Rentebinding i banker og andre finansforetak3. kvartal 2008

Innhold

Arkiv for Rentebinding i banker og andre finansforetak - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
16. februar 2015 4. kvartal 2014 Fortsatt nedgang i andelen fastrentelån
25. november 2014 3. kvartal 2014 Fortsatt nedgang i andelen fastrentelån
27. august 2014 2. kvartal 2014 Andelen fastrentelån går stadig ned
26. mai 2014 1. kvartal 2014 Færre binder renten
27. februar 2014 4. kvartal 2013 Fastrenteandelen faller fortsatt
27. november 2013 3. kvartal 2013 Lavere andel utlån med fast rente
26. august 2013 2. kvartal 2013 Lavere andel utlån med fast rente
22. mai 2013 1. kvartal 2013 Fortsatt økende fastrenteandel
21. februar 2013 4. kvartal 2012 Fastrenteandel øker fortsatt
21. november 2012 3. kvartal 2012 Høyeste fastrenteandel siden 2005
29. august 2012 2. kvartal 2012 Lavere vekst i lønnstakernes fastrenteandel
12. juni 2012 1. kvartal 2012 Andelen fastrentelån øker fortsatt
22. februar 2012 4. kvartal 2011 Økt andel fastrentelån
23. november 2011 3. kvartal 2011 Svak økning i andelen fastrentelån
24. august 2011 2. kvartal 2011 Fortsatt nedgang i rentebinding