6274_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkber/aar
6274
4 579 000 personer i Norge
statistikk
2003-12-18T10:00:00.000Z
Befolkning
no
folkber, Berekna folkemengd ved årsskiftet, folketal, innbyggjarar, folketilvekst, befolkningFolketall, Befolkning
false

Berekna folkemengd ved årsskiftet1. januar 2004

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

4 579 000 personer i Norge

Folketilveksten i 2003 er beregnet til å bli 26 700. Dette er en reduksjon fra året før da folketilveksten var 28 200. 4 579 000 personer ventes å være bosatt i Norge ved årsskiftet.

Beregningene er gjort for hele landet, fylkene og kommunene. Det er første gang denne type beregninger blir gjort for kommunene og fylkene. Folketallet er beregnet ut fra folkeregisteropplysninger om fødte, døde, inn- og utflyttinger fram til 1. desember. Folketilveksten for desember er beregnet slik den relative folketilveksten var i desember i 2002. Dersom mønsteret for flyttinger, fødsler og dødsfall vil forandre seg mye fra desember i fjor til desember i år vil folketallet forandre seg i takt med meldingene og folketallet må derfor sees på som foreløpig.

Tabeller: