9 95.6
Okt. 2017 105.6 95.7
Nov. 2017 108.1 96.2
Des. 2017 108.6 97.1
Jan. 2018 107.1 95.4
Feb. 2018 105.3 96.0
Mars 2018 105.3 96.3
April 2018 105.9 96.6
Mai 2018 107.1 96.1
Juni 2018 107.0 96.7
Juli 2018 105.7 97.1
Aug. 2018 106.8 97.7
Sep. 2018 106.2 97.2
Okt. 2018 106.3 98.6
Nov. 2018 105.1 98.8
Des. 2018 105.0 99.3
Jan. 2019 105.7 99.0
Feb. 2019 106.1 99.1
Mars 2019 105.8 98.0
April 2019 105.0 100.4
Mai 2019 105.8 100.6
Juni 2019 104.5 99.6
Juli 2019 104.5 100.6
Aug. 2019 104.6 99.5
Sep. 2019 104.5 100.2
Okt. 2019 104.1 100.1
Nov. 2019 103.7 99.8
Des. 2019 101.8 99.8
Jan. 2020 104.1 100.2
Feb. 2020 104.1 99.8
Mars 2020 91.0 96.8
April 2020 73.3 95.0
Mai 2020 83.2 92.4
Juni 2020 91.8 92.6
Juli 2020 97.0 94.4
Aug. 2020 97.2 97.2

Tremånadersendring: auke i samla produksjonsindeks

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein auke på 1 prosent i 3. kvartal 2020 samanlikna med førre kvartal, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde ein nedgang på 1 prosent, medan utvinning av naturgass gjekk opp 5,8 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i dette kvartalet, sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Utvinningstenester opplevde ein auke på heile 4,4 prosent i 3. kvartal samanlikna med førre kvartal. Bergverksdrift hadde på si side ein nedgang på 4,1 prosent i same periode. Norsk kraftforsyning opplevde ein nedgang på 2,6 prosent.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mars 2010 110.1 91.6 84.4
April 2010 110.8 90.9 83.8
Mai 2010 110.3 90.3 83.6
Juni 2010 111.1 89.3 82.2
Juli 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mars 2011 113.1 85.8 76.5
April 2011 112.9 84.7 74.9
Mai 2011 113.0 82.3 71.1
Juni 2011 111.7 81.7 70.0
Juli 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mars 2012 114.0 88.4 75.8
April 2012 113.7 88.4 75.5
Mai 2012 114.4 88.5 75.5
Juni 2012 114.8 88.9 76.0
Juli 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mars 2013 118.0 80.7 68.4
April 2013 118.8 81.1 68.9
Mai 2013 119.0 82.8 71.1
Juni 2013 120.4 84.0 72.4
Juli 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mars 2014 121.9 85.2 72.3
April 2014 121.9 85.4 72.3
Mai 2014 122.2 84.2 70.2
Juni 2014 123.0 83.9 69.4
Juli 2014 123.6 83.6 68.8
Aug. 2014 125.2 84.7 70.2
Sep. 2014 124.5 85.7 71.8
Okt. 2014 125.4 87.2 73.6
Nov. 2014 124.6 87.7 74.4
Des. 2014 125.4 87.4 73.7
Jan. 2015 124.1 86.1 72.4
Feb. 2015 123.4 86.1 72.7
Mars 2015 123.9 86.3 72.9
April 2015 123.6 85.4 71.7
Mai 2015 122.4 84.9 71.3
Juni 2015 120.2 85.0 72.0
Juli 2015 118.1 86.2 74.2
Aug. 2015 117.8 87.0 75.4
Sep. 2015 117.4 87.9 76.7
Okt. 2015 117.6 88.1 77.1
Nov. 2015 117.1 87.3 76.2
Des. 2015 116.0 85.4 74.1
Jan. 2016 115.7 85.2 73.7
Feb. 2016 115.3 85.3 73.9
Mars 2016 116.2 85.7 73.7
April 2016 115.9 86.1 74.2
Mai 2016 115.7 86.4 74.7
Juni 2016 113.9 85.3 73.8
Juli 2016 113.7 84.9 73.5
Aug. 2016 112.1 83.2 71.8
Sep. 2016 112.0 81.9 70.1
Okt. 2016 111.4 82.4 71.0
Nov. 2016 112.2 83.9 73.0
Des. 2016 112.3 85.8 75.4
Jan. 2017 113.1 85.7 74.3
Feb. 2017 113.7 85.9 73.6
Mars 2017 114.2 87.0 74.2
April 2017 114.2 87.2 74.5
Mai 2017 114.2 87.2 74.3
Juni 2017 114.3 87.1 73.8
Juli 2017 114.4 86.9 73.4
Aug. 2017 113.2 87.0 73.9
Sep. 2017 113.1 87.5 74.8
Okt. 2017 113.0 86.9 74.0
Nov. 2017 114.4 86.1 72.4
Des. 2017 115.0 84.9 70.4
Jan. 2018 114.9 85.9 70.8
Feb. 2018 114.8 86.9 71.1
Mars 2018 114.5 87.8 71.2
April 2018 115.0 87.3 70.4
Mai 2018 115.0 86.4 69.5
Juni 2018 115.1 86.9 70.9
Juli 2018 115.3 87.3 71.5
Aug. 2018 116.0 88.6 73.2
Sep. 2018 116.2 88.3 72.4
Okt. 2018 116.8 88.8 72.2
Nov. 2018 117.3 87.9 70.5
Des. 2018 118.1 87.3 69.1
Jan. 2019 118.3 85.9 68.2
Feb. 2019 118.4 84.6 67.4
Mars 2019 117.8 83.2 66.6
April 2019 118.4 82.7 65.7
Mai 2019 119.0 82.8 65.6
Juni 2019 119.6 82.6 64.8
Juli 2019 119.7 82.5 64.4
Aug. 2019 119.3 81.8 63.4
Sep. 2019 119.5 81.4 62.4
Okt. 2019 119.3 81.8 63.2
Nov. 2019 119.4 83.4 65.7
Des. 2019 119.2 85.6 69.5
Jan. 2020 119.3 85.9 70.8
Feb. 2020 119.3 86.2 71.7
Mars 2020 118.1 86.6 72.5
April 2020 116.0 87.6 73.5
Mai 2020 113.1 87.5 73.7
Juni 2020 111.5 86.4 73.0
Juli 2020 111.2 86.3 73.1
Aug. 2020 113.1 86.7 73.4
Sep. 2020 114.8 87.3 73.5

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisa

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spreiinga av koronaviruset i Noreg. Fleire av verksemdene i industrien har blitt påverka av dette, noko som har ført til at aktivitetsmønsteret frå mars har vore annleis enn kva vi vanlegvis observerer. Sesongjusteringa under koronakrisa blir gjort på ein slik måte at tal frå og med krisa (mars) ikkje inngår i grunnlaget for berekninga av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og følgjande månader som ekstremverdiar.

Dette betyr at vanlege trendtal ikkje vil bli berekna og i staden vil trend og sesong følgje kvarandre. Eit viktig unntak er siste observasjon, der trendtalet som bereknas i sesongjusteringsrutinen berre vil være ein framskriven verdi og siste observasjon inngår ikkje. Trendtala frå og med mars 2020 vil såleis være vanskelege å tolke.

SSB si sesongjustering er i tråd med tilrådingar frå Eurostat.

Svarprosent for september 2020

Tala for september blei samla inn i perioden frå 30. september til 4. november 2020. Svarprosenten for september 2020 er 98 prosent. 

Kontakt