Liten nedgang i industriproduksjonen i februar

Publisert:

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,4 prosent frå januar til februar 2021, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kjem etter ein klår auke i januar. For perioden desember 2020-februar 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode var det ein auke på 2,6 prosent.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 119,5 (2005=100) i perioden desember 2020 - februar 2021 mot 116,5  i føregåande tremånedersperiode. Etter det kraftige fallet frå mars til mai 2020 har industriproduksjonen henta seg inn, og ligg i februar 2021 på eit høgre nivå enn før koronaepidemiens inntog ( sjå figur 1).

1 Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de siste månedene.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal¹. 2005=100

Glattet sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.4
Mar. 2016 114.8 117.9
Apr. 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.9
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.8
Aug. 2016 112.6 109.9
Sep. 2016 112.3 112.2
Okt. 2016 112.3 112.0
Nov. 2016 112.6 112.2
Des. 2016 113.0 112.7
Jan. 2017 113.5 114.3
Feb. 2017 113.9 114.1
Mar. 2017 114.2 114.0
Apr. 2017 114.3 114.2
Mai 2017 114.3 114.2
Juni 2017 114.2 114.2
Juli 2017 114.2 114.6
Aug. 2017 114.3 110.5
Sep. 2017 114.4 114.0
Okt. 2017 114.5 114.2
Nov. 2017 114.6 114.6
Des. 2017 114.7 115.9
Jan. 2018 114.7 113.9
Feb. 2018 114.7 114.6
Mar. 2018 114.8 115.0
Apr. 2018 114.9 115.2
Mai 2018 115.1 114.5
Juni 2018 115.4 115.5
Juli 2018 115.8 115.9
Aug. 2018 116.3 116.6
Sep. 2018 116.8 116.0
Okt. 2018 117.3 117.6
Nov. 2018 117.7 117.9
Des. 2018 118.1 118.4
Jan. 2019 118.4 118.2
Feb. 2019 118.7 118.3
Mar. 2019 119.0 117.0
Apr. 2019 119.3 119.8
Mai 2019 119.5 120.1
Juni 2019 119.5 118.9
Juli 2019 119.5 120.1
Aug. 2019 119.4 118.8
Sep. 2019 119.4 119.6
Okt. 2019 119.3 119.5
Nov. 2019 119.3 119.1
Des. 2019 119.3 119.2
Jan. 2020 119.2 119.6
Feb. 2020 119.3 119.1
Mar. 2020 115.5
Apr. 2020 113.5
Mai 2020 110.4
Juni 2020 110.5
Juli 2020 112.7
Aug. 2020 116.1
Sep. 2020 115.5
Okt. 2020 116.2
Nov. 2020 117.9
Des. 2020 117.7
Jan. 2021 120.7
Feb. 2021 120.2

Månadsendring: industrien litt ned i februar etter høg aktivitet i januar

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein liten nedgang på 0,4 prosent frå januar til februar 2021. Det var næringsmiddelindustrien som bidrog mest til den samla nedgangen med eit fall på 1,8 prosent. I tillegg bidrog også følgjande næringar negativt:

  • oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
  • dataindustri og elektrisk utstyrsindustri
  • maskinindustri

På den motsette sida ble den samla nedgangen i industrien dempa av høgare produksjon innanfor trelast- og trevare, og maskinreparasjon og -installasjon. Bygging av skip og oljeplattformer bidrog òg positivt delvis grunna at utanlandske arbeidarar måtte i karantene i deler av januar.

Tremånadsendring: næringsmiddelindustrien trakk opp den samla industriproduksjonen

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein sterk auke på 2,6 prosent i perioden desember 2020- februar 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode. Det var vekst i fleire næringar, men den samla auken kan særskilt knytast til ein kraftig oppgang i næringsmiddelindustrien. Veksten i næringa heng i sær saman med ein tydeleg auke innan foredling og konservering av fisk grunna høge slaktevolum og foredling av laks og pelagisk fisk. 

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri saman med metallindustrien og  bygging av skip og oljeplattformer hadde også ein klår auke i denne perioden, og bidrog positivt til den samla industriproduksjonen.

Sjølv om det var vekst i petroleumsretta leverandørindustri var det industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri som bidrog mest til den samla auken i industriproduksjonen i tremånadersperioden ( sjå figur 2).

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt.¹ 2005=100

Petroleumsrettet leverandørindustri og utv.tjenester Petroleumsrettet leverandørindustri Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.6 94.3
Mar. 2014 196.3 199.6 94.1
Apr. 2014 195.8 199.6 94.2
Mai. 2014 197.2 199.9 94.5
Juni. 2014 199.8 203.2 95.2
Juli. 2014 199.1 207.7 95.0
Aug. 2014 201.9 213.6 95.1
Sep. 2014 201.5 213.7 94.1
Okt. 2014 206.6 214.5 94.3
Nov. 2014 204.4 212.8 93.9
Des. 2014 203.5 214.9 94.5
Jan. 2015 199.7 212.9 93.6
Feb. 2015 196.9 210.0 93.5
Mar. 2015 195.5 207.1 94.3
Apr. 2015 193.9 204.3 94.6
Mai. 2015 189.0 201.1 94.3
Juni. 2015 184.3 195.9 93.9
Juli. 2015 180.5 192.5 92.7
Aug. 2015 179.5 189.8 93.1
Sep. 2015 178.1 188.2 93.0
Okt. 2015 174.3 185.4 93.9
Nov. 2015 172.0 182.7 94.1
Des. 2015 168.1 178.3 94.0
Jan. 2016 165.4 176.7 94.2
Feb. 2016 164.7 174.4 94.4
Mar. 2016 165.2 174.2 95.0
Apr. 2016 163.5 172.4 95.1
Mai. 2016 160.4 170.8 95.4
Juni. 2016 156.6 167.4 94.9
Juli. 2016 157.5 167.2 94.9
Aug. 2016 153.7 160.8 94.8
Sep. 2016 152.6 159.5 94.9
Okt. 2016 150.0 157.0 94.8
Nov. 2016 151.3 160.1 94.9
Des. 2016 151.5 161.0 95.1
Jan. 2017 151.1 159.1 96.6
Feb. 2017 149.7 158.5 97.8
Mar. 2017 146.5 154.4 98.8
Apr. 2017 146.7 155.6 98.5
Mai. 2017 147.4 155.9 98.3
Juni. 2017 149.2 158.0 98.3
Juli. 2017 149.5 156.5 99.0
Aug. 2017 147.8 154.4 98.0
Sep. 2017 148.2 155.0 97.7
Okt. 2017 147.1 156.2 97.0
Nov. 2017 149.6 158.8 98.1
Des. 2017 150.4 159.3 99.0
Jan. 2018 150.6 158.9 99.0
Feb. 2018 150.5 159.6 98.7
Mar. 2018 151.8 161.3 97.3
Apr. 2018 152.2 162.2 97.7
Mai. 2018 153.4 161.5 97.8
Juni. 2018 153.4 160.5 98.6
Juli. 2018 153.7 160.8 98.8
Aug. 2018 155.3 162.9 99.0
Sep. 2018 155.6 165.0 98.5
Okt. 2018 159.0 166.9 98.7
Nov. 2018 160.4 168.7 98.8
Des. 2018 161.9 170.7 99.6
Jan. 2019 163.8 173.7 99.2
Feb. 2019 165.9 176.5 98.8
Mar. 2019 167.9 177.4 97.6
Apr. 2019 170.6 179.9 97.6
Mai. 2019 173.0 182.6 97.7
Juni. 2019 175.1 185.3 98.1
Juli. 2019 176.6 186.4 97.8
Aug. 2019 175.6 185.4 97.5
Sep. 2019 177.5 185.3 97.6
Okt. 2019 176.7 184.7 97.7
Nov. 2019 180.2 186.9 97.4
Des. 2019 182.0 187.9 97.2
Jan. 2020 183.3 189.2 96.9
Feb. 2020 183.7 188.5 97.0
Mar. 2020 176.8 182.5 96.8
Apr. 2020 170.0 174.5 96.1
Mai. 2020 157.8 166.3 94.5
Juni. 2020 154.6 163.4 93.3
Juli. 2020 152.3 160.9 93.1
Aug. 2020 156.8 164.0 94.6
Sep. 2020 159.9 166.2 95.9
Okt. 2020 164.2 171.7 96.6
Nov. 2020 166.6 172.2 97.4
Des. 2020 167.5 172.0 98.4
Jan. 2021 167.9 172.7 99.9
Feb. 2021 168.1 173.8 100.4

Månadsendring: moderat auke i Eurosona i januar 2021

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samla industriproduksjonen i land i eurosona auka med 0,6 prosent frå desember 2020 til januar 2021.

I same periode hadde industriproduksjonen i Noreg ein oppgang på 2,5 prosent. Sverige hadde ein liten nedgang på 0,4 prosent, medan Danmark på si side hadde ein klår auke på 2 prosent.  

For meir informasjon om utviklinga i europeisk industriproduksjon, sjå denne artikkelen frå Eurostat.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosonen og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosonen Noreg
Jan. 2016 103.3 96.4
Feb. 2016 101.2 96.7
Mar. 2016 100.4 98.8
Apr. 2016 101.7 95.8
Mai. 2016 100.4 96.3
Juni. 2016 101.4 94.3
Juli. 2016 101.4 95.4
Aug. 2016 101.4 92.1
Sep. 2016 101.6 94.0
Okt. 2016 102.6 93.9
Nov. 2016 102.9 94.0
Des. 2016 102.5 94.4
Jan. 2017 101.8 95.8
Feb. 2017 103.1 95.6
Mar. 2017 103.3 95.6
Apr. 2017 104.1 95.7
Mai. 2017 104.3 95.7
Juni. 2017 103.6 95.7
Juli. 2017 105.6 96.0
Aug. 2017 106.0 92.6
Sep. 2017 105.8 95.6
Okt. 2017 105.5 95.7
Nov. 2017 108.1 96.1
Des. 2017 108.7 97.1
Jan. 2018 107.0 95.4
Feb. 2018 105.3 96.0
Mar. 2018 105.4 96.3
Apr. 2018 105.9 96.5
Mai. 2018 107.3 96.0
Juni. 2018 107.0 96.8
Juli. 2018 105.7 97.1
Aug. 2018 106.7 97.7
Sep. 2018 106.2 97.2
Okt. 2018 106.3 98.6
Nov. 2018 105.0 98.8
Des. 2018 105.2 99.2
Jan. 2019 105.7 99.1
Feb. 2019 105.9 99.1
Mar. 2019 106.1 98.1
Apr. 2019 105.1 100.4
Mai. 2019 106.1 100.7
Juni. 2019 104.6 99.7
Juli. 2019 104.4 100.6
Aug. 2019 104.4 99.6
Sep. 2019 104.7 100.2
Okt. 2019 104.1 100.1
Nov. 2019 103.4 99.8
Des. 2019 102.1 99.9
Jan. 2020 103.9 100.2
Feb. 2020 103.8 99.8
Mar. 2020 91.6 96.8
Apr. 2020 73.3 95.1
Mai. 2020 83.8 92.5
Juni. 2020 92.0 92.6
Juli. 2020 96.6 94.4
Aug. 2020 97.1 97.2
Sep. 2020 97.4 96.8
Okt. 2020 99.8 97.4
Nov. 2020 102.6 98.8
Des. 2020 102.4 98.6
Jan. 2021 103.0 101.1

