430671
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
430671
statistikk
2020-09-24T08:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
true

Befolkningen på Svalbard

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2 417

innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund

Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alder
2. halvår 20201
I altMennKvinner
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
I alt2 4171 3021 115
0 år1596
1-5 år1075354
6-12 år1708981
13-15 år533320
16-19 år844341
20-44 år1 294669625
45-66 år649373276
67 år eller eldre453312

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Folkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.

Folkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.
2019
Folketallet ved inngangen av åretFødteDødeFødsels-overskuddInn-flyttingUt-flyttingNetto-innflyttingKorreksjonFolke-tilvekstFolkemengde ved utgangen av året
Nord-Norge5292028985417536
Sør-Norge1 052120123222259701091 161
Utlandet6771011539954-154731

Tabell 2 
Folkemengde i bosettingene. Svalbard

Folkemengde i bosettingene. Svalbard
Longyearbyen og Ny-ÅlesundLongyearbyen og Ny-ÅlesundBarentsburg og PyramidenHornsund
Registrert bosatt på fastlandetFra utlandet, ikke bosatt på fastlandet
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
1. halvår 20081 82106208
1. halvår 20091 79229347010
2. halvår 20091 81832242310
1. halvår 20101 7443084209
2. halvår 20101 7473244499
1. halvår 20111 6953223707
2. halvår 20111 74136342510
1. halvår 20121 7383773809
2. halvår 20121 7884074398
1. halvår 20131 7484104718
2. halvår 20131 74545049310
1. halvår 20141 66243843610
2. halvår 20141 66145743410
1. halvår 20151 69249347110
2. halvår 20151 64554446810
1. halvår 20161 61453849210
2. halvår 20161 59556749510
1. halvår 20171 56558042810
2. halvår 20171 57163953210
1. halvår 20181 55565951410
2. halvår 20181 58672446710
1. halvår 20191 58167745810
2. halvår 20191 67270753710
1. halvår 20201 69773150110
2. halvår 202011 65776045512

Tabell 3 
Privathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Privathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.
2. halvår 20201
Privathusholdninger, antallPrivathusholdninger, prosentPersoner i privathusholdninger, antallPersoner i privathusholdninger, prosent
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
1 person65152,865126,9
2 personer27922,655823,1
3 personer12510,137515,5
4 personer1119,044418,4
5 personer +675,438916,1

Tabell 4 
Folkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard

Folkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard
1. halvår 20201
Folketallet ved inngangen av halvåretFødteDødeFødselsoverskuddInnflyttingUtflyttingNettoinnflyttingKorreksjonFolketilvekstFolkemengde ved utgangen av halvåret
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
Nord-Norge5362021652-360-34502
Sør-Norge1 16160691103-120-61 155
Utlandet731101572928029760

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Folkemengde: Alle personer som oppholder seg på Svalbard for mer enn 6 måneder, og har fødselsnummer og er formelt bosatt i en kommune på fastlandet, eller har fått tildelt dnr på grunn av et skattemessig forhold til Norge.

Fødselsoverskudd: Fødte minus døde, også kalt "naturlig folketilvekst". Minustegn betyr fødselsunderskudd.

Fødte: Levendefødte. Hovedregelen er at alle fødsler skal skje på fastlandet.

Nettoinnflytting: Innflyttinger minus utflyttinger. Minustegn betyr netto utflytting.

Innflyttinger, utflyttinger: Som flytting regnes flytting for en person fra/til fastlandet eller fra/til utlandet som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard/fastlandet/utlandet i minst 6 måneder.

D-nummer: For skattepliktige som ikke er bosatt i Norge skal det fastsettes D-nummer av Skatteetaten. D-nummer tildeles også andre ikke bosatte personer når norske myndigheter har behov for et entydig identifikasjonsbegrep.

Standard klassifikasjoner

Ingen

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Svalbard.

Hyppighet og aktualitet

Halvårlig statistikk blir publisert ca tre måned etter referansetidspunktene, som er 1. januar og 1. juli

Internasjonal rapportering

Ingen

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Halvårsstatistikken inneholder aggregerte opplysninger og blir bare korttidslagret. Folkemengde og blir langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistisk sentralbyrå har publisert befolkningsstatistikk for Longyearbyen og Ny-Ålesund siden 2009.

Statistikken viser halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , samt befolkningens sammensetning.

Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV) ble satt i produksjon sommeren 2008. Registeret er bygd opp på samme måte som Det sentrale folkeregister som BRSV kommuniserer med.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes av offentlig forvaltning, forskningsmiljøer innen demografi og levekår, og de norske bosetningene på Svalbard.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2,3-2

EØS-referanse

Ingen

Produksjon

Omfang

Befolkningsregisteret for Svalbard (BRSV) omfatter personer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , dvs alle som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder.

I BRSV inngår personer som er eller har vært registrert bosatt i en norsk kommune, og derfor har fødselsnummer. I tillegg inneholder BRSV personer som har fått tildelt D-nummer, som ikke er regnet som bosatt i en norsk kommune.

De som har flyttet fra Norge til Svalbard er registrert to steder; som bosatt i en norsk kommune, og med et opphold på Svalbard med varighet på mer enn 6 måneder.

Befolkningsregisteret inneholder ikke bosetningene Barentsburg og Hornsund.

Tall for endringer i halvåret bygger på meldinger om hendelser i halvåret (fødsler, dødsfall, flyttinger), og som ble registrert seinest tre måneder etter slutten av halvåret.

I tabell 1 inngår tall for russere i Barentsburg og polakker i Hornsund som er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV), og de daglige endringsmeldingene som BRSV oppdateres med gjennom kommunikasjon med Det sentrale folkeregister. Tall for bosatte i Barentsburg og Hornsund er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå mottar daglig meldinger fra BRSV.

I tillegg til kontrollene som blir gjort i BRSV, utfører SSB kontroller for statistiske formål. I dette arbeidet samarbeider SKD og SSB, noe som bidrar til at kvaliteten på registeret er god.

Tall for folkemengde, levendefødte, døde, inn- og utflyttinger blir summert opp til å gjelde samlet for de norske bosettingene på Svalbard.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom en eller to enheter ligger til grunn for tall i en celle, og dette kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson, blir cellene avrundet eller prikket.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Utgaver av statistikken Befolkningen på Svalbard publisert før 25. april 2017

Befolkningsstatistikk publisert før 2009 for Longyearbyen og Ny-Ålesund inneholder bare personer som bor eller har vært registrert bosatt på det norske fastlandet.

Statistisk Årbok. Personer i bosetningene på Svalbard Statistisk Årbok. Norsk bosetning på Svalbard

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil i dataene er uunngåelige. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i databehandlingen osv. Hele tiden blir det utført kontroller og opprettinger for at det skal oppstå færrest mulig feil i registeret.

BRSV inneholder personer med fødselsnummer og D-nummer. Personer som hører til den russiske og polske bosettingen er ikke med i BRSV. Personer som ikke melder flytting til Svalbard er ikke medregnet i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB