84851_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
84851
Lavere vekst i lønnstakernes fastrenteandel
statistikk
2012-08-29T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere vekst i lønnstakernes fastrenteandel

Bankenes og kredittforetakenes andel med fast rente for utlån til lønnstakere økte fra 1. til 2. kvartal 2012, mens andelen falt i statlige låneinstitutter. Andelen lån med fast rente av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere var tilnærmet uendret i samme periode.

Andelen lån med fast rente av bankenes totale utlån til lønnstakere økte fra 8,6 til 8,9 prosent fra 1. til 2. kvartal 2012. Den tilsvarende andelen i kredittforetakene økte med 0,1 prosentpoeng, til 7,2 prosent, i samme periode. Vi må tilbake til 2. kvartal i 2005 for å finne et høyere nivå for andelen fastrentelån i bankene. For banker og kredittforetak samlet, økte fastrenteandelen for lån til lønnstakere bare med 0,1 prosentpoeng til 8,0 prosent, mens det var en større økning i de to foregående kvartalene.

For lån til husholdninger økte andelen lån, med fast rente, med 0,3 prosentpoeng i bankene og med 0,1 prosentpoeng i kredittforetakene - til henholdsvis 9,3 og 7,2 prosent. For finansforetak i alt var andelen lån med fast rente for lån til husholdninger tilnærmet uendret på 11,2 prosent.

Kortere rentebinding i bankene

I bankene økte andelen lån til lønnstakere med gjenværende rentebindingstid på under ett år. Andelen med gjenværende rentebindingstid på over ett år falt derimot noe. I kredittforetakene var andelene tilnærmet uendret for alle rentebindingstider.

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 1. kvartal 2004-2. kvartal 2012. Prosent

Lavere fastrenteandel i de statlige låneinstituttene

Andelen lån til lønnstakere med fast rente i de statlige låneinstituttene falt med 2,0 prosentpoeng, til 31,8 prosent, fra utgangen av 1. kvartal til utgangen av 2. kvartal 2012. For finansforetakene i alt var andelen lån med fast rente tilnærmet uendret på 9,8 prosent ved utgangen av 2. kvartal, etter en økning på 1,1 prosentpoeng i 1. kvartal.

Lån med null i rente fra Statens lånekasse er rapportert som lån uten rentebinding. Når lån fra Statens lånekasse med null i rente holdes utenom beregningen, falt andelen lån til lønnstakere med rentebinding fra statlige låneinstitutter fra 45,1 til 43,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2012.

Litt lavere andel lån med fast rente for ikke-finansielle foretak

For utlån til ikke-finansielle foretak fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter falt andelen lån med fast rente med 0,1 prosentpoeng, til 22,1 prosent, i 2. kvartal. Dette skjedde etter en nedgang på 2,5 prosentpoeng i det forrige kvartalet.

Andel utlån med rentebinding til lønnstagere fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter, etter rentebindingstid. Prosent av utlån i alt. 1. kvartal 2006-2. kvartal 2012
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låneinstitutter I alt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
  Prosent
2004                                
1. kvartal 1,8 9,2 0,6      11,5 4,8      21,3 1,4      27,5 3,6      37,8 0,0      41,4 2,1      13,2 0,5      15,9
2. kvartal 1,4 8,8 0,6 10,8 4,0 19,5 1,2 24,7 4,1 35,1 0,0 39,3 1,9 12,4 0,5 14,8
3. kvartal 1,3 8,1 0,5 9,8 3,8 18,8 1,1 23,6 5,6 34,7 0,0 40,3 1,9 11,6 0,5 13,9
4. kvartal 1,5 7,4 0,5 9,3 5,7 12,5 3,6 21,7 4,5 32,8 0,0 37,3 2,0 10,5 0,5 13,0
2005                                
1. kvartal 2,0 7,1 0,6 9,5 6,8 12,1 3,7 22,6 10,8 24,2 0,0 35,0 3,1 9,2 0,6 12,9
2. kvartal 2,8 5,7 0,5 9,0 4,1 10,5 4,5 19,1 11,8 23,0 0,0 34,8 3,8 7,8 0,6 12,1
3. kvartal 3,3 4,6 0,5 8,4 3,2 6,9 3,4 13,4 11,4 21,1 0,0 32,4 4,1 6,5 0,6 11,1
4. kvartal 3,0 4,2 0,6 7,8 7,9 9,1 2,3 19,2 10,6 21,3 0,0 31,9 3,9 6,1 0,6 10,5
2006                                
1. kvartal 2,3 4,0 0,5 6,9 7,9 8,2 2,0 18,0 10,2 18,4 0,0 28,6 3,2 5,6 0,5 9,3
2. kvartal 1,6 3,8 0,6 5,9 3,6 8,3 2,0 13,8 3,6 18,1 0,0 21,7 1,8 5,3 0,5 7,6
3. kvartal 1,3 3,5 0,6 5,3 1,7 4,3 1,1 7,2 3,1 17,5 0,0 20,6 1,5 4,9 0,5 6,9
4. kvartal 1,4 3,0 0,7 5,0 1,3 4,6 1,3 7,1 2,5 16,3 0,0 18,8 1,5 4,3 0,6 6,4
2007                                
1. kvartal 1,4 2,9 0,7 5,1 0,7 2,6 0,9 4,3 1,4 22,0 0,0 23,4 1,4 4,6 0,7 6,7
2. kvartal 1,4 2,7 0,8 4,8 1,1 2,0 0,9 4,0 1,5 21,8 0,0 23,2 1,4 4,3 0,7 6,4
3. kvartal 1,4 2,5 0,7 4,7 1,2 1,6 0,9 3,7 2,8 19,9 0,0 22,6 1,5 3,9 0,7 6,1
4. kvartal 1,3 2,6 0,7 4,7 0,8 1,1 0,6 2,5 7,0 14,7 0,0 21,7 1,8 3,5 0,7 5,9
2008                                
1. kvartal 1,1 2,6 0,7 4,4 0,6 0,8 0,5 1,9 7,1 14,0 0,0 21,1 1,5 3,4 0,6 5,5
2. kvartal 0,9 2,7 0,7 4,4 0,3 0,8 0,3 1,5 7,9 12,9 0,0 20,9 1,4 3,3 0,6 5,3
3. kvartal 0,8 2,9 0,7 4,4 0,2 0,8 0,3 1,3 6,5 13,5 0,1 20,0 1,2 3,4 0,6 5,1
4. kvartal 0,9 2,7 0,6 4,2 0,4 1,4 0,6 2,3 3,6 13,0 0,1 16,7 1,1 3,2 0,6 4,8
2009                                
1. kvartal 1,2 4,4 0,7 6,3 0,3 3,2 0,7 4,2 3,3 13,4 0,1 16,8 1,2 4,8 0,7 6,6
2. kvartal 1,4 4,6 0,7 6,6 0,3 3,4 0,8 4,5 3,2 17,0 0,2 20,4 1,2 5,2 0,7 7,1
3. kvartal 1,3 4,8 0,7 6,8 0,3 3,6 0,7 4,6 2,3 19,7 0,2 22,2 1,1 5,6 0,7 7,4
4. kvartal 1,3 4,8 0,7 6,8 0,3 3,6 0,7 4,6 2,9 19,4 0,2 22,5 1,1 5,6 0,7 7,3
2010                                
1. kvartal 1,7 4,4 0,7 6,7 0,2 4,1 0,7 5,0 2,1 18,7 0,2 21,0 1,2 5,4 0,7 7,2
2. kvartal 1,4 4,1 0,6 6,2 0,3 4,0 0,7 4,9 2,3 16,4 0,2 18,9 1,0 5,0 0,6 6,7
3. kvartal 1,3 4,0 0,7 5,9 0,3 4,0 0,8 5,0 2,1 17,9 0,3 20,3 1,0 5,0 0,7 6,6
4. kvartal 1,3 3,8 0,7 5,7 0,3 3,9 0,8 5,0 3,9 15,2 0,3 19,3 1,1 4,6 0,7 6,4
2011                                
1. kvartal 2,1 2,9 0,7 5,7 1,2 2,7 0,8 4,7 6,0 12,7 0,3 19,0 2,0 3,5 0,7 6,3
2. kvartal 2,1 2,7 0,7 5,5 1,2 2,5 0,7 4,4 7,3 10,6 0,3 18,2 2,1 3,2 0,7 5,9
3. kvartal 2,1 2,8 0,8 5,7 1,3 2,4 0,8 4,4 7,3 12,4 0,3 20,0 2,1 3,3 0,7 6,2
4. kvartal 1,9 4,3 1,2 7,3 1,1 3,7 1,2 6,0 6,8 22,7 3,5 33,0 1,9 5,4 1,3 8,6
2012                                
1. kvartal 1,2 5,8 1,6 8,6 0,4 5,3 1,4 7,1 4,9 25,0 3,9 33,8 1,1 7,0 1,7 9,7
2. kvartal 2,8 4,9 1,2 8,9 0,4 5,4 1,5 7,2 3,6 24,3 3,9 31,8 1,7 6,5 1,5 9,8

Brudd i statistikken

På grunn av vesentlige endringer i rapporteringen fra enkelte finansforetak er ikke fastrenteandelene for ikke-finansielle foretak fra og med 2009 direkte sammenlignbare med observasjoner fra tidligere år.

Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2011 ble enkelte utlån fra de statlige låneinstituttene flyttet fra husholdningssektoren til ikke-finansielle foretak. Dette påvirker fastrenteandelene for disse sektorgrupperingene.

Ny institusjonell sektorgruppering 2012

Ny sektorgruppering ble innført i rente- og rentebindingsstatistikken fra og med 1. kvartal 2012. Tallene for husholdninger, ikke-finansielle foretak og andre sektoraggregater kan være noe påvirket av endringene i sektorgrupperingen, mens tallene for lønnstakere skal være direkte sammenlignbare med tidligere perioder.

Rentebinding i Norge

Rentebindingsstatistikken viser utlån i alt fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter - fordelt i ulike intervaller etter gjenværende rentebindingstid overfor Norge og utlandet. Med rentebindingstid menes tid fra rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og fram til neste renteregulering.

Binding av renten gir større forutsigbarhet av rentekostnader i bindingsperioden, og kan være en form for forsikring mot renteøkninger. Hvis fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til å øke andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må man normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntakeren få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen. Fastrenteandelen i de statlige låneinstituttene er høyere enn i banker og kredittforetak. Dette kan blant annet skyldes forskjell i utlånsprodukter. Banker og kredittforetak kan for eksempel tilby rammelån og kortsiktige nedbetalingslån der renten ikke bindes.

Rentebindingstid

I norsk rentebindingsstatistikk benyttes gjenstående rentebindingstid. Med det menes tiden fra finansforetakenes regnskapsrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering i hver enkelt avtale. Lån hvor finansavtaleloven § 50 i prinsippet gir de facto seks ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente.

Valuta

Rentebindingsstatistikken omfatter utlån både i norsk og utenlandsk valuta.