6272_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkber/aar
6272
4 604 800 personer bosatt i Norge ved årsskiftet
statistikk
2004-12-20T10:00:00.000Z
Befolkning
no
folkber, Berekna folkemengd ved årsskiftet, folketal, innbyggjarar, folketilvekst, befolkningFolketall, Befolkning
false

Berekna folkemengd ved årsskiftet1. januar 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

4 604 800 personer bosatt i Norge ved årsskiftet

Folketilveksten i 2004 er beregnet til å bli 27 300 personer som gir en folketilvekst på 0,6 prosent. Dette er en økning i absolutte tall på 2 100 fra året før da folketilveksten var 25 200. Statistisk sentralbyrå har beregnet at 4 604 800 personer ventes å være bosatt i Norge ved årsskiftet.

Beregningene er gjort for hele landet, fylkene og kommunene. Folketallet er beregnet ut fra folkeregisteropplysninger om fødte, døde og inn- og utflyttinger fram til 1. desember. Folketilveksten for desember er beregnet slik den relative folketilveksten var i desember i 2003. Dersom mønsteret for flyttinger, fødsler og dødsfall forandrer seg mye i desember i år sammenliknet med desember i fjor vil folketallet forandre seg i takt med meldingene. Folketallet må derfor sees på som foreløpig.

Tabeller: