6282_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkber/aar
6282
Mot 4,5 millioner i år 2000?
statistikk
1999-12-21T10:00:00.000Z
Befolkning
no
folkber, Berekna folkemengd ved årsskiftet, folketal, innbyggjarar, folketilvekst, befolkningFolketall, Befolkning
false

Berekna folkemengd ved årsskiftet1. januar 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Mot 4,5 millioner i år 2000?

Om lag 4 479 000 ventes å være bosatt i Norge ved årsskiftet. På bakgrunn av den høye befolkningsveksten i 1999 på 34 000, vil folketallet i Norge trolig passere 4,5 millioner i løpet av 2000.

Veksten i løpet av 1999 vil bestå av et fødselsoverskudd på 14 000 (58 500 fødte minus 44 500 døde), og et innflyttingsoverskudd fra utlandet på 20 000. Befolkningsveksten vil bli den høyeste siden midten av 1950-tallet. Tallene på fødte, døde og utflyttinger vil være på omtrent samme nivå som året før. Økt vekst i 1999 skyldes derfor i all hovedsak økt innflytting.

20 000 i innflyttingsoverskudd

Om lag 42 000 personer kommer trolig å flytte til Norge i 1999, mens 22 000 flytter til utlandet.

Innflyttingsoverskuddet på 20 000 i 1999 passerer dermed for første gang 14 000, som tilsvarer nivået fra året før. Det store tallet på innflyttinger har sammenheng med at mange kosovo-albanere er kommet til landet.

Folketallet ved årsskiftet er i tillegg beregnet for fylker og kommuner. De sistnevnte tallene vil være noe usikre, spesielt for mindre kommuner med asylmottak.

Tabeller: