6276_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkber/aar
6276
Økende folketilvekst i Norge
statistikk
2002-12-19T10:00:00.000Z
Befolkning
no
folkber, Berekna folkemengd ved årsskiftet, folketal, innbyggjarar, folketilvekst, befolkningFolketall, Befolkning
false

Berekna folkemengd ved årsskiftet1. januar 2003

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økende folketilvekst i Norge

4,554 millioner mennesker forventes bosatt ved årsskiftet. Folketilveksten i 2002 er beregnet til å bli 29 700. Folketilveksten året før var på 20 600.

Folketilveksten skyldes et fødselsoverskudd på 12 400 (55 400 fødte minus 43 000 døde), og et innflyttingsoverskudd fra utlandet på 17 300. Innflyttingsoverskuddet fra utlandet i 2001 var 9 300 lavere.

Beregningene bygger på de tre siste kvartalene i år. Anslagene for inn- og utvandring er noe usikre.

Beregningene er bare gjort for hele landet under ett, slik at det ikke foreligger tall for fylker og kommuner.