54291_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
54291
Fortsatt nedgang i rentebinding
statistikk
2011-08-24T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak2. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i rentebinding

Fastrenteandelen for utlån til lønnstakere falt både i banker, kredittforetak og i de statlige låneinstituttene i 2. kvartal 2011. Fastrenteandelen for finansforetakenes utlån til ikke-finansielle foretak falt også i banker og kredittforetak, men økte i de statlige låneinstituttene.

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 1. kvartal 2004-2. kvartal 2011

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til ikke-finansielle foretak. 1. kvartal 2004-2. kvartal 2011

Fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til norske lønnstakere og husholdninger har falt siden 3. kvartal 2009. Andelen lån med fast rente var 6,0 for lønnstakere og 8,3 prosent for husholdningene ved utgangen av 2. kvartal 2011.

Fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til ikke-finansielle foretak falt med 1,4 prosentenheter, til 24,5 prosent i 2. kvartal. Dette er den laveste rentebindingen for ikke-finansielle foretak i perioden 1. kvartal 2009-2. kvartal 2011. På grunn av endret rapportering er ikke tallene for utlån til ikke-finansielle foretak sammenlignbare med tall fra tiden før 2009. Fastrenteandelen for utlån til ikke-finansielle foretak falt i banker og kredittforetak i 2. kvartal 2011, men økte i de statlige låneinstituttene.

For lønnstakere er det høyest andel rentebinding fra ett til fem år. For ikke-finansielle foretak har de fleste lån med bundet rente kortere rentebindingstid enn ett år.

Andel utlån med rentebinding til lønnstakere fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter, etter rentebindingstid. 1. kvartal 2004-2. kvartal 2011. Prosent av utlån i alt
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låneinstitutter Gjennomsnitt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
31.03.2004 1,8 9,2 0,6      11,5 4,8      21,3 1,4      27,5 3,6      37,8 0,0      41,4 2,1      13,2 0,5      15,9
30.06.2004 1,4 8,8 0,6 10,8 4,0 19,5 1,2 24,7 4,1 35,1 0,0 39,3 1,9 12,4 0,5 14,8
30.09.2004 1,3 8,1 0,5 9,8 3,8 18,8 1,1 23,6 5,6 34,7 0,0 40,3 1,9 11,6 0,5 13,9
31.12.2004 1,5 7,4 0,5 9,3 5,7 12,5 3,6 21,7 4,5 32,8 0,0 37,3 2,0 10,5 0,5 13,0
31.03.2005 1,9 7,0 0,5 9,5 6,8 12,1 3,6 22,6 10,8 24,2 0,0 35,0 3,1 9,2 0,6 12,9
30.06.2005 2,8 5,7 0,5 9,0 4,1 10,5 4,5 19,1 11,8 23,0 0,0 34,8 3,8 7,7 0,6 12,1
30.09.2005 3,3 4,6 0,5 8,4 3,2 6,9 3,3 13,4 11,4 21,1 0,0 32,4 4,1 6,5 0,5 11,1
31.12.2005 3,0 4,2 0,6 7,8 7,9 9,1 2,3 19,2 10,6 21,3 0,0 31,9 3,9 6,1 0,6 10,5
31.03.2006 2,3 4,0 0,5 6,9 7,8 8,2 2,0 18,0 10,2 18,4 0,0 28,6 3,2 5,6 0,5 9,3
30.06.2006 1,6 3,7 0,6 5,9 3,6 8,3 2,0 13,8 3,6 18,1 0,0 21,7 1,8 5,3 0,5 7,6
30.09.2006 1,3 3,5 0,5 5,3 1,7 4,3 1,1 7,2 3,1 17,5 0,0 20,6 1,5 4,9 0,5 6,9
31.12.2006 1,4 3,0 0,6 5,0 1,3 4,6 1,2 7,1 2,5 16,3 0,0 18,8 1,5 4,3 0,6 6,4
31.03.2007 1,4 2,9 0,7 5,1 0,7 2,6 0,9 4,3 1,4 22,0 0,0 23,4 1,4 4,6 0,7 6,7
30.06.2007 1,4 2,7 0,8 4,8 1,1 2,0 0,9 4,0 1,5 21,7 0,0 23,2 1,4 4,3 0,7 6,4
30.09.2007 1,4 2,5 0,7 4,7 1,2 1,6 0,9 3,7 2,8 19,9 0,0 22,6 1,5 3,9 0,7 6,1
31.12.2007 1,3 2,6 0,7 4,7 0,8 1,1 0,6 2,5 7,0 14,7 0,0 21,7 1,7 3,5 0,7 5,9
31.03.2008 1,1 2,6 0,7 4,4 0,6 0,8 0,5 1,9 7,1 14,0 0,0 21,1 1,5 3,4 0,6 5,5
30.06.2008 0,9 2,7 0,7 4,4 0,3 0,8 0,3 1,5 7,9 12,9 0,0 20,9 1,4 3,3 0,6 5,3
30.09.2008 0,8 2,9 0,7 4,4 0,2 0,8 0,3 1,3 6,5 13,5 0,1 20,0 1,1 3,4 0,6 5,1
31.12.2008 0,9 2,7 0,6 4,2 0,4 1,4 0,6 2,3 3,6 13,0 0,1 16,7 1,0 3,2 0,6 4,8
31.03.2009 1,2 4,4 0,7 6,3 0,3 3,2 0,7 4,2 3,3 13,4 0,1 16,8 1,2 4,8 0,7 6,7
30.06.2009 1,4 4,6 0,7 6,6 0,3 3,4 0,8 4,5 3,2 17,0 0,2 20,4 1,2 5,2 0,7 7,1
30.09.2009 1,3 4,8 0,7 6,8 0,3 3,6 0,7 4,6 2,3 19,7 0,2 22,2 1,1 5,6 0,7 7,4
31.12.2009 1,3 4,8 0,7 6,8 0,3 3,6 0,7 4,6 2,9 19,4 0,2 22,5 1,1 5,6 0,7 7,3
31.03.2010 1,7 4,4 0,7 6,7 0,2 4,1 0,7 5,0 2,1 18,7 0,2 21,0 1,2 5,4 0,7 7,2
30.06.2010 1,4 4,1 0,6 6,2 0,3 4,0 0,7 4,9 2,3 16,4 0,2 18,9 1,0 5,0 0,6 6,7
30.09.2010 1,3 4,0 0,7 5,9 0,3 4,0 0,8 5,0 2,1 18,2 0,3 20,6 1,0 5,0 0,7 6,7
31.12.2010 1,3 3,8 0,7 5,7 0,3 3,9 0,8 5,0 3,8 15,2 0,3 19,4 1,1 4,6 0,7 6,4
31.03.2011 2,1 2,9 0,7 5,7 1,2 2,7 0,8 4,7 5,9 13,0 0,3 19,3 2,0 3,5 0,7 6,3
30.06.2011 2,1 2,7 0,7 5,5 1,2 2,5 0,7 4,4 7,2 11,0 0,3 18,5 2,1 3,2 0,7 6,0
Andel utlån med rentebinding til ikke-finansielle foretak fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter, etter rentebindingstid. 1. kvartal 2004-2. kvartal 2011. Prosent av utlån i alt
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låneinstitutter Gjennomsnitt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
30.09.2004 6,4 3,1 0,5       9,9       28,0       22,2 7,5       57,7 10,0       11,7 0,5       22,2 10,0 6,4 1,6       18,0
31.12.2004 6,7 3,0 0,6 10,2 25,7 19,2 7,3 52,2 13,4 9,3 0,4 23,1 10,1 5,9 1,8 17,7