Tremånadersendring: klår auke i samla produksjonsindeks

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein auke på heile 3,4 prosent i perioden desember 2020- februar 2021 samanlikna med føregåande tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde ein oppgang på 3,4 prosent, medan utvinning av naturgass var om lag uendra. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i perioden, sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Utvinningstenester opplevde ein sterk vekst på 4,1 prosent i perioden desember 2020- februar 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode. Bergverksdrift på si side hadde ein kraftig nedgang på heile 9,1 prosent i same periode, medan produksjonen i norsk kraftforsyning auka sterkt med 7,6 prosent.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mar. 2014 121.8 85.3 72.3
Apr. 2014 121.8 85.4 72.3
Mai. 2014 122.1 84.2 70.2
Juni. 2014 123.0 84.0 69.4
Juli. 2014 123.5 83.6 68.9
Aug. 2014 125.2 84.8 70.3
Sep. 2014 124.4 85.5 71.6
Okt. 2014 125.3 87.0 73.4
Nov. 2014 124.5 87.6 74.2
Des. 2014 125.4 87.4 73.7
Jan. 2015 124.1 86.1 72.4
Feb. 2015 123.4 86.1 72.8
Mar. 2015 123.9 86.4 73.0
Apr. 2015 123.5 85.4 71.8
Mai. 2015 122.4 84.9 71.4
Juni. 2015 120.1 85.0 72.1
Juli. 2015 118.1 86.2 74.3
Aug. 2015 117.8 87.1 75.5
Sep. 2015 117.3 87.7 76.5
Okt. 2015 117.5 88.0 76.9
Nov. 2015 117.1 87.1 76.0
Des. 2015 115.9 85.5 74.3
Jan. 2016 115.7 85.3 73.8
Feb. 2016 115.3 85.3 73.9
Mar. 2016 116.1 85.7 73.7
Apr. 2016 115.9 86.1 74.2
Mai. 2016 115.7 86.4 74.7
Juni. 2016 113.9 85.3 73.9
Juli. 2016 113.8 85.0 73.6
Aug. 2016 112.1 83.4 72.0
Sep. 2016 112.0 81.8 69.9
Okt. 2016 111.4 82.3 70.8
Nov. 2016 112.1 83.8 72.8
Des. 2016 112.3 85.8 75.5
Jan. 2017 113.1 85.7 74.3
Feb. 2017 113.7 85.8 73.4
Mar. 2017 114.1 86.8 74.0
Apr. 2017 114.1 87.2 74.4
Mai. 2017 114.1 87.2 74.4
Juni. 2017 114.2 87.2 74.0
Juli. 2017 114.3 87.0 73.6
Aug. 2017 113.1 87.2 74.3
Sep. 2017 113.0 87.4 74.7
Okt. 2017 112.9 86.7 73.9
Nov. 2017 114.3 85.9 72.2
Des. 2017 114.9 84.9 70.5
Jan. 2018 114.8 85.8 70.7
Feb. 2018 114.8 86.8 70.7
Mar. 2018 114.5 87.7 70.9
Apr. 2018 114.9 87.3 70.3
Mai. 2018 114.9 86.4 69.6
Juni. 2018 115.1 87.1 71.1
Juli. 2018 115.3 87.4 71.8
Aug. 2018 116.0 88.9 73.7
Sep. 2018 116.2 88.3 72.4
Okt. 2018 116.7 88.7 72.1
Nov. 2018 117.2 87.7 70.3
Des. 2018 118.0 87.2 69.2
Jan. 2019 118.2 85.8 68.1
Feb. 2019 118.3 84.5 67.2
Mar. 2019 117.8 83.1 66.5
Apr. 2019 118.4 82.6 65.6
Mai. 2019 119.0 82.7 65.4
Juni. 2019 119.6 82.6 64.8
Juli. 2019 119.7 82.5 64.5
Aug. 2019 119.3 82.0 63.6
Sep. 2019 119.5 81.6 62.7
Okt. 2019 119.3 81.9 63.4
Nov. 2019 119.4 83.4 65.8
Des. 2019 119.3 85.4 69.3
Jan. 2020 119.3 85.8 70.6
Feb. 2020 119.3 86.1 71.5
Mar. 2020 118.1 86.5 72.4
Apr. 2020 116.0 87.5 73.4
Mai. 2020 113.1 87.4 73.6
Juni. 2020 111.5 86.4 73.0
Juli. 2020 111.2 86.4 73.3
Aug. 2020 113.1 87.0 73.8
Sep. 2020 114.8 87.6 73.9
Okt. 2020 115.9 86.4 71.7
Nov. 2020 116.5 85.4 70.3
Des. 2020 117.3 85.8 70.2
Jan. 2021 118.8 87.5 71.7
Feb. 2021 119.5 88.3 71.9

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisa

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spreiinga av koronaviruset i Noreg. Fleire av verksemdene i industrien har blitt påverka av dette, noko som har ført til at aktivitetsmønsteret frå mars har vore annleis enn kva vi vanlegvis observerer. Sesongjusteringa under koronakrisa blir gjort på ein slik måte at tal frå og med krisa (mars) ikkje inngår i grunnlaget for berekninga av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og følgjande månader som ekstremverdiar.

Dette betyr at vanlege trendtal ikkje vil bli berekna og i staden vil trend og sesong følgje kvarandre. Eit viktig unntak er siste observasjon, der trendtalet som bereknas i sesongjusteringsrutinen berre vil være ein framskriven verdi og siste observasjon inngår ikkje. Trendtala frå og med mars 2020 vil såleis være vanskelege å tolke.

SSB si sesongjustering er i tråd med tilrådingar frå Eurostat.

Kontakt