6278_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkber/aar
6278
4,52 millioner bosatte ved årsskiftet
statistikk
2001-12-20T10:00:00.000Z
Befolkning
no
folkber, Berekna folkemengd ved årsskiftet, folketal, innbyggjarar, folketilvekst, befolkningFolketall, Befolkning
false

Berekna folkemengd ved årsskiftet1. januar 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

4,52 millioner bosatte ved årsskiftet

Om lag 4 521 000 personer ventes å være bosatt i Norge ved årsskiftet, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

Det kan ligge an til en befolkningsøkning på 18 000 i 2001. Det er 6 900 mindre enn året før. Tilveksten skyldes et fødselsoverskudd på 12 300 (56 500 fødte minus 44 200 døde), og et innflyttingsoverskudd fra utlandet på 5 700.

Beregningene bygger på de tre første kvartalene i år. Anslagene for innvandring og utvandring er noe usikre.

Beregningene er bare gjort for hele landet under ett, slik at det ikke foreligger tall for fylker og kommuner.