31.03.2005 6,9 2,7 0,6 10,2 29,1 19,9 7,6 56,6 14,1 8,5 0,4 23,0 10,8 5,7 1,8 18,3
30.06.2005 6,4 2,3 0,6 9,3 31,5 17,0 5,9 54,4 12,0 7,1 0,4 19,5 10,7 4,8 1,5 17,0
30.09.2005 6,4 2,0 0,6 8,9 32,8 15,2 5,9 53,9 9,6 8,1 0,4 18,1 10,6 4,2 1,4 16,3
31.12.2005 7,0 2,1 0,7 9,8 31,3 13,7 5,6 50,7 11,6 7,2 0,4 19,2 10,7 3,9 1,4 16,0
31.03.2006 6,6 1,7 0,6 8,9 31,8 10,2 5,9 47,9 6,7 6,6 0,5 13,8 10,2 3,0 1,4 14,6
30.06.2006 6,2 1,4 0,5 8,2 32,6 9,0 6,4 48,0 5,1 7,1 0,0 12,2 9,9 2,6 1,4 13,8
30.09.2006 6,7 1,3 0,6 8,5 31,9 8,0 6,4 46,4 1,7 8,0 0,1 9,8 10,2 2,3 1,4 14,0
31.12.2006 7,1 1,3 0,7 9,1 22,0 7,8 5,9 35,6 3,1 8,5 0,1 11,7 8,8 2,1 1,3 12,2
31.03.2007 7,3 1,2 0,7 9,2 27,8 7,4 6,8 42,0 3,3 8,9 0,5 12,6 9,4 1,9 1,4 12,7
30.06.2007 5,5 1,0 0,7 7,2 25,7 6,3 6,9 38,9 3,6 8,1 0,5 12,2 7,4 1,6 1,3 10,3
30.09.2007 5,7 1,0 0,6 7,3 25,2 5,9 6,5 37,6 2,5 9,1 2,2 13,9 7,5 1,5 1,2 10,2
31.12.2007 6,1 0,9 0,6 7,5 24,9 5,3 8,4 38,5 5,3 7,7 3,0 16,1 7,9 1,4 1,3 10,6
31.03.2008 6,7 0,8 0,5 8,1 24,4 5,6 11,8 41,8 5,7 9,2 3,0 18,0 8,4 1,3 1,6 11,3
30.06.2008 7,1 0,7 0,5 8,3 24,4 4,8 13,8 43,0 4,5 11,5 2,9 19,0 8,7 1,2 1,7 11,5
30.09.2008 7,4 0,7 0,4 8,5 24,5 4,3 15,4 44,1 6,9 10,9 2,9 20,7 9,0 1,1 1,9 12,1
31.12.2008 8,4 0,7 0,4 9,5 28,4 4,5 15,1 48,0 5,1 11,3 3,0 19,4 10,4 1,2 1,9 13,5
31.03.2009 21,5 0,9 0,4 22,8 30,0 5,1 22,6 57,7 5,6 13,9 2,6 22,0 22,2 1,4 2,7 26,4
30.06.2009 20,6 0,9 0,4 22,0 32,8 4,9 20,6 58,3 5,9 12,7 2,5 21,2 21,8 1,4 2,5 25,7
30.09.2009 20,1 0,9 0,4 21,5 32,1 4,8 22,5 59,4 4,9 18,4 2,4 25,7 21,2 1,5 2,8 25,6
31.12.2009 25,8 1,1 0,5 27,5 17,2 5,1 22,8 45,1 5,5 16,3 2,4 24,2 24,7 1,7 2,8 29,2
31.03.2010 25,7 1,1 0,5 27,2 22,1 5,0 21,5 48,6 6,0 16,5 2,5 24,9 25,1 1,6 2,7 29,4
30.06.2010 25,3 1,0 0,4 26,8 22,1 4,7 19,5 46,4 10,2 11,3 2,8 24,2 24,8 1,5 2,5 28,9
30.09.2010 24,5 1,0 0,5 26,0 18,9 4,3 18,2 41,4 11,3 11,0 3,7 26,0 23,7 1,5 2,5 27,7
31.12.2010 22,4 1,0 0,5 23,8 18,5 4,2 16,8 39,5 12,6 10,1 2,9 25,5 21,8 1,4 2,4 25,6
31.03.2011 23,0 0,8 0,4 24,2 18,8 3,9 16,3 39,0 12,8 8,7 2,7 24,2 22,5 1,2 2,2 25,9
30.06.2011 21,8 0,7 0,4 22,9 18,3 3,4 15,0 36,7 7,6 16,8 1,0 25,4 21,3 1,2 2,1 24,5

Rentebinding i Norge

Binding av renten gir større forutsigbarhet av rentekostnader i bindingsperioden, og kan være en form for forsikring mot renteøkninger. Hvis fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til å øke andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må man normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntakeren få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen. Fastrenteandelen i de statlige låneinstituttene er høyere enn i banker og kredittforetak. Dette kan blant annet skyldes forskjell i utlånsprodukter. Banker og kredittforetak kan for eksempel tilby rammelån og kortsiktige nedbetalingslån der renten ikke bindes.

Rentebindingstid

I norsk rentebindingsstatistikk benyttes gjenstående rentebindingstid. Med det menes tiden fra finansforetakenes regnskapsrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering i hver enkelt avtale. Lån hvor finansavtaleloven § 50 i prinsippet gir de facto seks ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente.

Øvrig informasjon

Rentebindingsstatistikken omfatter utlån både i norsk og utenlandsk valuta.