Industriproduksjonen steg kraftig i august

Publisert:

Norsk industriproduksjon hadde en kraftig økning på 3 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Vekst i metallvareindustri og maskinindustri stod for mye av den samlede oppgangen. I perioden juni-august var den totale industriproduksjonen på samme nivå som forrige tremånedersperiode.

 Indeksnivået for industriproduksjonen var på 113,1 (2005=100) i perioden juni-august 2020 mot 113,1 i foregående tremånedersperiode. På månedsbasis viser figur 1 at industriproduksjonen falt kraftig fra og med mars 2020. Indeksen nådde det laveste nivået i mai før den snudde til positiv utvikling i juni. I august var den sesongjusterte produksjonsindeksen for industrien på 116 som tilsvarer en sterk økning på 3 prosent sammenlignet med juli.  

1 Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de siste månedene.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glattet sesongjusterte tall. 2005=100¹

Glattet sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2015 123.7 122.4
Feb. 2015 122.7 122.6
Mars 2015 121.8 126.8
April 2015 120.9 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.1
Juli 2015 118.9 115.2
Aug. 2015 118.2 118.1
Sep. 2015 117.6 118.8
Okt. 2015 116.9 115.8
Nov. 2015 116.3 116.8
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.4 115.1
Feb. 2016 115.1 115.5
Mars 2016 114.8 117.9
April 2016 114.5 114.3
Mai 2016 114.1 114.8
Juni 2016 113.6 112.6
Juli 2016 113.1 113.8
Aug. 2016 112.6 109.9
Sep. 2016 112.4 112.3
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.2
Des. 2016 113.0 112.7
Jan. 2017 113.5 114.3
Feb. 2017 113.9 114.2
Mars 2017 114.2 114.1
April 2017 114.4 114.2
Mai 2017 114.4 114.3
Juni 2017 114.3 114.3
Juli 2017 114.3 114.7
Aug. 2017 114.4 110.6
Sep. 2017 114.4 114.1
Okt. 2017 114.5 114.2
Nov. 2017 114.6 114.8
Des. 2017 114.7 115.9
Jan. 2018 114.8 113.9
Feb. 2018 114.8 114.6
Mars 2018 114.8 115.0
April 2018 114.9 115.3
Mai 2018 115.1 114.7
Juni 2018 115.5 115.4
Juli 2018 115.8 115.9
Aug. 2018 116.3 116.6
Sep. 2018 116.8 116.1
Okt. 2018 117.4 117.7
Nov. 2018 117.8 118.0
Des. 2018 118.2 118.6
Jan. 2019 118.4 118.2
Feb. 2019 118.8 118.3
Mars 2019 119.1 117.0
April 2019 119.3 119.8
Mai 2019 119.5 120.1
Juni 2019 119.6 118.9
Juli 2019 119.6 120.1
Aug. 2019 119.5 118.8
Sep. 2019 119.4 119.6
Okt. 2019 119.3 119.5
Nov. 2019 119.3 119.1
Des. 2019 119.3 119.1
Jan. 2020 119.2 119.6
Feb. 2020 119.3 119.1
Mars 2020 115.5
April 2020 113.4
Mai 2020 110.4
Juni 2020 110.6
Juli 2020 112.6
Aug. 2020 116.0

Månedsendring: Flere næringer med økt produksjon i august

Sesongjusterte tall viser at den totale industriproduksjonen hadde en klar økning på 3 prosent fra juli til august.

Det var metallvareindustri som bidro mest til økningen, etterfulgt av maskinindustrien. De to næringene hadde produksjonsvekst på henholdsvis 27 og nesten 16 prosent. Flere næringer hadde en vekst i produksjonen, og oppgangen knyttes til en normalisering av aktiviteten etter kraftig produksjonsfall i vår som følge av smitteverntiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Selv om produksjonen tok seg betydelig opp i august ligger aktivitetsnivået fortsatt betydelig lavere enn ved inngangen til 2020.

Næringsmiddel- og drikkevareindustrien var den næringen som dempet den samlede økningen mest, med en nedgang på 3 prosent. Nedgangen skyldes særlig lavere aktivitet innen bearbeiding og konservering av fisk.

Tremånedersendring: Flat utvikling i industriproduksjon

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen var uendret i perioden juni-august sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Møbelindustri og annen industri var den næringen med størst økning i perioden juni-august med en vekst på nærmere 34 prosent. Næringen bygging av skip og oljeplattformer hadde nest størst økning med 7,3 prosent i samme periode. Begge næringene hadde et stort produksjonsfall i perioden mars-mai, mest på grunn av virkningene av koronapandemien og de nye tallene viser tegn til en normalisering av produksjonen.

På den andre siden bidro maskinindustri samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri til å dempe den samlede aktiviteten med en nedgang på henholdsvis 6,5 og 5,4 prosent.

Figur 2 viser utviklingen i den analytiske grupperingen petroleumsrettet leverandørindustri på tremånedersbasis. Produksjonsutviklingen i denne grupperingen har snudd fra negativ til positiv retning i juni-august, men nivåene er fremdeles betydelig lavere enn før mars 2020.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsrettet leverandørindustri og utv.tjenester Petroleumsrettet leverandørindustri Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mars 2010 144.9 151.4 95.9
April 2010 145.8 151.9 96.5
Mai 2010 143.4 151.6 96.0
Juni 2010 143.1 152.3 96.7
Juli 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mars 2011 147.3 153.3 99.6
April 2011 148.9 151.8 99.6
Mai 2011 150.6 152.7 99.4
Juni 2011 152.3 151.9 97.8
Juli 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mars 2012 167.6 168.0 95.5
April 2012 164.7 166.2 95.6
Mai 2012 164.7 167.9 95.9
Juni 2012 168.2 169.3 95.9
Juli 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mars 2013 186.7 188.2 93.8
April 2013 187.8 191.5 93.4
Mai 2013 189.3 193.5 93.0
Juni 2013 190.8 197.6 93.4
Juli 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.8 94.2
Feb. 2014 196.9 198.6 94.4
Mars 2014 196.3 199.7 94.1
April 2014 196.0 199.7 94.2
Mai 2014 197.3 200.0 94.5
Juni 2014 199.9 203.2 95.2
Juli 2014 199.1 207.7 95.0
Aug. 2014 201.7 213.6 95.1
Sep. 2014 201.4 213.7 94.1
Okt. 2014 206.5 214.5 94.4
Nov. 2014 204.5 212.8 93.9
Des. 2014 203.6 214.8 94.5
Jan. 2015 199.8 212.8 93.6
Feb. 2015 197.0 209.9 93.6
Mars 2015 195.6 207.2 94.3
April 2015 194.0 204.4 94.6
Mai 2015 189.1 201.2 94.3
Juni 2015 184.4 195.8 93.8
Juli 2015 180.4 192.4 92.7
Aug. 2015 179.2 189.7 93.1
Sep. 2015 177.8 188.2 93.0
Okt. 2015 174.2 185.4 93.9
Nov. 2015 172.1 182.7 94.1
Des. 2015 168.1 178.3 94.0
Jan. 2016 165.5 176.7 94.2
Feb. 2016 164.8 174.3 94.4
Mars 2016 165.3 174.3 94.9
April 2016 163.7 172.5 95.1
Mai 2016 160.6 170.9 95.3
Juni 2016 156.7 167.3 94.9
Juli 2016 157.4 167.1 94.9
Aug. 2016 153.4 160.7 94.8
Sep. 2016 152.3 159.5 95.0
Okt. 2016 149.9 156.9 94.8
Nov. 2016 151.4 160.0 94.9
Des. 2016 151.6 160.9 95.1
Jan. 2017 151.2 159.0 96.7
Feb. 2017 149.9 158.5 97.8
Mars 2017 146.6 154.5 98.8
April 2017 147.0 155.7 98.4
Mai 2017 147.5 156.0 98.3
Juni 2017 149.3 158.0 98.3
Juli 2017 149.1 156.4 98.9
Aug. 2017 147.2 154.3 98.0
Sep. 2017 147.6 154.9 97.7
Okt. 2017 146.9 156.1 97.1
Nov. 2017 149.6 158.8 98.1
Des. 2017 150.5 159.3 99.0
Jan. 2018 150.8 158.9 99.0
Feb. 2018 150.8 159.6 98.7
Mars 2018 152.0 161.5 97.2
April 2018 152.5 162.3 97.6
Mai 2018 153.5 161.6 97.7
Juni 2018 153.6 160.5 98.6
Juli 2018 153.1 160.8 98.8
Aug. 2018 154.6 162.8 99.0
Sep. 2018 154.8 165.0 98.5
Okt. 2018 158.9 166.9 98.7
Nov. 2018 160.3 168.7 98.8
Des. 2018 162.0 170.7 99.6
Jan. 2019 164.0 173.7 99.2
Feb. 2019 166.4 176.4 98.7
Mars 2019 168.7 177.6 97.6
April 2019 171.2 180.1 97.6
Mai 2019 173.3 182.7 97.7
Juni 2019 174.9 185.3 98.1
Juli 2019 175.7 186.4 97.8
Aug. 2019 174.9 185.4 97.5
Sep. 2019 176.7 185.3 97.6
Okt. 2019 176.9 184.7 97.7
Nov. 2019 180.2 186.8 97.4
Des. 2019 181.5 187.9 97.2
Jan. 2020 183.1 189.2 96.9
Feb. 2020 184.1 188.5 97.0
Mars 2020 178.1 182.7 96.7
April 2020 170.7 174.6 96.1
Mai 2020 158.0 166.5 94.5
Juni 2020 154.4 163.3 93.3
Juli 2020 151.6 160.8 93.1
Aug. 2020 156.1 163.9 94.6

Månedsendring: Kraftig produksjonsvekst i Eurosonen i juli 2020

Estimerte tall fra Eurostat, statistikk-kontoret i EU, viser at den samlede industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 4,7 prosent fra juni til juli 2020. Dermed fortsetter økningen som startet i mai etter det store fallet i mars og april. Sammenlignet med perioder før mars er produksjonsaktiviteten fremdeles lav til tross for den store veksten i perioden mai til juli.

I juli hadde industriproduksjonen i Norge en økning på 1,8 prosent. Sverige hadde en produksjonsøkning på 2 prosent mens Danmark hadde en nedgang på 5,6 prosent.  

For mer informasjon om utviklingen i europeisk industriproduksjon i juli, se denne artikkelen fra Eurostat.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Jan. 2015 97.4 102.5
Feb. 2015 99.8 102.7
Mars 2015 100.6 106.3
April 2015 99.8 101.7
Mai 2015 100.1 99.7
Juni 2015 100.3 100.6
Juli 2015 100.7 96.5
Aug. 2015 100.2 99.0
Sep. 2015 100.3 99.5
Okt. 2015 100.3 97.0
Nov. 2015 100.0 97.9
Des. 2015 100.5 96.6
Jan. 2016 103.4 96.4
Feb. 2016 101.3 96.7
Mars 2016 100.4 98.8
April 2016 101.7 95.8
Mai 2016 100.3 96.2
Juni 2016 101.2 94.3
Juli 2016 101.4 95.4
Aug. 2016 101.6 92.1
Sep. 2016 101.6 94.1
Okt. 2016 102.7 93.9
Nov. 2016 102.8 94.0
Des. 2016 102.5 94.4
Jan. 2017 101.9 95.8
Feb. 2017 103.1 95.7
Mars 2017 103.3 95.5
April 2017 104.1 95.7
Mai 2017 104.3 95.7
Juni 2017 103.5 95.8
Juli 2017 105.5 96.1
Aug. 2017 106.1 92.6
Sep. 2017 105.8 95.6
Okt. 2017 105.6 95.7
Nov. 2017 108.1 96.2
Des. 2017 108.8 97.1
Jan. 2018 107.2 95.4
Feb. 2018 105.3 96.0
Mars 2018 105.3 96.3
April 2018 105.9 96.6
Mai 2018 107.1 96.1
Juni 2018 106.9 96.7
Juli 2018 105.6 97.1
Aug. 2018 106.7 97.7
Sep. 2018 106.1 97.2
Okt. 2018 106.3 98.6
Nov. 2018 105.1 98.8
Des. 2018 105.2 99.3
Jan. 2019 105.8 99.2
Feb. 2019 106.2 99.1
Mars 2019 105.8 98.0
April 2019 105.1 100.4
Mai 2019 105.7 100.7
Juni 2019 104.4 99.7
Juli 2019 104.3 100.7
Aug. 2019 104.2 99.6
Sep. 2019 104.4 100.2
Okt. 2019 104.2 100.1
Nov. 2019 103.8 99.8
Des. 2019 102.1 99.8
Jan. 2020 104.0 100.2
Feb. 2020 104.1 99.8
Mars 2020 91.1 96.8
April 2020 73.4 95.0
Mai 2020 83.2 92.5
Juni 2020 91.8 92.6
Juli 2020 96.1 94.4
  

Tremånedersendring: nedgang i samlet produksjonsindeks

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samlet (PII) hadde en nedgang på 0,9 prosent i perioden juni-august 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Utvinning av råolje hadde en nedgang på 2 prosent, mens utvinning av naturgass gikk opp med 4,5 prosent. For flere detaljer om olje- og gassproduksjonen i denne perioden, se pressemelding fra Oljedirektoratet.

Utvinningstjenester opplevde en nedgang på 2,5 prosent i perioden juni-august sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

Bergverksdrift og kraftforsyning hadde en nedgang på henholdsvis 10 og 4,1 prosent i samme periode.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 4. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mars 2010 110.1 91.6 84.4
April 2010 110.8 90.9 83.8
Mai 2010 110.3 90.3 83.6
Juni 2010 111.1 89.3 82.2
Juli 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mars 2011 113.1 85.8 76.5
April 2011 112.9 84.7 74.9
Mai 2011 113.0 82.3 71.1
Juni 2011 111.7 81.7 70.0
Juli 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mars 2012 114.0 88.4 75.8
April 2012 113.7 88.4 75.5
Mai 2012 114.4 88.5 75.5
Juni 2012 114.8 88.9 76.0
Juli 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mars 2013 118.0 80.7 68.4
April 2013 118.8 81.1 68.9
Mai 2013 119.0 82.8 71.1
Juni 2013 120.4 84.0 72.4
Juli 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.7 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mars 2014 121.9 85.2 72.3
April 2014 121.9 85.4 72.3
Mai 2014 122.2 84.2 70.2
Juni 2014 123.0 83.9 69.4
Juli 2014 123.6 83.6 68.8
Aug. 2014 125.2 84.7 70.2
Sep. 2014 124.5 85.7 71.8
Okt. 2014 125.4 87.2 73.6
Nov. 2014 124.6 87.7 74.4
Des. 2014 125.4 87.4 73.7
Jan. 2015 124.1 86.1 72.4
Feb. 2015 123.4 86.1 72.7
Mars 2015 123.9 86.3 72.9
April 2015 123.6 85.4 71.7
Mai 2015 122.4 84.9 71.3
Juni 2015 120.2 85.0 72.0
Juli 2015 118.1 86.2 74.2
Aug. 2015 117.8 87.0 75.4
Sep. 2015 117.4 87.9 76.7
Okt. 2015 117.6 88.1 77.1
Nov. 2015 117.1 87.3 76.2
Des. 2015 116.0 85.4 74.1
Jan. 2016 115.7 85.2 73.7
Feb. 2016 115.3 85.3 73.9
Mars 2016 116.2 85.7 73.7
April 2016 115.9 86.1 74.2
Mai 2016 115.7 86.4 74.7
Juni 2016 113.9 85.3 73.8
Juli 2016 113.7 84.9 73.5
Aug. 2016 112.1 83.2 71.8
Sep. 2016 112.0 81.9 70.1
Okt. 2016 111.4 82.4 71.0
Nov. 2016 112.2 83.9 73.0
Des. 2016 112.3 85.8 75.4
Jan. 2017 113.1 85.7 74.3
Feb. 2017 113.7 85.9 73.6
Mars 2017 114.2 87.0 74.2
April 2017 114.2 87.2 74.5
Mai 2017 114.2 87.2 74.3
Juni 2017 114.3 87.1 73.8
Juli 2017 114.4 86.9 73.4
Aug. 2017 113.2 87.0 73.9
Sep. 2017 113.1 87.5 74.8
Okt. 2017 113.0 86.9 74.0
Nov. 2017 114.4 86.1 72.4
Des. 2017 115.0 84.9 70.4
Jan. 2018 114.9 85.9 70.8
Feb. 2018 114.8 86.9 71.1
Mars 2018 114.5 87.8 71.2
April 2018 115.0 87.3 70.4
Mai 2018 115.0 86.4 69.5
Juni 2018 115.1 86.9 70.9
Juli 2018 115.3 87.3 71.5
Aug. 2018 116.0 88.6 73.2
Sep. 2018 116.2 88.3 72.4
Okt. 2018 116.8 88.8 72.2
Nov. 2018 117.3 87.9 70.5
Des. 2018 118.1 87.3 69.1
Jan. 2019 118.3 85.9 68.2
Feb. 2019 118.4 84.6 67.4
Mars 2019 117.8 83.2 66.6
April 2019 118.4 82.6 65.8
Mai 2019 119.0 82.7 65.6
Juni 2019 119.6 82.6 64.9
Juli 2019 119.7 82.5 64.4
Aug. 2019 119.3 81.8 63.4
Sep. 2019 119.5 81.4 62.4
Okt. 2019 119.3 81.8 63.2
Nov. 2019 119.4 83.4 65.7
Des. 2019 119.2 85.6 69.5
Jan. 2020 119.3 85.9 70.8
Feb. 2020 119.3 86.2 71.7
Mars 2020 118.1 86.6 72.5
April 2020 116.0 87.6 73.5
Mai 2020 113.1 87.5 73.7
Juni 2020 111.5 86.4 73.0
Juli 2020 111.2 86.3 73.1
Aug. 2020 113.1 86.7 73.4

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Svarprosent for august 2020

Tallene for august ble samlet inn i perioden fra 31. august til 5. oktober 2020. Svarprosenten for august 2020 er 97 prosent, noe som er nærmere normalen etter noen måneder med lavere svarinngang pga. koronapandemien. Svarprosenten var 98 prosent i samme måned i fjor.

Kontakt