6280_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkber/aar
6280
Veksten igjen rundt 25 000
statistikk
2000-12-21T10:00:00.000Z
Befolkning
no
folkber, Berekna folkemengd ved årsskiftet, folketal, innbyggjarar, folketilvekst, befolkningFolketall, Befolkning
false

Berekna folkemengd ved årsskiftet1. januar 2001

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Veksten igjen rundt 25 000

Ved årsskiftet ventes Norges befolkning å nå 4 504 000. Dette innebærer en samlet årsvekst på 25 500, omtrent som de fleste år på 1990-tallet, men bortimot 8 000 mindre enn i 1999. Den naturlige veksten, fødselsoverskuddet, vil utgjøre 15 000.

Årsaken til at befolkningsveksten i år blir så mye lavere enn toppåret i fjor, er i hovedsak lavere innflyttingsoverskudd. Mens nærmere 5 000 færre flyttet inn til Norge, flyttet mer enn 3 000 flere ut. Beregnede tall for innflyttinger og utflyttinger i 2000 er henholdsvis 37 000 og 26 500.

Fødselstallet øker litt og vil i 2000 igjen kunne nå opp i 60 000. Med 45 000 dødsfall, som i fjor, vil fødselsoverskuddet fortsatt holde seg bra stabilt omkring 15 000 årlig. Det betyr en naturlig vekst på vel 0,3 prosent årlig, eller omtrent fire ganger gjennomsnittsnivået i EU-landene. I Europa har bare Island og Irland vesentlig høyere naturlig vekst enn Norge, mens Nederland, Frankrike og Luxembourg ligger på omtrent samme nivå.

Beregningene er bare gjort for hele landet under ett. Det foreligger derfor ikke tall for fylker og kommuner.