Berekna folkemengd ved årsskiftet1. januar 2003

Innhald

Arkiv for Berekna folkemengd ved årsskiftet - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
19. desember 2013 1. januar 2014 Lågare folkevekst, men fortsatt høgt nivå
19. desember 2012 1. januar 2013 Rekordstor folkevekst òg i 2012
15. desember 2011 1. januar 2012 Største folkevekst nokosinne
16. desember 2010 1. januar 2011 Auka innvandring gjev folketilvekst
17. desember 2009 1. januar 2010 4 854 000 personar i Noreg ved årsskiftet
12. desember 2008 1. januar 2009 4 801 100 personar i Noreg ved årsskiftet
20. desember 2007 1. januar 2008 4 736 900 personar i Noreg ved årsskiftet
20. desember 2006 1. januar 2007 4 681 400 personer bosatt i Norge ved årsskiftet
20. desember 2004 1. januar 2005 4 604 800 personer bosatt i Norge ved årsskiftet
18. desember 2003 1. januar 2004 4 579 000 personer i Norge
19. desember 2002 1. januar 2003 Økende folketilvekst i Norge
20. desember 2001 1. januar 2002 4,52 millioner bosatte ved årsskiftet
21. desember 2000 1. januar 2001 Veksten igjen rundt 25 000
21. desember 1999 1. januar 2000 Mot 4,5 millioner i år 2000?