6270_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkber/aar
6270
4 681 400 personer bosatt i Norge ved årsskiftet
statistikk
2006-12-20T10:00:00.000Z
Befolkning
no
folkber, Berekna folkemengd ved årsskiftet, folketal, innbyggjarar, folketilvekst, befolkningFolketall, Befolkning
false

Berekna folkemengd ved årsskiftet1. januar 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

4 681 400 personer bosatt i Norge ved årsskiftet

Folketilveksten i 2006 er beregnet til å bli 41 200 personer, som gir en folketilvekst på 0,9 prosent. Dette er en økning i absolutte tall på 7 300 fra året før da folketilveksten var 33 900. SSB har beregnet at 4 681 400 personer ventes å være bosatt i Norge ved årsskiftet.

45 prosent av folketilveksten - 18 500 - skyldes et fødselsoverskudd, mens 55 prosent - 22 700 - skyldes et innflyttingsoverskudd fra utlandet. Fødselsoverskuddet i 2005 var på 15 500, mens innflyttingsoverskuddet fra utlandet i 2005 var 18 400.

Beregningene er gjort for hele landet, fylkene og kommunene. Folketallet er beregnet ut fra folkeregisteropplysninger om fødte, døde, inn- og utflyttinger fram til 1. november. Folketilveksten for november og desember er beregnet slik den relative folketilveksten var i tilsvarende måneder i 2005. Dersom mønsteret for flyttinger, fødsler og dødsfall forandrer seg mye i november og desember i år sammenliknet med de samme månedene i fjor, vil folketallet forandre seg i takt med meldingene. Folketallet må derfor sees på som foreløpig.

Tabeller: